BusinessAcademy

Adresa Cara Dušana 34 , Zemun, prikaži na mapi
Adresa Cara Dušana 34 , Zemun, prikaži na mapi

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
od 2089 eur % popust
od 899 eur % popust
od 899 eur % popust
od 899 eur % popust
od 899 eur % popust

Opis organizatora

BusinessAcademy

Kako da dobijete znanja za visokoplaćene poslove u domaćim ili stranim kompanijama?

Program BusinessAcademy je zvanično ovlašćen od Cambridge ispitnog odeljenja za međunarodne ispite. Na kraju školovanja, polaznici stiču mogućnost da polažu za Cambridge International A&AS level Business, jedan od najcenjenijih poslovnih sertifikata na svetu. Školovanje na BusinessAcademy garantuje veštine za vođenje poslovnih projekata, kontrolisanje ključnih sektora preduzeća, kreiranje novih profitnih centara, vođenje preduzeća i primenu efikasnih marketinških strategija. Polaznici stiču sve sposobnosti koje su im neophodne u karijeri: od kontinuirane obuke u veštinama predstavljanja, pregovaranja i liderstva, preko analize realnih projekata, do uspostavljanja komunikacije sa preduzećima sa kojima bi želeli da rade ili sarađuju.
 
Osnovno pitanje kojim se rukovode predavači na BusinessAcademy u prenošenju znanja i veština polaznicima glasi:
„Šta je potrebno da uradimo kako bi polaznici postali što stručniji u svojim oblastima i ostvarili najveću profesionalnu korist?”.
 
Program školovanja na BusinessAcademy je vrlo intenzivan; za dva semestra polaznici savladaju više realnih poslovnih veština i znanja nego za četiri godine na fakultetu. Ceo program se zasniva na profitabilnoj upotrebi poslovnih veština. Polaznici BusinessAcademy ne stiču samo veštine i zvanja, već i sposobnost za ubedljivo predstavljanje onoga šta znaju i mogu.
 
Školovanje je prilagođeno polaznicima koji nemaju prethodnog iskustva, ali i onima koji su već dokazani profesionalci u svom poslu.
 

Odseci na BusinessAcademy

Polaznici mogu da izaberu između 13 odseka, a na svakom od odseka zagarantovana im je nastava na visokoprofesionalnom nivou. Poslovna znanja i veštine izučavaju se kroz 168 različitih kurseva sa ukupnim fondom od 896 časova.

U zavisnosti od izabranog smera, po završetku školovanja, polaznici dobijaju odgovarajuće diplome i stručna zvanja, overena u Cambridge-u, ECDL-u (European Computer Driving Licence) i svetski priznatim sertifikacionim institucijama. Sve diplome i sertifikati su priznati u zemlji i inostranstvu.

Cambridge poslovni program

Odnosi sa javnošću

 Međunarodno poslovanje

oblast_0012_cambridge.png

oblast_0002_pr.png

oblast_0000_medj-posl.png

Ovo je zvaničan jednogodišnji poslovni program po ovlašćenju ispitnog odeljenja Cambridge Univerziteta, na kome, pored sertifikata jednog od najcenjenijih univerziteta na svetu, polaznici stiču i znanja koja mogu brzo da primene.

Školovanjem na ovom odseku polaznici će usvojiti veštine i iskustvo potrebne za profitabilan rad na izvršnim ili operativnim pozicijama u preduzećima. Naučiće kako da vode preduzeće u svakom od njegovih ključnih sektora, ali i kako da povećaju profit.

Pozitivan imidž jedne kompanije, odnosno njena dobra slika u javnosti presudni su za uspeh; zato je neophodno da u svom timu ima kvalitetnog i sposobnog PR menadžera, čija je osnovna uloga da ova slika što bolje izgleda.

Školovanjem na ovom odseku, ovladaćete najnaprednijim znanjima potrebnim za efikasnu komunikaciju sa medijima, ciljnim javnostima i klijentima. Savladaćete tehnike kojima ćete uticati na njihovo mišljenje i ponašanje u cilju formiranja što bolje reputacije kompanije u javnosti. Naučićete kako da izgradite razgranatu mrežu kontakata i da zahvaljujući njoj postanete PR menadžer kome su sva vrata otvorena.

Svesni ste da su globalizacija i integracija neminovni procesi u savremenom poslovanju i želite da postanete lider na internacionalnom tržištu? Školovanjem na ovom odseku naučićete da primenite naučne tehnike za donošenje profitabilnih poslovnih odluka, vodite i koordinišete međunarodnim projektima, uvećate profit kompanije i pravilno iskoristite inostrani kapital, a sve u skladu sa međunarodnom regulativom.

Steći ćete znanja i veštine za vođenje poslovanja ne samo na domaćem, već i na internacionalnom planu. Program Međunarodno poslovanje namenjen je osobama koje žele da pomere granice svog uspeha na svetski nivo.

