Kako postati taksista?

Posao taksi vozača je prilično rasprostranjen, pogotovo u većim gradovima. Da biste se bavili ovim poslom i dobili taksi dozvolu, morate uspuniti određene uslove u skladu sa zakonom. 

Mnogi se odlučuju za ovo zanimanje zbog fleksibilnog radnog vremena i dobre zarade. Koje su prednosti ovog posla i šta je neophodno ispuniti kako biste se bavili njime, objasnićemo u ovom tekstu.

Šta podrazumeva posao taksi vozača?

Danas svaki grad ima potrebu za taksi vozačima s obzirom na veliki broj ljudi, veličinu grada i potrebu da se brzo stigne na odredište. Veliki gradovi su poznati po bržem načinu života, manjku vremena i više obaveza, pa ukoliko nemate sopstveno vozilo, taksi vozač vam je idealno rešenje.

Možete posedovati sopstveno vozilo, i to autentičnog izgleda, koje takođe mora da ispuni određene kriterijume. Taksista mora dobro da poznaje grad, ulice, saobraćaj i da zna kako na najbrži način da stigne do određenog mesta.

Njegov posao je da pruži uslugu u vidu vožnje, pa se brine i o tome da vožnja bude udobna, prijatna, a vaša bezbednost mu je na prvom mestu. Takođe, taksisti imaju i određene privilegije u saobraćaju upravo zbog pružanja usluga vožnje, pa ih ni saobraćajna policija ne zaustavlja prinudno na putu, naravno ukoliko poštuju saobraćajna pravila.

Često se dešava da ljudi koje vozite vole da popričaju i tako učine vožnju zanimljivijom, pa ukoliko ste i vi komunikativni, vaš posao neće biti monoton, pogotovo što u toku dana treba da prevezete veliki broj ljudi.

Prednosti u poslu taksi vozača:

 • sami ste svoj gazda;
 • sami birate broj radnih sati;
 • birate smenu u kojoj ćete raditi;
 • imate dinamičan posao.

Koje uslove morate da ispunite?

Pre svega, ako nameravate da se bavite ovim poslom, potrebno vam je zvanje vozača motornog vozila IV ili V stepena i radno iskustvo na poslovima vozača.

Dobro poznavanje grada je veoma bitno da biste se u svakom trenutku lako i brzo snašli, a svoj posao efikasno obavljali. Iako su vam mape na raspolaganju, svakodnevna vožnja gradom će vam postati rutina, a bilo kakva navigacija potrebna samo s vremena na vreme. U datim situacijama će vam neka lokacija biti nepoznata ili nepristupačna, pa će se desiti da vam zatreba pomoć mape, posebno ako ne pokrivate često određeni deo grada.

Uslovi da biste postali taksi vozač su:

 • da imate najmanje 21 godinu;
 • da imate prebivalište u Srbiji poslednjih 5 godina;
 • da ste završili srednju saobraćajnu školu (smer vozač motornih vozila ili saobraćajni tehničar);
 • da ste završili kurs za taksi vozače;
 • da imate vozačku dozvolu C kategorije (imaju je profesionalni vozači);
 • da imate radno iskustvo od 2 godine kao profesionalni vozač (neophodna je radna knjižica);
 • da ste poslovno sposobni (dokazuje se lekarskim uverenjem, ne starijim od šest meseci);
 • da vaš automobil ispunjava kriterijume Sekretarijata za saobraćaj;
 • da niste u radnom odnosu ili vlasnik preduzeća;
 • da vam nije zabranjeno obavljanje delatnosti iz oblasti saobraćaja (dokazuje se uverenjem ne starijim od šest meseci);
 • da ste vlasnik motornog vozila po ugovoru o zakupu ili ugovoru o lizingu;
 • da postoji potreba za taksi vozilima u skladu sa članom 5;
 • da niste ostvarili pravo na penziju (dokazuje se potvrdom od nadležne službe socijalnog i penzionog osiguranja).

Ukoliko ispunite sve ove uslove i dostavite neophodnu dokumentaciju Sekretarijatu za saobraćaj, dospevate na listu čekanja za dobijanje taksi dozvole. S obzirom na to da je broj taksi vozača ograničen, a na listi čekanja se nalazi veliki broj kandidata, nekad se čeka vrlo dugo na dobijanje dozvole. Ova lista je javno dostupna i svako u bilo kom trenutku može da vidi ko je na redu za dobijanje taksi dozvole.

Za izdavanje taksi dozvole potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • fotokopiju vozačke dozvole;
 • overenu fotokopiju diplome zvanja vozača motornog vozila ili zvanja vozača autobusa;
 • fotokopiju lične karte;
 • fotokopiju saobraćajne dozvole;
 • overenu fotokopiju radne knjižice;
 • lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom B kategorije;
 • potvrdu da niste ostvarili pravo na penziju ili invalidsku zaštitu;
 • izjavu dva svedoka o nezaposlenosti;
 • potvrdu o baždarenju taksimetra;
 • dve fotografije (dimenzije kao za ličnu kartu);
 • uplatu takse.

Osim uslova koje vi morate da ispunite, vaše motorno vozilo takođe mora da izgleda i funkcioniše u skladu sa određenim kriterijumima. 

Uslovi koje vozilo mora da ispunjava:

 • da bude fabrički proizvedeno, da ima najviše pet sedišta, uključujući i sedište vozača;
 • da ima najmanje četvoro vrata;
 • da bude registrovano u Srbiji;
 • da ima registarske tablice grada u kojem taksista posluje;
 • treba da bude tehnički ispravno;
 • u vozilu mora da bude ugrađen ispravan i baždaren taksimetar;
 • ne sme da ima oštećenja;
 • mora da ima protivpožarni aparat i prvu medicinsku pomoć;
 • mora da bude autentičnog izgleda.

Postanite i vi taksista!

Želite posao taksiste, i to vozeći se svojim udobnim kolima? Uz već napomenute ispunjene uslove, steći ćete pravo i dobiti taksi dozvolu. Sve ostalo je vaša volja – koliko ćete raditi, u koje doba i gde tačno. S obzirom na fleksibilnost, opuštenost ovog posla i često zaradu iznad proseka, sve više ljudi se opredeljuje da se bavi baš ovim zanimanjem. Verujemo da smo vam dali uvid u to šta je sve potrebno za dobijanje dozvole, na vama je da se prijavite, što možete uraditi već danas.

Bezbednost i zdravlje na radu

Organizator: Privredna komora Srbije

Cilj nastave je priprema polaznika za polaganje ispita za praktično obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa
Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova za polaganje stručnog ispita i zakonskom regulativom iz oblasti BZR. Usvajanje praktičnih
znanja i veština u primeni propisa iz ove oblasti, lak i sistematski pristup usvajanju i primeni znanja.