Microsoft Administration

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
01.05.2024.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1549 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Microsoft Administration – želite li odlično plaćen posao sistemskog ili mrežnog administratora

Microsoft Administration program školovanja
Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
324 časova
Diplome i sertifikacija
Microsoft Technology Associate:
MTA: IT Infrastructure
MTA: Database
Microsoft Certified Solutions Associate:
MCSA: Windows Server
MCSA: SQL Server
Microsoft Certified Solutions Expert:
MCSE: Core Infrastructure
MCSE: Productivity
Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate
CompTIA A+ Certified IT Professional
ITAcademy Certified Computer System Administrator
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Na Microsoft Administration programu upoznaćete se sa načinima umrežavanja i tipovima mreža.

Savladaćete fundamentalne elemente operativnih sistema i upoznati se sa najpoznatijim operativnim sistemima današnjice. Naučićete osnovne i napredne elemente sistemske i mrežne administracije na Windows Server platformama, kao i osnovne elemente administracije Linux/Unix sistema.

Pored ovoga, upoznaćete se sa Windows i Linux operativnim sistemima. Shvatićete kako se operativni sistem naslanja na hardver i kako koristi arhitekturu računarskog sistema. Steći ćete znanja neophodna za instalaciju, konfiguraciju i održavanje operativnih sistema Windows i Linux.

Koristićete oficijelni Microsoft Lab alat za učenje koji omogućava praktičnu primenu stečenog znanja u specijalnom virtuelnom okruženju i rad sa najsavremenijim proizvodima i tehnologijama iz Microsofta.

Cilj programa je sticanje naprednih znanja o sistemskoj i mrežnoj administraciji u Windows Server okruženju. Na ovom programu obrađuju se, između ostalih oblasti, instalacija Windows servera, podizanje aktivnog direktorijuma i podešavanja prava pristupa u mrežnom okruženju.

Dodatno, proći ćete i obuku za hardversko održavanje sistema — PC servisiranje. Naučićete da administrirate bazu podataka, izgrađujete mrežnu infrastrukturu, zaštitite mrežu i radite na bazama podataka.

Budite profesionalac u Windows server okruženju

Na Microsoft Administration programu obrađuju se konfigurisanje i podešavanje DHCP servisa, statičkih i dinamičkih DNS servisa, planiranje i upravljanje mrežom. Na ovaj način, steći ćete napredna znanja mrežne administracije u Windows server okruženju.

Naučite da servisirate i održavate PC računare

Stičete znanja o hardverskoj i softverskoj platformi modernih PC računara. Nakon završenog programa, bićete u mogućnosti da razumete trendove projektovanja PC računara, kao i da ih samostalno servisirate i održavate.

Sistem administrator za samo godinu dana

Dobićete napredna znanja o administraciji aktivnog direktorijuma u Windows server okruženju. Obrađivaćete, između ostalih oblasti, podizanje aktivnog direktorijuma, kreiranje objekata aktivnog direktorijuma i podešavanja prava pristupa u grupnom okruženju. Naučićete sve što je potrebno kako biste bili kvalitetan i uspešan sistem administrator.

Microsoft Administration — plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 OSW Operating Systems Windows 10 20
2 CN Computer Networks 16
3 WS Windows Server 2016 OS – Infrastructure 32
4 LX Linux Operating System 24
5 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online
6 PC PC System Building and Maintenance 24
7 NT Network Server Services 32

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 SSA SQL Server Administration 16
9 AS Active Directory Infrastructure 32
10 DI Domain Infrastructure 32
11 ES Exchange Server 24
12 AI Advanced Infrastructure 32
13 ISS Information System Security 20
14 DAI Desktop and Application Infrastructure 20
15 MA Microsoft Azure Administrator online
16 EL2/GL2 English Language 2 German Language A2* online
17 FCE FCE/BEC Vantage** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Microsoft Administration programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 17 predmeta

1. Operating Systems Windows 10

Kurs obezbeđuje polaznicima znanja iz oblasti instalacije, konfiguracije i licenciranja Windows 10 operativnog sistema. Takođe, poredi OS Windows 10 sa prethodnim generacijama programa, kao što je Windows 8 i ukazuje na osnovne razlike, njegove novitete i prednosti. Kurs osposobljava polaznike da koriste sve komponente i pogodnosti ovog operativnog sistema, kao i da samostalno administriraju Windows 10 računare na mreži.

