Computer Aided Design (CAD)

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
01.07.2024.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1649 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Computer Aided Design (CAD) – Postanite AutoCAD i 3ds Max ekspert

Postanite AutoCAD i 3ds Max ekspert - Computer Aided Design
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
300 časova
Diplome i sertifikacija
AutoCAD Certified User/Professional
Autodesk 3ds Max Certified User/Professional
Autodesk Revit Architecture Certified User/Professional
ITAcademy Certified Computer Aided Designer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Na ovom programu naučićete napredne tehnike upotrebe Autodesk softvera za dizajniranje i crtanje uz pomoć računara – AutoCAD i 3ds Max.

AutoCAD je najpoznatiji i najkorišćeniji program namenjen crtanju, projektovanju i drugim vidovima primene računara u dizajnu, arhitekturi, građevinarstvu, mašinstvu, elektrotehnici i drugim tehničkim strukama. Sve što se do juče moralo crtati rukom danas možemo generisati uz pomoć AutoCAD programa, a brzina i lakoća s kojom se crteži kreiraju ili modifikuju uz pomoć računara predstavljaju neizmerne prednosti u odnosu na klasičan način rada.

3ds Max je najmoćniji softver za modelovanje, 3D animaciju i renderovanje koji vam omogućava da kreirate rešenja za video-igre, filmove, reklame, dizajn enterijera i prostora, arhitektonske projekte… Jednostavan interfejs, brzo učenje i princip „sve u jednom”, omogućili su da ovaj program postane dominantan po broju korisnika i broj jedan u svetu 3D dizajna.

Dovoljno je reći da se Autodesk programi koriste u svim oblastima crtanja, u više od 150 zemalja. Najpoznatije oblasti u kojima se primenjuju su:

 • arhitektonski i urbanistički crteži svih vrsta,
 • dizajn unutrašnjih prostora (enterijera), 
 • dizajn industrijskih proizvoda,
 • crteži iz oblasti elektrotehnike, građevinarstva, mašinstva i aeronautike,
 • izrada logotipova i drugih vrsta umetničkih crteža,
 • fIlm, TV i digitalni mediji,
 • kompjuterske igre,
 • 3D dizajn, digitalni crtež, fotografija, prezentacije,
 • svakodnevni upotrebni predmeti,
 • digitalna animacija.

Kome je namenjen ovaj program?

Ako želite da postanete stručnjak u oblasti dizajna, arhitekture ili inženjeringa, u kojima je rad sa Autodeskovim softverima neizbežan, onda je ovo pravi program za vas.

AutoCAD i 3ds Max su moćni softveri, ali kada se jednom savladaju osnove rada postaju veoma laki za korišćenje. Cilj Computer Aided Design programa je da vas učini sposobnim za samostalan rad u njima. Idealan je za početnike koji žele da zakorače u svet 3D dizajna jer pruža mogućnost da se kasnije specijalizujete na ostalim programima sa 3D Design & CAD departmenta, ali i za vas koji već imate iskustva u ovoj oblasti, bilo da ste student, dizajner profesionalac ili majstor zanatlija.

Naučite AutoCAD i 2D crtanje

Na programu Computer Aided Design naučićete osnovne elemente potrebne za dvodimenzionalno (2D) crtanje u programu AutoCAD. Naučićete kako da maksimalno iskoristite novi grafički interfejs, kako da nacrtate projekat, pripremite ga za štampu i zapakujete ga. Upoznaćete nove mogućnosti za tekst, standarde, bezbednost i objavljivanje na webu, brojne komande AutoCAD-a za crtanje i rasterizovanje 2D oblika, savladaćete tehnike kotiranja i doterivanja crteža, naučićete da koristite blokove, atribute i spoljašnje baze podataka za rad sa crtežima.

Savladajte 3ds Max i 3D modelovanje

Na ovom smeru osposobićete se za rad u programu 3ds Max, vodećem programu za 3D modelovanje i animaciju. Savladaćete modelovanje, 3D animaciju, prostorne deformacije, rad s materijalima i mapama, modifikatorima, svetlima i složenim objektima. Ovladaćete osnovama vizuelizacije kao što su: kreiranje stilova za prikaz, dodeljivanje materijala, definisanje osvetljenja i animacija kretanja oko modela i kroz njih. Sve ono što će vam biti potrebno da postanete uspešan 3ds Max modelar.

Steknite iskustvo na vrhunskim CAD projektima u okviru ITAcademy Dizajn studija

ITAcademy DesignStudio

ITAcademy DesignStudio je mesto gde ćete za kratko vreme steći veliko iskustvo iz oblasti 3D dizajna i CAD-a, dobiti preporuke od renomiranih kompanija i povezati se sa klijentima sa kojima ćete nastaviti da sarađujete i u budućnosti.

Kroz konkretan rad na vrhunskim projektima shvatićete kako se naučene veštine prilagođavaju pojedinačnim zadacima, kako se komunicira sa klijentima i najbolje odgovara njihovim zahtevima.