Menadžment ljudskih resursa

Strategijski i operativni menadžment 

Marketing i marketing menadžment

oblast_0010_hr.png

oblast_0011_management.png

oblast_0008_marketing.png

Umete sa ljudima i smatrate da biste mogli da procenite ko je prava osoba za određeni posao? Potebno vam je još samo da naučite veštine i metode kako da svoja znanja primenite, a upravo to uče polaznici ovog smera na BusinessAcademy.

Na ovom odseku savladaćete metode za regrutaciju i zapošljavanje, motivaciju i nagrađivanje zaposlenih, trening i razvoj, jačanje produktivnosti i građenje karijere.

Osposobljavate se da upravljate najvažnijim resursom u kompaniji - ljudima.

Školovanjem na odseku Strategijski i operativni menadžment polaznici će steći sposobnost da donose profitabilne poslovne odluke, bez obzira na neizvesnost poslovnog okruženja. Kvalitetnim upravljanjem možete napraviti značajne pomake u razvoju i na planu profitabilnosti preduzeća.

Ono što ovaj smer na BusinessAcademy razlikuje u od drugih sličnih programa iz oblasti menadžmenta je to što polaznicima prenosimo praktične veštine kako da uspešno vode ljude, projekte i kompaniju.

Na ovom smeru naučićete kako da efikasnim marketing strategijama preduzeću obezbedite veliki uticaj i uspeh, kao i da ostvarite profit privlačenjem što većeg broja klijenata.

Školovanjem na odseku Marketing i marketing menadžment savladaćete znanja za pridobijanje velikog broja kupaca i zauzimanje liderske pozicije na tržištu. Takođe, naučićete i kako da zadržite postojeće kupce, što je u današnje vreme još važnije.

Prodaja i menadžment prodaje

Finansijski menadžment

Menadžment projekata

oblast_0007_prodaja.png

oblast_0005_fin-men.png

oblast_0004_men-projekata.png

Mislite da ste rođeni za prodavca? Na pravom ste mestu. Na ovom odseku polaznicima prenosimo veštine i tehnike uspešnog pregovaranja, kao i najefikasnije strategije prodaje. Učimo vas da rečima pridobijete bilo koga i ostvarite rast prodaje u svom preduzeću.

Školovanje na ovom odseku sastoji se od svih grupa veština i znanja koja će Vam obezbediti poziciju visokoplaćenog menadžera prodaje. Ako ste osoba koja ne želi da vodi sopstveni biznis, ali želite nezavisnost i punu kontrolu nad zaradom koju ostvarujete, ovaj odsek na BusinessAcademy je za Vas.

Finansije su jedan od najvažnijih sektora u svakoj kompaniji: kreiranje strategije za ulaganje u razvoj, određivanje obima i načina ulaganja, kreiranje i rukovođenje fondovima za ulaganje, kontrolisanje troškova sa ciljem povećanja profita.

Školovanjem na odseku Finansijski menadžment polaznici usvajaju alate za vođenje novčanih tokova preduzeća, uče kako da pravilnom kontrolom finansija direktno utiču na profitabilnost poslovanja. Drugim rečima, školuju se za stručnjake koji utiču na visinu profita preduzeća.

Značaj vođenja projekata postaje sve veći zato što kvalitetan menadžer može da uveća profitabilnost preduzeća za više od 250%, a pravih osoba za to nema mnogo. Ako ste osoba od akcije, izučavanje pravilnog vođenja projekata je idealno rešenje za Vas. Dirigovaćete procesima kojima se uloženi rad Vašeg tima pretvara u konačan proizvod ili uslugu. Školovanjem na ovom odseku, naučićete da upravljate projektom od njegove inicijalne faze do implementacije, kao i da najsavremenijim metodama uvećate profitabilnost preduzeća.

Poslovna administracija

 Preduzetništvo

Investicioni menadžment i berzansko poslovanje 

oblast_0006_poslovna-adm.png

oblast_0009_preduzetnistvo.png

oblast_0001_inv-men.png

Školovanjem na ovom odseku savladaćete veštine i znanja da postanete desna ruka osobama za koje radite. Istovremeno, dosnosićete profit svom preduzeću i bićete dragoceni saradnik svojim kolegama. A to je uvek dobra pozicija ako želite siguran posao i odličnu zaradu.

Školovanjem na odseku Poslovna administracija, savladaćete veštine za dvostruk uticaj na stabilno finkcionisanje i siguran rast preduzeća: obezbedićete glatko funkcionisanje poslovne kancelarije, interno, i svakodnevno jačati odnose sa klijentima, eksterno.

Imate kvalitetnu biznis ideju, ali ne znate kako da je realizujete? Želite da pokrenete sopstveni posao? Na ovom smeru naučićete i kako – obučićete se za razvoj biznisa i samostalno vođenje kompanije.

Na smeru preduzetništvo steći ćete veštine za vođenje kompletnog ciklusa razvoja preduzeća, od razrade početne ideje, primene potrebnih tehnologija i istraživanja, preko kreiranja akcione strategije, kredibilnih marketing i prodajnih strategija, građenja tima zaposlenih, partnera i investitora, do rukovođenja proizvodnjom, finansijama i operacijama.

