UPRAVLJANJE STRESOM I UPOTREBA RELAKSACIONIH TEHNIKA

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Beograd, skype grupe, Novi Sad
Datum početka kursa:
24.07.2024.
Trajanje kursa:
4 dana
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Novi Sad, Online - putem interneta, Podgorica

CENA: 13000 din

Opis kursa

UPRAVLJANJE STRESOM I UPOTREBA RELAKSACIONIH TEHNIKA

 Iskustveno-instruktivni kurs 

Skype grupa: sredom, 31.7.2024. od 18:00-20:30, 4 susreta. Mogući su i drugi termini ukoliko većina učesnika bude htela. Susreti se snimaju te je moguće i naknadno gledati snimak, ukoliko učesnik nije mogao da prisustvuje susretima ili celom Treningu. Postoji opcija i kupovine celokupnog treninga kao video materijala ukoliko ne želite da čekate da krene grupa ili ne možete prisustvovati celokupnom kursu.

Ne postoji polaganje na kraju kursa.

Cena celog treninga je 13.000 dinara, a za nezaposlene je 11.000 dinara. Mogućnost plaćanja iz delova dok se ne završi kurs.

Prijave slati na psihorelaks@gmail.com, sa punim imenom i prezimenom radi sertifikata koji se dobija po završetku.

Kontakt: 063487870 Sonja

Edukacija je namenjena kako stručnjacima koji žele da unaprede svoj rad sa klijentima ili zaposlenima, tako i građanima koji žele da ovladaju različitim tehnikama relaksacije i bolje upravljaju stresom. Specijalistima iz ljudskih resursa, menadžerima, zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima: psiholozima, psihoterapeutima, defektolozima, socijalnim radnicima, medicinskim sestrama, stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite, joga majstorima i svim zainteresovanim profesionalcima, obuka će pomoći da unaprede svoj rad sa zaposlenima ili klijentima kojima je potrebna relaksacija, koji imaju psihosomatiku, višak stresa u balansiranju poslovnog i privatnog života ili su u fazi pregorevanja na poslu. 

Više na linku https://psihorelaks.com/upravljanje-stresom-i-upotreba-relaksacionih-tehnika/

Tehnikama relaksacije se postiže:

• viši stepen psihofizičke relaksacije

• normalizacija disanja i funkcije krvnih sudova

• pritisak se normalizuje

• poboljšava se kvalitet sna i spavanja• uravnotežava se raspoloženje• smanjuje se anksioznost, fizička napetost, trema…

• smanjuju se psihosomatske tegobe poput tenzionih glavobolja, migrena, problema sa želudcem, napetosti u mišićima, stezanja u grudima, plitkog disanja…

• poboljšanje koncentracije, pažnje kao i perceptivnih sposobnosti

• povišenje nivoa efikasnosti većine intelektualnih funkcija

uvežbavanje kreativne inteligencije 

Indikovane su za:

• zdrave ljude radi postizanja bolje koncentracije, produktivnosti i relaksacije

• ljude koji su pod stresom, naporno rade ili hronično imaju situacije napetosti

• kada je potrebno više angažovati intelektualne potencijale

• za sportove koji zahtevaju duboku koncentraciju i sposobnost održavanja pažnje u dužem vremenskom periodu

• za prevenciju ili lečenje psihosomatskih bolesti

Obuka ima za cilj da učesnici savladaju relekasacione tehnike kako bi ih koristili u sklopu drugih obuka, za zaposlene, u savetovanju ili individualno za zainteresovane građane koji žele da ih praktikuju za svoje potrebe. Učesnici će savladati preko 20 kratkih relaksacionih tehnika kao što su različite vežbe disanja, vizualizacije, ventilacije, pojedine vežbe iz Progresivno mišićne relaksacije, Autogenog treninga, Mindfulness-a i ACT-a koje mogu da se koriste samostalno. Kratke relaksacione tehnike se brzo savladavaju, ali je njihov efekat do dva sata, naspram dubokih tehnika relaksacije koje imaju efekat oko nedelju dana. Za duboke tehnike relaksacije poput Autogenog treninga i PMRa potrebno je duže vreme da se usvoje, obično oko 6 do 10 nedelja vežbanja i preporučuju se više kod upornih psihosomatskih oboljenja. Kratke relaksacione tehnike s obzirom da se brzo usvajaju su vrlo koristan elemenat pri savetovanju, pri obukama ili kada je potreban brz efekat relaksacije.

Osnovni cilj Treninga je da polaznici savladaju samostalno praktikovanje ovih relaksacionih tehnika i koriste dalje prema svojim potrebama.Teme koje se obrađuju:  tehnike imaginacije i mindfulness-a, Progresivna mišićna relaksacija i Autogeni trening (pojedine vežbe koje mogu samostalno da se koriste) vežbe disanja, tehnike iz ACT-a i Telesne psihoterapije, upravljanje stresom, tehnike prevazilaženja stresa, o spavanju, moždanim talasima, hipnagogno stanje, o tehnikama relaksacije i meditaciji, o psihogenim bolestima – poremećajima uzrokovanim stresom, motivacija i relaksacione tehnike, ABC model i upravljanje emocijama (REBT psihoterapijski pravac), afirmacije i vizualizacije, kada se ne koriste/ko ne treba da trenira ovakve vežbe, vežbe ventilacije emocija, tehnike za umanjenje preterane treme, besa i ostalih nefunkcionalnih emocija.

Učesnici dobijaju štampane materijale i sertifikat.

Trening vodi Sonja Šovljanski, psiholog, sertifikovani voditelj Progresivno mišićne relaksacije i Autogenog treninga, sa preko dvanaest godina iskustva u ovim tehnikama, član Internacionalnog udruženja za psihološke tehnike duboke relaksacije ISATAP, savetnik u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize, doktorant iz psihologije na Univerzitetu u Beogradu.

Marina Ilić, usmerenje psihodramske psihoterapije, sertifikovan voditelj Autogenog treninga, PMR, Emocionalne pismenosti, Asertivnog treninga i mnogih drugih, joga majstor.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com