2. Computer Networks

Kurs obrađuje sve aspekte mrežnih tehnologija uključujući i osnove umrežavanja, vrste mrežnih protokola i mreža, rutiranje saobraćaja, bežične mreže, rešavanje mrežnih problema i praćenje rada mreže. Polaznici će steći sveobuhvatna znanja potrebna za administraciju računarskih mreža u Windows i Linux okruženju, a nakon što uspešno završe kurs moći će i da potpuno samostalno rade podešavanja mreže i rešavaju probleme u njenom radu.

3. Windows Server 2016 OS – Infrastructure

Cilj kursa je da polazniku pruži neophodna znanja i veštine, kako za praktičan rad sa Windows Server 2016 operativnim sistemom, tako i za polaganje ispita vezanih za međunarodnu sertifikaciju. Kurs prikazuje instalaciju, konfiguraciju i alate za upravljanje virtuelizacijom, uređajima za skladištenje podataka i tehnologijama visoke dostupnosti.

4. Linux Operating System

Na ovom kursu polaznici će savladati fundamentalne elemente operativnih sistema i upoznavati se sa najpoznatijim operativnim sistemima današnjice. Jedan od njih svakako je OS Linux. Upravo na primeru Linuxa, polaznicima će se objašnjavati karakteristike i funkcije operativnih sistema. Takođe, na Linux kursu će steći i konkretna znanja koja su im potrebna za instalaciju, konfiguraciju i održavanje Linux OS-a.

5. English Language 1 / German Language A1

U okviru kursa English Language 1 najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen jedan od 5 nivoa gradiva (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) koji će vam pomoći da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i korišćenje.

Polaznici mogu izabrati i kurs Nemački jezik A1, koji je početni nivo učenja nemačkog jezika i čiji je cilj da se polaznici snađu u jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu.

6. PC System Building and Maintenance

Cilj ovog kursa je sticanje znanja o hardverskoj i softverskoj platformi modernih PC računara. U okviru ovog kursa naglasak je na hardveru, na interfejsima, na razumevanju trendova u projektovanju PC računara. Polaznici će na njemu steći i veštine za samostalno servisiranje i održavanje savremenih PC računara.

7. Network Server Services

Kurs približava korisniku savremene tehnologije Microsoft serverskog operativnog sistema Windows Server 2016, sa akcentom na mrežne servise, njihovu interakciju sa bazičnim servisima Windows Servera 2016 i rad u mreži sa klijentskim računarima. Cilj kursa je da se polazniku predstave sve novine i prednosti koje servisi Windows Servera 2016 donose i da se kroz primere pokaže realna primenu svakog od servisa.

8. SQL Server Administration

Kurs SQL Server Administration ima za cilj da omogući polazniku sticanje znanja i veština potrebnih za instalaciju i podešavanje SQL Servera 2019, planiranje, dizajn i razvoj baza podataka i upotrebu Transact-SQL (T-SQL) jezika. Takođe, polaznici će se upoznati sa različitim tipovima baza podataka, tipovima podataka i ograničenjima u SQL Serveru.

9. Active Directory Infrastructure

Kurs ima za cilj da korisniku detaljno predstavi tehnologije Microsoft serverskog operativnog sistema, sa akcentom na napredne servise Aktivnog direktorijuma, njihovu integraciju sa drugim servisima Windows Servera 2016 i kako napredne servise implementirati u kompanijskom okruženju.

10. Domain Infrastructure

Na ovom kursu polaznici usvajaju sveobuhvatna znanja znanja i veštine koji su potrebni za planiranje, dizaniranje i implementaciju fizičke i logičke infrastrukture aktivnog direktorijuma. Samo neke od oblasti koje su zastupljene na ovom kursu su rezolucija imena, integracija aplikacija, optimizacija sistema, automatizacija oporavka nakon problema, održavanje mrežnih servisa...

11. Exchange Server

Osnovni cilj ovog kursa je da se polaznici najpre upoznaju sa Microsoft Exchange Server sistemom i da zatim savladaju proces instalacije, administriranja, konfigurisanja i backupovanja Exchange Servera. Nakon što uspešno privedu kraju pohađanje ovog kursa, polaznici će moći samostalno da instaliraju, kontrolišu rad i otklanjaju probleme u radu ovog servera.

