Privredna komora Srbije

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena

Opis organizatora

Tržišni izazovi  i žestoka konkurencija na inostranom i domaćem tržištu, zahtevaju od menadžmenta i svih zaposlenih nove ideje i nova znanja, koja je moguće steći samo kroz permanentnu edukaciju i usavršavanje.
 
Služba za edukaciju Centra za edukaciju i stručno obrazovanje Privredne komore Srbije, formirana je 2003. godine, sa ciljem da kroz savremenu i kontinuiranu poslovnu edukaciju, omogući privrednicima da povećaju intelektualni kapital i profitabilnost svog poslovanja.
 
Naš tim je organizaciono fleksibilan i uvek spreman da efikasno i kvalitetno odgovori promenama u svim privrednim i vanprivrednim oblastima, prilagođavajući  programe poslovne edukacije novim izazovima i zahtevima. 
 
Sertifikovani smo od strane  Societte generale de Surveillance –SGS, najveće svetske organizacije za kontrolu kvaliteta, ispitivanje, monitoring i sertifikaciju, što predstavlja zvaničnu potvrdu naše sposobnosti da pružimo vrhunsku uslugu poslovne edukacije. Garancija našeg kvaliteta je i preko 22000 zadovoljnih klijenata, koji su do danas prošli naše seminare i obuke.
 
Fokusirani smo na profesionalnu obuku klijenata, od poslovnih sekretara do vrhunskih menadžera. Kroz otvorene seminare, treninge, radionice, simulacije realnih situacija i praktičnih rešenja, pružamo mogućnost svima koji to žele, da sistematizuju i usavrše svoja znanaj i veštine, kao i da prošire krug svojih poslovnih partnera.
 
Seminari i obuke se izvode u malim grupama, čime se omogućava permanentna interakcija između polaznika i predavača.
 
Prema vašim potrebama i specifičnim zahtevima organizujemo i in-house treninge i radionice. Naš tim će vam omogućiti:
 
  • kreiranje programa i metoda obuke prema vašolj želji;
  • relizaciju obuke u vašoj sredini ili kod nas,
  • termin održavanja koji vam odgovara u zavisnosti od vaših poslovnih obaveza

 

NAŠ CILJ JE PRIMENLJIVOST STEČENIH ZNANJA I VEŠTINA U PRAKSI


 BUDITE USPEŠNI!

 ULOŽITE U NAJPRODUKTIVNIJU INVESTICIJU – ZNANJE.