Investicioni menadžment i berzansko poslovanje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
01.08.2024.
Trajanje kursa:
665 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1804 eur

Opis kursa

 Kako da uspešno investirate na finansijskom tržištu. 

Investicioni menadžment i berzansko poslovanje

Šta je najvažnije prilikom donošenja investicione odluke?
investicionimenadzment.pngOd čega zavise cene hartija od vrednosti?
Da li je moguće utvrditi stepen i smer cenovnih promena na berzi?
Na koji način predvideti trendove na finansijskom tržištu?
Na koji način “čitati” berzanske indekse?

Ovo su samo neka od pitanja koja se nameću svima koji nameravaju da investiraju na  finansijskom tržištu. Od 2012. godine i na BuisnessAcademy imate priliku da razvijate svoje investicione veštine po naučno utemeljenim principima i standardima The Chartered Institute for Securities & Investment iz Velike Britanije.

Školovanjem na odseku Investicioni menadžment i berzansko poslovanje savladaćete znanja i veštine kako sa teorijskog tako i sa praktičnog aspekta koja su vam neophodna da se kompetentno uključite u poslovanje na finansijskim tržištima u svojstvu individualnog ili institucionalnog investitora.

Nastavni plan i program na ovom odseku je osmišljen na takav način da vam pruži osnovna znanja iz oblasti investiranja i berzanskog poslovanja neophodnih za rad u finansijskim institucijama koje se bave poslovima finansijskog posredovanja.

Polaznik odseka Investicioni menadžment i berzansko poslovanje će biti osposobljen da razume i primeni savremene investicione instrumente i tehnike u cilju postizanja finansijskih ciljeva klijenata koje će moći da primeni kako na regionalnim tako i na međunarodnim finansijskim tržištima.

 

Koje veštine ćete savladati na odseku Investicioni menadžment i berzansko poslovanje

Nastava na ovom odseku se realizuje u dve faze: u prvoj fazi ćete steći neophodna znanja za razumevanje makrokonomskog i mirkoekonomskog okruženja koja obezbeđuju okvir funkcionisanja finansijskih tržišta. Takođe, naučićete metode i tehnike za upravljanje finansijama, finansijsku analizu kao i osnovne računovdstvene principe neophodne za razmevanje osnovnih principa teorije finansiranja i razumevanje finansijskog sistema preduzeća.

Druga faza vašeg školovanja predstavlja specijalizaciju iz oblasti finansijskog posredovanja. Pomenućemo samo neke od oblasti koje ćete izučavati tokom školovanja na odseku Investiocioni menadžment i berzansko poslovanje:

 • Berzansko poslovanje
 • Upravljanje investicijama
 • Hartije od vrednosti
 • Analiza finansijskih tržišta
 • Analiza hartija od vrednosti
 • Upravljanje finansijskim rizikom
 • Portfolio menadžment
 • Psihologija investitora
 • Investiciono bankarstvo
 • Forex- trgovanje na deviznim tržištima


planiprogram.gifPlan i program za ovaj odsek, osim stručnih predmeta iz oblasti investicionog menadžmenta i berzanskog poslovanja, sadrži i opšte finansijske i menadžment predmete kao i grupu predmeta za usavršavanje ličnih veština: pregovaranje, liderstvo i odlučivanje.


Gde ćete moći da radite?

Školovanjem na odseku Investicioni menadžment i berzansko poslovanje savladaćete znanja i veštine koja ćete moći da primenite u širokom spektru poslova finansijskog posredovanja kao na primer:

 • u brokerskim i dilerskim kućama
 • u bankama u okviru odeljenja finansijskog posredovanja na finansijskim tržištima
 • u drugim organizacijama koje se bave poslovima finansijskog posredovanja, kao što su osiguravajuća društva, penzioni fondovi, investicioni fondovi
 • u konsalting agencijama koje se bave investiocionim savetovanjem


Bonus paket veština za vašu savršenu karijeru - Personal Development program

U okviru školovanja na programu Investicioni menadžment i berzansko poslovanje, osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Personal Development Program (PDP). Između ostalog, u njih spadaju motivacija, timski rad, analitičnost, komunikativnost, sampouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i druge. To su takozvane transverzalne ili dodatne veštine.

Kako bismo vam pomogli da ostvarite uspeh u poslu i karijeru o kakvoj sanjate, pokrenuli smo Personal Development Program (PDP). Tokom programa usvojićete upravo ove dodatne, prenosive veštine i to kroz praktičan rad, putem kratkih edukativnih radionica. Možete ga pohađati tradicionalno ili online. Tokom ovog programa radićete sa najvećim stručnjacima za razvoj karijere i najuspešnijim privrednicima, na razvoju i unapređenju veština koje će vam doneti konkurentsku prednost na tržištu rada.

Program predstavlja odličan način da nadogradite znanja i veštine koje ste stekli tokom školovanja i omogućava vam da zauzmete superiornu poziciju na tržištu.

U okviru Personal Development Programa, između ostalog, dobijate višemesečnu praktičnu obuku gde ćete razviti transverzalne veštine koje će vas izdvojiti na tržištu rada, paket radionica iz različitih oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, lični profil na osnovu testa ličnosti i testa sposobnosti, mentorski rad sa predavačima i konsultantima, plan razvoja karijere, zvanično uverenje o završenom programu i stečenim veštinama, preporuku mentora i 12 meseci konsultantske podrške u razvoju karijere.

Šta dalje?

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com