PDV u građevinarstvu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Terazije 23, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
27.06.2024.
Trajanje kursa:
od 10.00 do 15.00 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 8400 din

Opis kursa

PDV u građevinarstvu

Praktična primena zakonskih obaveza:

obračun PDV,
popunjavanje Obrasca POPDV
rad u SEF-u
Zakona o fiskalizaciji

27. jun 2024. godine

Vreme trajanja: od 10 do 15 časova

Terazije 23, mala sala, 2. sprat

Mogućnost praćenje putem vebinara

 

U građevinarstvu kao jednoj od najkompleksnijih delatnosti, radno su angažovani i obučeni specijalizovani stručnjaci raznih delatnosti, a između ostalog i finansijsko računovodstvene struke. Svaka greška u igri velikih brojeva je skupa! Mnogo različitih propisa utiče na utvrđivanje vremena, osnovice i načina oporezivanje. U cilju sprečavanja evazije (izbegavanja plaćanja) poreza, zakonodavac često menja pravila oporezivanja, što takođe može da dovede do grešaka u samom obračunavanju PDV. Ono što je posebno karakteristično za ovu delatnost je da odgovornost za tačan obračun poreske obaveze uglavnom snosi naručilac, odnosno investitor dobara i/ili usluga iz oblasti građevinarstva kao poreski dužnik.

Teme:

 • UGOVORI U GRAĐEVINARSTVU I PORESKI TRETMAN POJEDINIH ODREDBI
 • (poreski tretman kapare, ugovorne kazne, štete, “ključ u ruke”...)
 • RAČUNOVODSTVO U GRAĐEVINARSTVU
 • PRAVILA ZA PRIZNAVANJE PRIHODA KROZ PRIMERE
 • KLASIFIKACIJA DELATNOSTI
 • PRIMENA PRAVILNIKA O PDV:

-na oporezivanje prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
-na uticaj vrednosnog kriterijuma kod utvrđivanja poreskog dužnika i obračun PDV po osnovu primljenog avansa i izvršenog prometa
-na usluge u vezi sa nepokretnostima
-na način utvrđivanja poreke osnovice, kod prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, koji se vrši uz naknadu
-na pravila vezana za sporedan promet

 • Poreski aspekti prodaje stana privrednog društva osnivaču-fizičkom licu po ceni nižoj od tržišne i postupanje Poreske uprave prilikom kontrole
 • Novo MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA koje se odnosi na pitanja poreskih obveznika koji obavljaju delatnost građevinarstva ili su naručioci odnosno investitori dobara i /ili usluga iz oblasti građevinarstva
 • IZDAVANJE ELEKTRONSKE FAKTURE OD STRANE IZVOĐAČA
 • SAČINJAVANJE INTERNOG OBRAČUNA PDV I EVIDENTIRANJE PDV U POJEDINAČNOJ EVIDENCIJI NA SEF-U
 • POPUNJAVANJE POPDV OBRASCA I PDV PRIJAVE

Cilj seminara: Osposobiti polaznike da u zavisnosti od konkretne poreske situacije pravilno utvrde poreskog dužnika za izvršen promet, izdaju ispravnu elektronsku fakturu, izvrše interni obračun PDV, iskažu pravilno podatke u Obrascu POPDV i PDV prijavi i evidentiraju PDV u pojedinačnoj evidenciji na SEF-u.

PREDAVAČ: Snežana Matejić, poreski i finansijski savetnik, sertifikovani forezničar

Radno iskustvo:
Poreska uprava:
-direktor Filijale Pančevo
-predavač u Sektoru obrazovanja
-poreski inspektor
-Javno preduzeće „Stara planina“ - direktor opših i finansijskih poslova

Program je namenjen:

Osnivačima preduzeća, menadžerima kompanija, pravnicima i advokatima, Finansijskim menadžerima, računovođama, knjigovođama i svim licima odgovornim za:
- obračun i plaćanje PDV
- evidentiranja svih poslovnih promena, a za potrebe popunjavanja PO PDV prijave
- ispostavljanja računa za izvršen promet
-prijem i kontrolu dokumentacije za nabavljena dobra i usluge iz oblasti građevinarstva

Način rada: Interaktivan rad sa polaznicima. Objedinjena praksa i teorija – pojašnjenja u primeni Zakona o PDV i podzakonskih akata na primerima iz prakse


Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Polaznici dobijaju: osveženje na pauzama, radni materijal, sertifikat PKS o odslušanom seminaru

 

Privredna komora Srbije, Terazije 23, 11000 Beograd
+381 66 875 10 10 ili 011 41 49 421 / sladjana.obrenovic@pks.rs / edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com