Zaposlite se kao Autodesk stručnjak, dizajner i tehničar

Potreba za stručnjacima koji poseduju veštine za rad u CAD programima i zvanični Autodesk sertifikat velika je u većini savremenih kompanija koje se bave dizajnom, arhitekturom, projektovanjem, modelovanjem, animacijom, proizvodnjom nameštaja, proizvodnjom svakodnevnih upotrebnih predmeta, planiranjem ili građevinom.

Izrada 2D crteža i 3D modela, vizuelizacija i animacija postali su sastavni deo svakog tehničkog projekta, dok komunikacija preko interneta uveliko ubrzava proces projektovanja i poboljšava koordinaciju između svih članova tima, pa sve je više i onih koji se ovim poslom uspešno bave i freelance, sarađujući sa klijentima iz celog sveta.

Computer Aided Design – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 DRW Drawing 16
2 DGP Descriptive Geometry and Perspective 16
3 TD Theory of Design 12
4 TEC Technical Drawing (with details) 16
5 HD History of Design 8
6 IL Adobe Illustrator** online
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 C2D Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D) 36
9 C3D 3D AutoCAD Modeling 24
10 MC Materials & Colors 12
11 3MM 3ds Max Modeling 36
12 VIS 3ds Max Visualisation 24
13 ILD Introduction to Lighting Design 16
14 ARA Autodesk Revit Architecture** online
15 IDD Interior Design & Decoration*** 32
15 IND Industrial Design*** 32
16 ARM Architectural Project Management 8
17 DP Digital Photography** online
18 ZR Završni rad za Computer Aided Design 12
19 EL2/GL2 English Language 2 German Language A2* online
20 FCE FCE/BEC Vantage**** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Bonus kurs.
*** Izborni predmet.
**** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Computer Aided Design programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 20 predmeta

1. Drawing

Polaznici kursa biće upućeni u crtačke tehnike i metode, perspektivu, kompoziciju, materijal i pribor, kao i druge elemente crteža. Cilj je da se polaznici oslobode straha od bele površine papira i da se osposobe za korišćenje osnovnih alata i tehnika uz pomoć kojih će samostalno moći da prenesu svoju ideju na papir u vidu crteža. Kurs crtanja postepeno polaznike uvodi u problematiku crteža, zadržavajući se na osnovnim pitanjima i problemima.

2. Descriptive Geometry and Perspective

Na ovom kursu ćete se upoznati sa osnovnovama geometrije, nacrtne geometrije i perspektive. Izučićete upotrebu tačke, linije i ravni u prostoru, kao i prostorne oblike u prostoru. Polaznici kursa se pored toga upoznaju i sa crtanjem u kosoj projekciji kao i crtanjem u perspektivi.

3. Theory of Design

Na ovom kursu obrađujete teoriju dizajna i njegova osnovna načela. Proučavate osnovne grafičke elemente, linije, površine i boje, kao i njihov psihološki uticaj na ličnost. Osim ovoga, radi se i na osnovnim principima tipografije, koji se primenjuju u svrhu donošenja odluka o prikladnom izboru tipografije na različitim rešenjima.

4. Technical Drawing (with details)

Na kursu se obrađuju tehnike i modeli tehničkog crtanja. Proučavaju se standardizacija, projektovanje, presek, kotiranje, tolerancija i izrada sklopnih crteža. Polaznik kursa se osposobljava za uspešnu primenu tehničkog crtanja, bolje razumevanje prostora i rad u različitim softverskim CAD paketima.

5. History of Design

Kurs govori o izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom i grafičkom dizajnu i njihovom uticaju na savremene tokove. Takođe, kurs je obogaćen i analizom brojnih primera iz istorije dizajna.

6. Adobe Illustrator

Na Illustrator kursu se obrađuju osnovni elementi za rad u programu Adobe Illustrator, crtanje jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta, upoznavanje sa režimom boja i bojenje pomoću Color, Swatches i Gradient palete, upoznavanje sa mogućnostima manipulisanja tekstom u Illustratoru. Osim tehnika rada u Illustratoru, radiće se i na realnim dizajnerskim rešenjima.

7. English Language 1 / German Language A1

U okviru kursa English Language 1 najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen jedan od 5 nivoa gradiva (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) koji će vam pomoći da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i korišćenje.

Polaznici mogu izabrati i kurs Nemački jezik A1, koji je početni nivo učenja nemačkog jezika i čiji je cilj da se polaznici snađu u jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu.

8. Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)

Osposobljava polaznike za izradu crteža na računaru pomoću programa AutoCAD. Upoznaje ih sa načinima upotrebe alata za crtanje i modifikovanje 2D objekata, korisničkim okruženjem, radom sa tekstom na crtežu, blokovima, kotiranjem, dobijanjem podataka o objektima i štampanjem crteža. Po uspešnom završetku ovog kursa, polaznici će moći samostalno da rade crteže u programu AutoCAD, uređuju ih i štampaju.

9. 3D AutoCAD Modeling

Postanite stručnjak za trodimenzionalno modelovanje u programu AutoCAD i ovladajte svim potrebnim alatima u tu svrhu. Na ovom 3D AutoCAD kursu se obrađuju modelovanje jednostavnih i složenih oblika, upotreba osnovnih prostornih oblika, izvodnih i zakrivljenih površina, načini primene materijala i mapa, vrste i primena svetala, postavljanje kamera i rendering.

