Java Development

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
01.05.2024.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1549 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Java Programiranje – postani vrhunski Java programer

Java kurs | Online ili tradicionalno |  ITAcademy, Beograd
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
280 časova
Diplome i sertifikacija
Oracle Certified Associate:
Java SE 8 Programmer
Oracle Certified Professional:
Java SE 11 Developer
Java EE 7 Application Developer
MySQL 5.6 Database Administrator
MySQL 5.6 Developer
Oracle Certified Master:
Java EE 6 Enterprise Architect
Cambridge International A&AS Level Computer Science
ITAcademy Certified Java Developer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Java je programski jezik koji se koristi za izradnju i razvoj velikog broja aplikacionih softvera i njegovu implementaciju u najrazličitija multiplatformska okruženja. Java programiranje je jedno od najzastupljenijih danas, posebno imajući u vidu sve veću primenu u izradi aplikacija za mobilne telefone i tablet uređaje kroz Android operativni sistem. Java platforme imaju široku upotrebu u programiranju i primenjenim softverskim rešenjima, koje se kreću od najjednostavnijih digitalnih uređaja, mp3 plejera, mobilnih telefona, pa sve do kompleksnih web servera i korporativnih aplikacija.

Prema podacima TIOBE Coding Standard kompanije, koja se bavi istraživanjem indeksa popularnosti programskih jezika, od nastanka pa do danas Java programski jezik već osam godina drži vodeću poziciju. Stoga je Java programski jezik odličan izbor za ulazak u profesionalni svet programera.

Java programiranje za platu od 600 do 2.400 evra

Glavni razlog za popularnost ovog programskog jezika leži i u dobroj zaradi Java developera. Plata Java programera u okruženju kreće se u granicama od 600 do 2.400 evra. U inostranstvu je to mnogo više

Brojna i različita su radna mesta gde Java programer može naći zaposlenje. Bilo koje veće preduzeće koje poseduje IT službu ima potrebu za osobom koja će održavati ili kreirati nove aplikacije. Prvenstveno su to banke, osiguravajuće kuće, investicione kompanije, preduzeća iz oblasti telekomunikacija itd.

 

Godinu dana učenja – tri vrste Java programa

Za samo godinu dana Java kursa steći ćete odgovarajuća znanja i veštine koje su neophodne za razvoj tri vrste Java programa: aplikacija na računaru, servleta na web serveru i Java Web Start aplikacija koje se izvršavaju u okviru čitača weba, poznatijim kao Java apleti. Uz jasne opise, mnogo dinamičnih praktičnih primera i profesionalnih tehnika, ovaj program će Vam pomoći da pravite napredne aplikacije za što kraće vreme. Kao profesionalac.

 

Stvorite kvalitetnu i dobro naplativu aplikaciju

Po završetku naše jednogodišnje Java obuke bićete sposobni da razvijate J2EE aplikacije, znaćete da održavate stanje klijenta koristeći Session mehanizam, koristite Java Beanove, kreirate i koristite Java tag biblioteke. Ovladaćete principima bezbednosti, bićete sposobni za primenjivanje filtera, Design patterna.

 

Java Development — plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 JCP Core Java Programming 36
2 IHC Introduction to HTML and CSS** 24
3 CJS Core JavaScript Programming** 12
4 AJP Advanced Java Programming 28
5 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online
6 JAD Java Desktop Application Development 32
7 SQL MySQL Programming and Administration 32

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 JDA Java Data Access 28
9 JWA Java Web Application Development 20
10 JWS Java Web Services and XML 20
11 FX Java FX 32
12 SWE Software Engineering 12
13 SF Spring Framework** Live stream
14 BT Blockchain Technologies 4
15 CCS Cambridge Computer Science*** online
16 EL2/GL2 English Language 2 / German Language A2* online
17 FCE FCE/BEC Vantage**** online
18 PRJ Project /

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Na online nastavi kursevi pod rednim brojem 5 i 6 održavaju se kao jedinstven kurs Programming HTML5 with JavaScript and CSS3.
*** Izborni predmet.
**** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Java kurs: Personal Development ProgramU okviru školovanja na Java Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 18 predmeta

1. Core Java Programming

Ovaj Java kurs upoznaje polaznike sa osnovnim konceptima programiranja kroz programski jezik Java, kao i sa objektno orijentisanim konceptom u Java programiranju. Predmet podrazumeva osnove programiranja kroz Java okruženje, kao i uvod u objektno orijentisano programiranje.

2. Introduction to HTML and CSS

Polaznici se upoznaju sa osnovama HTML i CSS jezika, uče da kreiraju dokumenta za web i da pišu ispravan, čist i pristupačan kod. Predmet objašnjava kreiranje HTML stranica, pisanje i postavljnje tagova, unošenje teksta, slika, lista, linkova, tabela i drugih elemenata sadržaja stranica. Osim toga, polaznici će naučiti šta predstavlja CSS opis, od čega se sastoji, kako se može koristiti, kako se i gde postavlja. Ovaj kurs predstavlja osnovu za nadgradnju znanja iz oblasti web dizajna i/ili web programiranja.

3. Core Javascript Programming

Polaznici će se upoznati sa osnovama JavaScript-a i C baziranog programiranja. Nakon odslušanog Javascript kursa, polaznik će biti u stanju da samostalno rukuje JavaScript implementacijama u HTML stranama, da kontroliše događaje i tako kreira web stranice sa osnovnom klijentskom dinamikom.