Odvažni ste, ali želite da naučite kako da pametno investirate sa što manje rizika? Neophodno je da znate kako da analizirate tržište. Školovanjem na odseku Investicioni menadžment i berzansko poslovanje, savladaćete znanja i veštine, neophodne da se uključite u poslovanje na finansijskim tržištima u svojstvu individualnog ili institucionalnog investitora.

Nastavni plan i program na ovom odseku je osmišljen tako da vam pruži osnovna znanja iz oblasti investiranja i berzanskog poslovanja, neophodna za rad u institucijama koje se bave poslovima finansijskog posredovanja.

Menadžmen prometa nepokretnosti

 

 

 

 

U najbogatije i najuspešnije ljude na svetu spadaju upravo biznismeni koji su izgradili svoje imperije na nekretninama, bilo da su ulagali u izgradnju ili se bavili prometom. Zajedničko svima njima jeste to da odlično poznaju sve aspekte investiranja i prometa nepokretnosti.

Dakle, ukoliko želite da budete jedan od njih, da poslujete u rangu sa najboljima, neophodno je da imate sveobuhvatna stručna znanja iz menadžmenta, posredovanja i investicija u oblasti nepokretnosti.

 

 

Šta se dobija u paketu školovanja?

 ba.jpg
 
U cenu školovanja BusinessAcademy je uračunato:
 
 • pun fond časova prema jednogodišnjem programu;
 • prisustvo predavanjima u prostorijama BusinessAcademy, uživo ili od kuće putem live stream-a;
 • stalna dostupnost profesora za konsultacije po rasporedu konsultacija;
 • sve informacije o školovanju preko korisničkog servisa za polaznike;
 • BusinessAcademy edu wall;
 • priprema za polaganje ispita za međunarodnu sertifikaciju u zavisnosti od smera;
 • besplatno korišćenje dodatnih materijala za pripremu polaganja međunarodnih ispita preko online servisa;
 • neograničeno korišćenje biblioteke BusinessAcademy;
 • online servis na raspolaganju polaznicima 7/24h;
 • prisustvo vannastavnim seminarima u organizaciji LINK group;
 • sertifikat BusinessAcademy o odslušanoj nastavi ili završenom školovanju;
 • sertifikat LINK za engleski jezik; 
 • upotreba interneta, skenera, štampača i računara na lokaciji BusinessAcademy;
 • doživotno besplatne usluge Centra za razvoj karijere.

Bilo koji od ovih 13 odseka možete pohađati tradicionalno ili od kuće.

Sve diplome i sertifikate BusinessAcademy polaznici mogu steći iz bilo kog dela sveta. U zavisnosti od želja i mogućnosti polaznika, nastava na BusinessAcademy odvija se na dva načina: tradicionalno – praćenjem predavanja u učionici i putem interneta – učenjem na daljinu.

Nastava posredstvom Distance Learning platforme za učenje na daljinu koristi posebnu metodologiju učenja pod nazivom arhitektura saznanja. Ovakav način učenja omogućava usvajanje gradiva uz pomoć čitanja, slušanja i gledanja. Predavanja se prate kombinacijom interneta i materijala koje Vam šaljemo poštom, svakog meseca. Polaznici preko interneta slušaju predavanja, čitaju materijale, rešavaju testove i zadatke, kontaktiraju sa profesorima i konsultantima, kao da su u učionici, sa potpuno jednakim razultatima.

Zvanja koja polaznici stiču nakon završenog školovanja na BusinessAcademy omogućavaju im profesionalni autoritet u zemlji, ali i u inostranstvu. Diplome i sertifikati su podjednako priznati kao i oni dobijeni nakon završenog tradicionalnog školovanja. Takođe, priznati su u svim zemljama sveta i omogućavaju visoku prohodnost prilikom zapošljavanja u vodećim kompanijama na svetskom tržištu.

Partnerstva

Godine 2005. BusinessAkademy postaje Cambridge International School, što polaznicima omogućava sticanje jednog od najpriznatijih međunarodnih poslovnih sertifikata. Osim toga, BusinessAcademy je i prvi registrovani IQN (International Qualifications Network) trening centar u Srbiji.

Visok kvalitet školovanja, između ostalog, zagarantovan je članstvima i partnerstvima sa međunarodnim organizacijama i institucijama, kao što su:

 • Cambridge International Examination (Cambrodge University);
 • ECDL fondacije (European Computer Driving Licence);
 • Human Resource Certification Institute;
 • International Project Management Association (IPMA);
 • International Federation of Technical Analyst (IFTA);
 • Chartered Management Institute (CMI);
 • Accredited in PR (APR);
 • The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI);
 • Privredna komora Srbije, i dr.

 ECDL-11.jpg  cambridge529-11.jpg  IQNsakrilcem1.jpg
 hrciBA11.jpg  CMI221.jpg  BKrilce1.jpg
 APRLogo21.jpg  cisiLogo1.jpg  diplyupma1.jpg
 IFTA21.jpg  CFF.jpg  office.jpg

 

upis200910BA.gif  je u toku.