10. Materials & Colors

Kurs je zamišljen tako da polaznicima pruži sva osnovna znanja o materijalima i bojama koji se koriste u arhitekturi, dizajnu enteirjera i dizajnu industrijskih proizvoda. Polaznici će se upoznati sa osobinama i primenama boja, parametrima i svojstvima materijala, kao i optičkim, iskustvenim i emotivnim uticajima koji materijali i boje ostavljaju na ljude.

11. 3ds Max Modeling

Cilj ovog 3ds Max kursa je da polaznike potpuno osposobi za funkcionalno korišćenje Autodeskovog softvera 3ds Max. Pored toga, uz ovaj kurs polaznici će naučiti kako da koriste osnovne alatke pomoću kojih se kreiraju kako jednostavni tako i komplikovani 3d modeli, kako se radi sa kamerama, osnovama animacije i kako da se dizajnersko rešenje pretoči u 3d model.

12. 3ds Max Visualisation

Polaznici stiču znanje i iskustvo u radu sa osnovnim alatima za vizuelizaciju u programu 3ds Max i njegovim dodacima, kao i u primeni materijala, svetla i kamere u vizuelizaciji. Osim toga, upoznaće se i sa osnovama i načinima renderovanja.

13. Introduction to Lighting Design

Kurs je osmišljen tako da polaznike upozna sa vrstama distribucije veštačkog osvetljenja, svetlosnim efektima koji se postižu rasvetom, funkcijom rasvete u radnom, kućnom i javnom okruženju.

14. Autodesk Revit Architecture*

Na kursu se obrađuju osnovne alatke za rad u programu Autodesk Revit Architecture, modelovanje i prikaz elemenata. Polaznici se upućuju i u crtanje planova, proračun površina i osnovni prikaz instalacija u građevinarstvu.

15.** Interior Design & Decoration

Kurs dizajn enterijera i dekoracije će polaznike upoznati sa sa elementima i principima dizajna enterijera, radom na osnovama i izgledima i rešavanju prostora u 3d modelima u 3d Max-u. Cilj kursa je da polaznici ovladaju osnovama planiranja i dizajniranja unutrašnjosti javnih i privatnih prostora. 

15.** Industrial Design

Industrijski dizajn predstavlja sve dominantniju vrstu dizajna uopšte, a funkcionalan dizajn presudno doprinosi prepoznatljivosti i tržišnom uspehu brenda. Upravo zbog toga, polaznici na Industrial design kursu uče osnove industrijskog dizajna, o njegovom kratkom istorijskom razvoju, sam proces dizajniranja i mogućnosti primene znanja iz ove oblasti, kako bi njihova idejna rešenja bila što funkcionalnija.

16. Architectural Project Management

Kurs obrađuje osnove menadžmenta: planiranje, organizovanje, kontrolu i motivisanje članova organizacije. Uz to, polaznik savlađuje osnovne principe predmera i predračuna svih građevinskih radova, tako da će nakon kursa biti sposoban da proceni količinu potrebnih radova i uradi predračun konačne cene izvođenja istih.

17. Digital Photography*

Kurs digitalne fotografije se bavi osnovnim tehnikama fotografije i snimanja. Polaznici se upoznaju sa postavljanjem kompozicije, pronalaženju pravog trenutka, ugla snimanja, osvetljenja... Na kursu će se proučavati i različito kadriranje i tematika digitalne fotografije.

18. Završni rad za Computer Aided Design

Cilj završnog projekta je samostalna izrada završnog rada, koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom. Izrada projekata je obavezna za polaznike koji se školuju po tradicionalnom modelu nastave, dok će online polaznici svoje projektne obaveze ispunjavati kroz izradu Assignmenta i Taskova tokom školovanja.

19. English Language 2 / German Language A2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1, u okviru kursa English Language 2 možete preći i naredni nivo gradiva (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) i tako dodatno usavršiti svoje znanje ovog jezika.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama.

20. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Zanima vas kako izgleda posao CAD stručnjaka? Pročitajte više »

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-Learning varijanti.

Predavanja preko e-learning platofrme su interesantna i prilagođena predznanju polaznika. Ono što je značajno jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski već i praktično, na mnoštvu zanimljivih primera. Zadaci obuhavaćeni ovim programom spremaju polaznike za realne zahteve profesionalnog tržišta kao što su 2D crtanje i 3D modelovanje, kotiranje i mapiranje.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

ITAcademy je autorizovani Autodesk Training Center (Autodesk ATC), što vam omogućava da nakon školovanja na ovom programu steknete prestižne Autodesk sertifikate iz oblasti dizajna i projektovanja:

 • AutoCAD Certified User/Professional
 • Autodesk 3ds Max Certified User/Professional
 • Autodesk Revit Architecture Certified User/Professional

Takođe, nakon kompletiranja Computer Aided Design programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

 • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Computer Aided Design programu
 • ITAcademy Certified Computer Aided Designer sertifikat

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com