Menadžment projekata

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
01.06.2024.
Trajanje kursa:
614 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1709 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Za osobe koje žele da njihovi timovi
jurišom završe svaki projekat

Menadžment projekata


menadzmentprojekata.pngŠkolovanjem na odseku Menadžment projekata dobićete alate za taktičko izvršavanje svakog projekta.

Ako ste osoba od akcije, izučavanje pravilnog vođenja projekata je idealno za Vas. Dirigovaćete procesima kojima se uloženi rad Vašeg tima pretvara u konačan proizvod ili servis.

Značaj vođenja projekata postaje sve veći. Za preduzeća u kojima možete raditi važi da trpe jak uticaj međunarodne konkurencije, da su periodi upotrebe njihovih proizvoda i servisa kraći, a da su kupci zahvaljujući Internetu veoma dobro obavešteni. Takođe, digitalne tehnologije danas omogućavaju brzo kreiranje proizvoda i servisa u praktično svakoj industriji čime se stvara pritisak hitnog kompletiranja zadataka.

Zbog toga ćete izučavati najnoviju projektnu metodologiju. Školovanjem na ovom odseku naučićete kako da digitalnim tehnologijama i otkrićima u vođenju operacija preduzeću obezbedite veće profite, na sistematski način. Bez pritiska.

Izračunato je da kao kvalitetan menadžer projekata možete povećati profitabilnost svog preduzeća za preko 250%. Zarada koju možete ostvariti je podjednako visoka.

Najbolje industrije u kojima ćete moći naplatiti svoje znanje su industrije koje koriste računare za razvoj proizvoda, preduzeća koja razvijaju softverske programe i druga vrsta preduzeća u IT industriji, fabričke proizvodnje, preduzeća koja nude servise, banke i finansijske institucije, istraživačke agencije, građevinska preduzeća, državne službe, konsultantska preduzeća.

Koje veštine i znanja ćete savladati na odseku Menadžment projekata?

Školovanje za menadžera projekata nije za svakog.

Preduslov je da budete stručni u oblasti u kojoj želite da radite. Na primer, ako želite da radite kao vođa projekata u softverskoj kompaniji, potrebno je da znate programiranje. Ako želite da radite kao menadžer projekata u banci, potrebno je da znate finansije i bankarsko poslovanje.

Ako ispunjavate taj uslov, školovanjem za menadžera projekata ćete znati da organizujete brzu primenu svakog idejnog rešenja iz oblasti Vaše stručnosti.

Konkretnije, naučićete da primenjujete  kvantitativne modele za procenu vrednosti rezultata projekta, vladaćete strategijama za vođenja projekta, znaćete kako da analizirate znakove za jačanje efektnosti celog procesa.

Dalje, naučićete da vodite projekte po odgovarajućim projektnim standardima u zavisnosti od industrije u kojoj ćete ih primenjivati. Naučićete da upravljate projektnim softverskim paketima i alatima. Naučićete kako da za potrebe svog preduzeća razvijate projektne metode po testiranim šemama razvoja koje se primenjuju u toj industriji.

Grupe veština i znanja koje ćete steći školovanjem na ovom odseku su:

  • Razvoj, vođenje i organizacija projekata
  • Napredne metode Project management-a
  • Napredne kvantitativne finansijske metode
  • Upravljanje i korišćenje alata za vođenje projekata
  • Vođenje finansija i investicija
  • Planiranje i upravljanje ljudskim resursima
  • Vođenje i organizacija timova
  • Lične veštine pregovaranja, lidestva, pravilnog donošenja odluka u poslovnom okruženju


planiprogram.gifPlan i program za odsek Menadžment projekata sadrži i oblasti finansija i upravljanja ljudskim resursima, znanja koja su neophodna za uspešno vođenje svakog projekta.


Šta svaki menadžer projekata mora da zna o finansijama i menadžmentu?

Kao menadžer projekata na ovom odseku ćete savladati sve što je potrebno za profitabilno vođenje projekata.

Finansije. Savladaćete finansijske metodologije za razumevanje i određivanje potreba za finansiranjem projekata. Znaćete kako da primenite kvantitativne metode za analizu ulaganja i povraćaja na investiciju vezanih za ulaganje u projekat.

Odlučivanje. Naučićete kako da primenite specifične naučne tehnike za donošenje profitabilnih odluka. Vršićemo eksperimente tokom kojih ćete savladati praktične tehnike racionalnog odlučivanja. To je neophodno, zato što će Vam sposobnost da razmišljate čisto, i zahvaljujući tome, da brzo primenite svoja tehnička znanja doneti dobre uspehe.

Motivacija zaposlenih. Komunikativne strategije i tehnike su neophodne za svaki značajan uspeh u poslu. Zato ćete na BusinessAcademy savladati testirane tehnike ubeđivanja, pregovaranja i motivacije. Bez obzira da li sa ljudima komunicirate preko podijuma, u sali za sastanke, pismom ili e-poštom, naučićete kako da budete ubedljivi. Kako da prenesete svoj entuzijazam i ideje na druge ljude.

Gde ćete moći da radite?

Rezultat: kada iskombinujete Vaša stručna znanja sa tehničkim znanjima za vođenje projekata i sa menadžment veštinama koje ćete savladati, postaćete osoba koja zna da dođe do rešenja. Stručnjak koji završava poslove na vreme, u roku.

Tehnike Project Management-a koje ćete savladati su takve da ćete postati osoba koja podjednako dobro zna da vodi projekat sa timom od petoro ljudi, kao i sa grupama timova sa 200 ili više članova.

Zahvaljujući tome, postaćete fleksibilni u vezi sa poslom koji možete obavljati. Moći ćete da lakše kontrolišete i usmeravate Vašu karijeru, visinu zarade i okruženje u kome radite.

Bonus paket veština za vašu savršenu karijeru - Personal Development program

U okviru školovanja na programu Menadžment projekata, osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Personal Development Program (PDP). Između ostalog, u njih spadaju motivacija, timski rad, analitičnost, komunikativnost, sampouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i druge. To su takozvane transverzalne ili dodatne veštine.

Kako bismo vam pomogli da ostvarite uspeh u poslu i karijeru o kakvoj sanjate, pokrenuli smo Personal Development Program (PDP). Tokom programa usvojićete upravo ove dodatne, prenosive veštine i to kroz praktičan rad, putem kratkih edukativnih radionica. Možete ga pohađati tradicionalno ili online. Tokom ovog programa radićete sa najvećim stručnjacima za razvoj karijere i najuspešnijim privrednicima, na razvoju i unapređenju veština koje će vam doneti konkurentsku prednost na tržištu rada.

Program predstavlja odličan način da nadogradite znanja i veštine koje ste stekli tokom školovanja i omogućava vam da zauzmete superiornu poziciju na tržištu.

U okviru Personal Development Programa, između ostalog, dobijate višemesečnu praktičnu obuku gde ćete razviti transverzalne veštine koje će vas izdvojiti na tržištu rada, paket radionica iz različitih oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, lični profil na osnovu testa ličnosti i testa sposobnosti, mentorski rad sa predavačima i konsultantima, plan razvoja karijere, zvanično uverenje o završenom programu i stečenim veštinama, preporuku mentora i 12 meseci konsultantske podrške u razvoju karijere.

Šta dalje?

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com