4. Advanced Java Programming

Predmet objašnjava napredne koncepte programiranja kroz Javu, kao o upotrebi specifičnih Java biblioteka. Bićete osposobljeni za praktičnu upotrebu Jave u realizaciji konkretnih rešenja, kao i za kreiranje kompleksnih klasa i višenitnih procesa.

5. English Language 1 / German Language A1

U okviru kursa English Language 1 najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen jedan od 5 nivoa gradiva (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) koji će vam pomoći da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i korišćenje.

Polaznici mogu izabrati i kurs Nemački jezik A1, koji je početni nivo učenja nemačkog jezika i čiji je cilj da se polaznici snađu u jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu.

6. Java Desktop Application Development

U okviru kursa Java Desktop Application Development polaznici će usvojiti tehnike pomoću kojih će uz programski jezik Java i SWING biblioteke kreirati grafički korisnički interfejs, odnosno GUI. Graphical User Interface predstavlja softversko okruženje koje vam omogućava adekvatnu komunikaciju sa računarom uz upotrebu prethodno definisanih funkcija.

7. MySQL Programming and Administration

Upoznaje polaznike sa administracijom i programiranjem MySQL servera. Između ostalog, proučava osnove baza podataka i SQL-a kroz MySQL server, rukovanje alatima za upravljanje MySQL serverom i kreiranje optimizovanih upita i rukovanje tokovima podataka.

8. Java Data Access

Kurs podučava polaznike za objektno relaciono mapiranje u Java okruženju, kao i za upotrebu Hibernate ORM Framework-a i njegovu integraciju u Java softverske aplikacije. Paralelno sa objektno/relacionim mapiranjem, u kursu se obrađuje i razvoj aplikacije za unos podataka o knjigama.

9. Java Web Application Development

Pohađanje i uspešan završetak predmeta Java Web Application Development osposobljava vas da potpuno samostalno kreirate Java web aplikacije. Između ostalog, na njemu ćete se upoznati i sa naprednim web konceptima, bezbednošću i efikasnošću web aplikacija.

10. Java Web services and XML

Svrha kursa Java Web services and XML je da polaznike nauči osnovnim i naprednim konceptima XML-a i ukaže im na najzastupljenije koncepte web servisa. On osposobljava polaznike za čitanje, pisanje i obradu XML dokumenata kroz programski jezik Java, kao i za kreiranje i upotrebu različitih tipova web servisa uz pomoć JAVA tehnologije.

11. Java FX

JavaFX je nova tehnologija za kreiranje naprednih desktop i web aplikacija, deo je Java 7 platforme i primenjiva je u svim operativnim sistemima koje Java 6 podržava. Po završetku ovog Java kursa, polaznik će poznavati osnovne koncepte JavaFX-a, deklarativnu sintaksu, alate za razvoj JavaFX aplikacija i znaće kako da ih primeni u praksi.

12. Software Engineering

Ovaj predmet predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

13. Spring Framework

Na ovom kursu ćete imati priliku da se upoznate sa osnovama ovog modernog open source frameworka, koji spada među najpopularnija razvojna okruženja za izradu Java aplikacija.

14. Blockchain Technologies

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologije, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji kao i sa njenim perspektivama i trendovima razvoja. Polaznici će takođe imati priliku da se upoznaju sa blokčejn bezbednošću, blokčejn arhitekturom kao i sa mogućnošću primene ove tehnologije u svojstvu start-up projekta.

15. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

16. English Language 2 / German Language A2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1, u okviru kursa English Language 2 možete preći i naredni nivo gradiva (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) i tako dodatno usavršiti svoje znanje ovog jezika.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja "odskočnu dasku" za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

18. Project

Cilj završnog projekta na programu Java Programiranje je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom Java obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

Zanima vas kako izgleda posao Java programera? Pročitajte više »

Kako izgledaju predavanja?

Predavanja su interesantna i prilagođena predznanju polaznika. Ono što je značajno jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski već i praktično, na mnoštvu zanimljivih primera. Na ovaj način polaznici prolaze put od osnova do naprednog programiranja kroz 3 vrste Java programa. Poseban korpus predmeta obučava za administriranje MySQL servera, a polaznici će naučiti i kako da razvijaju softvere sa punom kontrolom.

Nastava za ovaj program se odvija u tradicionalnoj i e-learning varijanti.

Izaberite: U učionici ili online

Zbog velikog interesovanja za Java programiranje, pored online predavanja putem najsavremenije Distance Learning platforme, pokrenuli smo i poseban program tradicionalne nastave.

Ovaj program realizuje se u savremenim računarskim laboratorijama sa računarima najnovije generacije, po standardu međunarodnog ispitnog centra Cambridge univerziteta. Predavanja su zasnovana na praktičnim primerima, minimumu teorije i maksimumu prakse, po posebno prilagođenom planu i programu za direktan rad sa polaznicima. Učenje je bazirano na zadacima i projektima, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao. 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

ORACLE SERTIFIKATI

Nakon završetka ovog smera, moći ćete da polažete za Oracle sertifikat iz Java programiranja i da steknete stručne nazive:

  • Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer
  • Oracle Certified Professional, Java SE 11 Developer
  • Oracle Certified Professional, Java EE 7 Application Developer
  • Oracle Certified Master, Java EE 6 Enterprise Architect
  • Oracle Certified Professional, MySQL 5.6 Database Administrator
  • Oracle Certified Professional, MySQL 5.6 Developer

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Java Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Java Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Java Development programu
  • ITAcademy Certified Java Developer sertifikat

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com