Primena zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
12.12.2022.
Trajanje kursa:
Od 10.00 do 15.30
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 8400 din

Opis kursa

PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA

Dokumentacija obaveznika

12. decembar 2022.

Od 10.00 do 15.30

Terazije 23, sala 8, VIII sprat

 

 

TEME:

 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finasiranju terorizma
 • Interna dokumentacija obveznika
 • Obavezujući sadržaj internih procedura
 • Odluke koje donosi obveznik
 • Obrasci koje popunjava obveznik
 • Uloga ovlašćenog lica
 • Uloga odgovornog lica
 • Izveštaji koje sačinjava obveznik
 • Unutrašnja kontrola
 • Interna revizija
 • Princip zasnovan na proceni rizika
 • Procena rizika klijenta
 • Procena rizika institucije
 • Metodologija rada
 • Matrica rizika
 • Ko su visokorizični klijenti
 • Sumnjiva transakcija
 • Sumnjiva aktivnost
 • Gotovinska transakcija
 • Evidencije koje sačinjava obveznik – koji su podaci obavezujući
 • Obrazac za prijavu sumnjivih aktivnosti
 • Kaznene odredbe

Zakon o sprečavavanju pranja novca i finansiranju terorizma je kompleksan imajući u vidu pristup zasnovan na proceni rizika i specifične obaveze koje su privatni sektor – obveznici po Zakonu dužni da ispune. Seminar ima za cij da kroz praktično objašnjavanje zakonskih normi približi polaznicima ovu materiju. Na seminaru će biti prikazani i primeri pojedinih dokumenata, kako bi se vizualizovalo ono što često izaziva nedoumice i zabune kod lica koja primenjuju Zakon. Planirano je da seminar bude interaktivan i da se kroz pitanja i odgovore polaznika razreše poteškoće u primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Seminar je od izuzetnog značaja za lica koja tek kreću sa primenom ZOSPNFT odnosno kod kojih ne postoji visok nivo razumevanja i znanja u ovoj oblasti. Licima koja već dugo obavljaju ove poslove može pomoći u rešavanju eventualnih dilema i problema u praksi sa kojima se susreću kako bi se Zakon primenio u punoj meri, na adekvatan i ispravan način.

Polaznici dobijaju: Prezentaciju i Sertifikat o odslušanom predavanju.

PREDAVAČI:
Danijela Tanić Zafirović, šef Odseka za nadzor, Uprava za sprečavanje pranja novca, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma za nefinansijski sector, član Radne grupe za sprovodjenje AP-Strategije za borbu protiv pranja novca I finansiranja terorizma Vlade Republike Srbije, Član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, konsultant OEBS, evaluator, Komitet Manival

Jelena Pantelić, finansijski forenzičar, Tužilaštvo za organizovani kriminal, nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine i procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, samostalni izvršilac, Uprava za sprečavanje pranja novca, načelnik odeljenja analitike i finansijsko informacionih poslova, član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, konsultant Saveta Evrope, konsultant OEBS, evaluator, Komitet Manival

Seminar je namenjen: Bankama, platnim institucijama, institucijama elektrosnkog novca, pružaocima usluga u vezi sa digitalnom imovinom, osiguravajućim društvima, posrednicima i zastupnicima u osiguranja, brokersko dilerskim društvima, računovođama, revizorima, društvima za upravljanje IF i PF, menjačnicama, priređivačima igara na sreću, posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti, javnim beležnicima, advokatima, lizing društvima, faktoring kompanijama, poreskim savetnicima i drugim licima iz člana 4 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Kotizacija: 8.400,00 dinara (bez PDV-a)

 

 

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd
jovana.grujic@pks.rs / edukacija@pks.rs; / www.pks.rs

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com