Profesionalna orijentacija

Odluka o tome čime ćete se baviti u životu jedna je od najvažnijih, jer je posao neizostavni deo vaše svakodnevice i odabrano zanimanje u velikoj meri određuje vaš profesionalni život.

Da biste radili posao koji volite i koji će vas ispunjavati, bitno je da odgovara vašim željama, sklonostima, sposobnostima i interesovanjima. A profesionalna orijentacija je najbolje rešenje ukoliko ste u dilemi pred upis u srednju školu ili fakultet ili želite da promenite posao, a niste sigurni koji je najbolji izbor.

Zbog neodlučnosti pojedinaca i nesigurnosti da li će napraviti pogrešan izbor kada je u pitanju njihov lični i profesionalni razvoj, profesionalna orijentacija je pravo rešenje. 

Šta podrazumeva profesionalna orijentacija, kome je namenjena i kako izgleda test saznaćete u nastavku teksta.

Šta je profesionalna orijentacija?

Profesionalna orijentacija se primenjuje ukoliko dođe do problema u prvoj fazi razvoja karijere ili odabira određenog zanimanja. Usled nesigurnosti i nedostatka svesti o samom sebi, osoba nije sposobna da razvije svoj profesionalni imidž i da uspešno planira svoj profesionalni razvoj.

Cilj profesionalne orijentacije je pružanje podrške svima onima koji nailaze na poteškoće baš u ovoj prvoj fazi razvoja karijere i koji nisu u stanju da stvore realnu i celovitu sliku o sebi i svojoj ulozi u poslovnom svetu. 

Ova faza se najčešće sreće kod osoba u periodu od prelaska iz osnovne škole u srednju, a može se javiti i kasnije prilikom upisa na studije ili traženja posla. Osim nedostatka svesti o samome sebi, neinformisanost je jedan od uzroka zbog kojih može nastati problem zato što postoji mogućnost da pojedinci ne dobiju tačne informacije u vezi sa karijerom, poslovnim prilikama i profesionalnim razvojem.

Profesionalna orijentacija je kompleksan proces koji se sastoji od profesionalnog informisanja, profesionalnog savetovanja i informisanosti. Ove tri komponente se međusobno prožimaju u toku razgovora pojedinca i psihologa.

Pod profesionalnom orijentacijom podrazumevamo niz aktivnosti koje psiholog preduzima prilikom ispitivanja osobina, sposobnosti i interesovanja pojedinca koje su neophodne za dalje profesionalno usmeravanje. 

Pre nego što se uopšte napravi izbor, postavljaju se brojna pitanja, među kojima su: „Da li sam dovoljno sposoban da obavljam ovaj posao?”, „Da li ću biti motivisan?”, „Da li bi trebalo da nastavim studije ili da odmah počnem da radim?” itd.

Psiholog sve ove podatke uzima putem intervjua i profesionalne orijentacije, nakon čega daje savete i preporuke. Učenici po završetku osnovne škole najčešće nemaju adekvatnu sliku o sebi i svojim sposobnostima, niti o ponudi poslova na tržištu i koji sve obrazovni profili postoje. 

Profesionalna orijentacija upravo daje odgovore na ključna pitanja koja se tiču vašeg profesionalnog usmerenja, a to su:

 • Koja zanimanja su najbolja za vas i za šta ste talentovani?
 • Šta vam ne leži, a u kom poslu biste mogli da date svoj maksimum?
 • Koje su vaše jake strane, a koje slabe?
 • Koju srednju školu ili fakultet treba da upišete?
 • Koji su vaši prioriteti i realna očekivanja?
 • Šta da radite ako imate višestruka interesovanja?

Razgovor sa psihologom služi da ispita vaše želje, očekivanja, dileme, motive i preferencije i da testira vašu ličnost i interesovanja. Na kraju zajedno donosite odluku i pravite najbolji izbor.

Proces profesionalne orijentacije uglavnom obuhvata dva razgovora sa psihologom. Na prvom razgovoru se dobijaju sve potrebne informacije u vezi sa obrazovanjem i poslovima, a na drugom se daju preporuke i alternativna rešenja.

Ukoliko nakon testiranja i detaljnog razgovora i dalje nemate jasnu predstavu o tome šta bi trebalo da bude vaš poziv, organizuje se još jedan sastanak sa psihologom.

Zbog toga se preporučuje da pojedinci posete psihologa, koji će im pomoći da naprave prvi korak ka njihovom usavršavanju. Takođe, osim učenika, pomoć pri profesionalnoj orijentaciji je potrebna i starijima, odnosno onima koji iza sebe imaju bogato radno iskustvo, ali žele da promene zanimanje.

Zbog čega je važna i kome je namenjena?

Profesionalna orijentacija je veoma važna ukoliko niste sigurni koje zanimanje je najbolje za vas, pa je profesionalna odluka u tim momentima presudna. Pre upisa u srednju školu ili na fakultet bitno je informisati se o tome koje sve srednje škole i fakulteti postoje, o smerovima i predmetima koji se izučavaju. 

Da biste predupredili greške i smanjili moguće rizike, potrebno je da dobro proverite da li ste na pravom putu pri donošenju odluke u vezi sa svojim daljim obrazovanjem ili poslom.

Svako zanimanje zahteva određene veštine i sposobnosti, ali i određen sklop ličnosti, zbog čega je bitno da upoznate sebe, svoje mogućnosti i umeća. U tome će vam dosta pomoći profesionalna orijentacija, koja će vam u velikoj meri olakšati proces donošenja odluke, i znaćete koje su realne mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja.

