CET - Computer Equipment & Trade

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
90 eur % popust
320 eur % popust
280 eur % popust
300 eur % popust
990 eur % popust

Opis organizatora

Firma CET (Computer Equipment and Trade) iz Beograda, osnovana 1990. godine, bavi se obukom za rad na računarima, prodajom licencnog softvera, izdavaštvom i  prodajom kompjuterske literature.

Školski centar CET, sa dugogodišnjim iskustvom, sa ponosom ističe partnerski odnos sa liderima IT industrije kao što su Microsoft, Adobe i Corel. Predavači CET škole računara poseduju iskustvo i znanje potrebno za osmišljavanje, prilagođavanje i obavljanje obuke za velike poslovne sisteme, srednje i male firme i pojedince, kako profesionalce, tako i početnike. Programi svih naših kurseva su pažljivo urađeni sa ciljem prenosa znanja na kvalitetan i sistematičan način. U CET-u se mogu polagati ispiti za dobijanje međunarodno priznatih IT sertifikata, što omogućava partnerstvo sa globalnim test provajderom Prometric-om.

U okviru kompanije CET, nalaze se dve izdavačke kuće: Portalibris i CET izdavačka kuća kompjuterske literature.

Kao važan sastavni deo obrazovanja, CET je započeo sa izdavanjem kompjuterskih knjiga, tako da je danas jedan od najvećih izdavača računarskih knjiga u Srbiji. Prevedeno i napisano je, do sada, preko 350 naslova iz raznih oblasti računarstva, od literature za početnike, do fundamentalnih naslova.

CET je takođe osnivač Računarskog fakulteta, pri Univerzitetu Union, koji je upisao prvu generaciju studenata školske 2003/04 godine, kao i prve i jedine privatne Računarske gimnazije koja je počela sa radom školske 2005/2006 godine upisom prve generacije studenata u prvi razred.

CET je:

Microsoft Gold Certified Partner:

microsoft_gold.JPG.jpgProgram Microsoft Gold Certified Partner ukazuje na Microsoft CTEC (Certified Technical Education Center) partnera sa iskustvom i znanjem potrebnim za osmišljavanje, pripremanje, prilagođavanje i obavljanje obuke za velike korisnike i organizacije. Zadovoljivši stroge Microsoftove kriterijume, CET je dobio status Microsoft Gold Certified Partner za: Learning Solutions, Network Infrastructure Solutions, Custom Development Solutions.

Microsoft Certified Technical Education Center:

microsoft.JPG.jpgCET je Microsoftov sertifikovani tehnički obrazovni centar. Microsoft CTEC je partnerska obrazovna ustanova sertifikovana da pruža specijalizovana znanja najzahtevnijem krugu korisnika Microsoftovih proizvoda. Školovanje je isto u svakom centru širom sveta, bazirano na definisanim MOC (Microsoft Official Cirriculum) pravilima i izvodi ga trener posebno sertifikovan za taj konkretni seminar.

Adobe Certified Training Provider:

adobe.JPG.jpgU organizacijama sa statusom Adobe Certified Training Provider obuka za rad sa Adobeovim programima sprovodi se po standardima propisanim od strane poznate softverske firme za dizajn Adobe. ACTP promoviše polaznike kurseva kao profesionalce u oblasti kompjuterske grafike, foto i video post produkcije i Web dizajna.

Član CompTIA udruženja:

comptia.JPG.jpgCompTIA okuplja kompanije koje se bave tehnologijama računarske industrije. Udruženje razvija standarde koje ne zavise od proizvođača u oblasti e-trgovine, usluga, i obukom. U okviru obuke osmišljeni su kursevi i ispiti koji označavaju poznavanje hardvera, Internet tehnologija i projektovanja mreža.

IZDAVAŠTVO  

CET je jedan od najvećih izdavača računarskih knjiga u zemlji. Do sada smo izdali preko 300 naslova računarskih bestselera. izdavačkih kuća: Microsoft Press, Wrox, Addison-Wesley, Hayden, SAMS, NRP, QUE, M&T, Sybex.