12. Advanced Infrastructure

U ovom kursu polaznici će se baviti planiranjem i implementacijom nekih od najnaprednijih rešenja kada su servisi i mrežna infrastruktura u pitanju. Samo neke od tema koje će polaznici obrađivati tokom ovog kursa su: virtualizacija, kriptografija, infrastruktura javnih i privatnih ključeva...

13. Information System Security

Sticanje znanja neophodnih za zaštitu mrežne infrastrukture. Razumevanje vrsta i načina savremenih napada na mrežnu infrastrukturu. Upoznavanje sa načinima predupređivanja i alatima za borbu protiv mrežnih napada. Uočavanje bezbednosnih propusta. Osposobljavanje za samostalno podešavanje programa za borbu protiv mrežnih napada. Načini softverske i hardverske kontrole prava pristupa podacima i resursima. Tehnike kriptovanja podataka u cilju zaštite.

14. Desktop and Application Infrastructure

Ovaj kurs osposobljava polaznike za planiranje, implementaciju i održavanje Windows mrežne infrastrukture, kao i za upravljanje fizičkom i virtuelnom aplikativnom infrastrukturom. Polaznici će naučiti kako da upravljaju apliacijama u fizičkom i virtuelnom akruženju, ali i u cloudu, kako na Windows, tako i na Windows server operativnom sistemu.

15. Microsoft Azure Administrator

Kurs Microsoft Azure administracija obuhvata osnovnu strukturu platforme Azure, sa objašnjenjima mehanizma naplate. Platforma Azure se zasniva na pretplati, te su i modeli pretplata objašnjeni u samom kursu. 

16. English Language 2 / German Language A2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1, u okviru kursa English Language 2 možete preći i naredni nivo gradiva (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) i tako dodatno usavršiti svoje znanje ovog jezika.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se isključivo u e-Learning varijanti.

Predavanja su zanimljiva i prilagođena predznanju polaznika. Akcenat je na praktičnom radu: zadaci simuliraju realno okruženje u kome ćete raditi kao IT profesionalac. Zato ćete proći neophodne segmente. Imaćete u prstima sklapanje i rasklapanje računara, kao i sve faze u postavci, održavanju i zaštiti mreža na Linux sistemima.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKACIJA

Microsoft sertifikati reprezentuju širok i raznolik spektar poslovnih funkcija i odgovornosti. Stičući specifične akreditacije obezbeđujete objektivnu validaciju sposobnosti da uspešno izvršite kritične IT funkcije. Okružena industrijskim profesionalcima širom sveta, Microsoft sertifikacija ostaje jedna od najefikasnijih načina da dostignete ciljeve uspešne karijere, i najbolji način za kompanije da razviju i zadrže dragocene IT kadrove.

Odlične plate se podrazumevaju.

ITAcademy je ovlašćeni Microsoft Partner i Microsoft Learning partner. Za ovu godinu ITAcademy vam je obezbedila mogućnost sticanja najnovijih Microsoft sertifikata koji će biti najtraženiji u narednih 4-6 godina:

MTA - Microsoft Technology Associate:

 • MTA: IT Infrastructure
 • MTA: Database

MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:

 • MCSA: Windows Server
 • MCSA: SQL Server

MCSE - Microsoft Certified Solutions Expert:

 • MCSE: Core Infrastructure
 • MCSE: Productivity

MCA - Microsoft Certified Associate

 • Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
 • Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate

CompTIA SEFTIFIKACIJA

Za sve koji žele steći znanje neophodno za instaliranje softvera i hardvera, održavanje i otklanjanje kvarova na računarima obezbedili smo obuku po programu CompTIA A+ (Computer Technology Industry Association).

Ovaj program će vas dovesti do prestižnog međunarodnog priznatog sertifikata, ali isto tako on predstavlja i pripremu za praktičan rad. Program CompTIA A+ obuhvata instalaciju softvera i hardvera, sistemska podešavanja, kao i održavanje i otklanjanje kvarova na PC računarima.

CompTIA A+ je najjače stručno zvanje za PC tehničare. Kompanije kao što su Microsoft, Hewlett-Packard i Cisco zahtevaju CompTIA A+ sertifikaciju za svoje tehničare, a CompuCom i Ricoh ovu sertifikaciju zahtevaju kao neophodan i glavni uslov pri zapošljavanju. Na ovom programu, polaganjem za ovu sertifikaciju, dobijate zvanje:

 • CompTIA A+ Certified IT Professional

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Administration programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

 • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Administration programu
 • ITAcademy Certified Computer System Administrator sertifikat

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com