Na ovaj način postajete odgovorniji, preduzimate dalje korake i stvarate sebi osećaj sigurnosti i kontrole nad sopstvenim životom.

Profesionalna orijentacija je namenjena svima koji:

 • su neodlučni oko daljeg školovanja;
 • nisu sigurni da li su napravili dobar profesionalni izbor;
 • žele da bolje upoznaju svoje mogućnosti i talente;
 • žele da znaju u kojim još zanimanjima mogu biti uspešni;
 • imaju potrebu da promene školu, fakultet ili posao;
 • su nezaposleni ili žele da se prekvalifikuju.

Šta obuhvata test profesionalne orijentacije?

Testovi profesionalne orijentacije predstavljaju vrstu psiholoških testova koji su osmišljeni da na osnovu zabeleženih odgovora o nečijim interesovanjima i sposobnostima pruže uvid o daljem profesionalnom usavršavanju. Zadaje ih i tumači isključivo psiholog, jer postoje određena pravila i standardi na osnovu kojih se oni pregledaju.

U odabiru budućeg zanimanja igraju ključnu ulogu, jer se njime procenjuju intelektualne sposobnosti i profesionalna interesovanja. Za osobe koje su po prirodi stidljive i povučene i često imaju problem da iskažu mišljenje i stav i da, generalno, pričaju o sebi testovi su idealan način da pismeno iskažu ono što ih interesuje.

Profesionalna orijentacija podrazumeva pismeno testiranje (ličnosti, sposobnosti, profesionalnih interesovanja), individualni razgovor, profesionalno savetovanje i informisanje (vrste škola i obrazovnih profila, trajanje obrazovanja).

Psiholog ima obavezu da svakom pruži uvid u mogućnosti pri izboru određenog zanimanja, jer pojedinac može biti neinformisan i nedovoljno objektivan, pa i krajnji izbor, ukoliko se ne razmotre svi kriterijumi, može biti pogrešan. Važno je da shvatite da se prave odluke ne donose samo na osnovu želja i ambicija već profesionalnim testiranjem vaših sposobnosti, logičkog razumevanja i zaključivanja, kao i razmišljanja.

Sigurno ne želite da prerano donesete odluku koja će kasnije rezultirati neuspehom tokom školovanja ili na poslu. Zato je profesionalna orijentacija važna da bi se otkrilo koje veštine i osobine nisu dovoljno razvijene, a koje čine da budete uspešni u određenom domenu.

Testove ocenjuju psiholozi koji rade u školama, ali svi mogu da se obrate i savetnicima za planiranje karijere u svim većim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, pri kojoj su otvoreni Centri za informisanje i profesionalnu orijentaciju (CIPS). U ovim centrima mogu da se urade testovi ličnosti, interesovanja, sposobnosti i opšte kulture.

Odaberite adekvatno zanimanje!

Samostalno doneti odluku koju srednju školu ili fakultet upisati nije jednostavno, ali pomoću metoda koje psiholozi primenjuju i profesionalne orijentacije veoma je lakše odabrati put profesionalnog razvoja.

Ova odluka nije kratkoročna i ne predstavlja izbor onoga što ćete raditi narednih nekoliko godina, već određuje vaš životni poziv.

Zato je profesionalna orijentacija prvi korak ka uspešnoj karijeri, bilo da je u pitanju školovanje ili posao. Znaćete dobro šta je najperspektivnije, koje vam zanimanje najviše leži, a da vam pritom pričinjava veliko zadovoljstvo. Da biste doneli najispravniju odluku, potrebno je da se obratite stručnjaku, prođete detaljan razgovor i odradite profesionalnu orijentaciju.

IMO Standard

Organizator: Institut za moderno obrazovanje

Jedinstveni paket stručnog usavršavanja za nastavnike

IMO Premium

Organizator: Institut za moderno obrazovanje

Jedinstveni paket stručnog usavršavanja za nastavnike


Program je baziran na praksi rada u oblasti regrutacije i selekcije i samo u neophodnoj meri je oslonjen na teoriju. Naglasak je na ovladavanju tehnikama, metodologijama i konceptima regrutacije i selekcije koji omogućavaju direktnu i neposrednu primenu u svakodnevnom radu.
Primena Pivot tabela u MS Excel-u

Organizator: MNG Centar

Velike mogućnosti ovog alata, uz dodatno korišćenje Slicer i Timeline opcija, predstavljaju snažnu osnovu za detaljnu analizu velikog broja podataka. Polaznici ovog treninga, nakon obuke moći će da vrše samostalnu analizu podataka, vizuelno prikažu željene rezultate i adekvatno pripreme dokument.
Veštine komunikacije

Organizator: Privredna komora Srbije

Seminar je namenjen svima koji žele da im komunikacija sa „teškim“ ljudima troši manje energije i vremena. Svima koji veruju i ne veruju da „zlatna reč i gvozdena vrata otvara“.

Kurs javnog nastupa

Organizator: Institut MAIN POINT - edukacija za javni nastup

Ovladavanje javnim nastupom. Staloženo, dikcijski osvešćeno, raznovrsno, stilski bogato, uverljivo, sugestivno, izražajno predstavljanje stavova, misli i ideja, oslobođeno straha i treme.
Radni stilovi i radna efikasnost

Organizator: MNG Centar

Razumevanje Stilova rada ljudi koji nas okružuju nam omogućava da im priđemo na pravi način u cilju izgradnje efikasnijih odnosa i saradnje. Na ovaj način postižemo veći stepen produktivnosti i zadovoljstva na poslu, kvalitetnije poslovne odnose, i efikasnije upravljamo vremenom.