Bezbednost i zdravlje na radu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
21.02.2023.
Trajanje kursa:
od 10:00 do 15:15
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 27000 din

Opis kursa

Bezbednost i zdravlje na radu

PRIPREMNA NASTAVA

Polaganje ispita za stručna lica za obavljanje poslova u oblasti BZR

21,22,23,24 i 28. februar 2023. godine

Kneza Miloša 12 sala VI/mogućnost praćenja preko VEBINARA 

Informaciju o načinu pristupanja vebinaru dobićete putem mejla 20. februara do kraja dana


  • Opšti deo Programa za polaganje ispita

- međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji;
- prava, obaveza i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih prema propisima u oblasti rada, zdravstvene zaštite i socijalnog osiguranja (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje).

  • Posebni deo ispita

- način i postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
- opšte i posebne mera bezbednosti i zdravlja na radu;
- metodološki postupaci pregleda i provere opreme za rad, odnosno opreme koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i proverama u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
- metodološki postupaci ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti.
- Posebni deo Programa obezbeđuje da se stručno, odnosno odgovorno lice, saglasno poslovima koje obavlja i licenci koja mu se izdaje, osposobi za primenu specifičnih mera i postupaka u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koji se mogu primeniti ili koji se obavezno primenjuju kod poslodavca kod koga obavlja poslove.

  • Procena rizika jednog radnog mesta- praktični primer-rad sa polaznicima

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se ista generiše kao korisničko ime i stoga se ne može koristiti ista mejl adresa za više polaznika.

Cilj nastave je priprema polaznika za polaganje ispita za praktično obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa
Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova za polaganje stručnog ispita i zakonskom regulativom iz oblasti BZR. Usvajanje praktičnih
znanja i veština u primeni propisa iz ove oblasti, lak i sistematski pristup usvajanju i primeni znanja.

Polaznici dobijaju: Prezentacije koje pokrivaju sve oblasti obuhvaćene predavanjem i sertifikat o odslušanom predavanju

PREDAVAČI: Safety Way Solution d.o.o.

Tim stručnjaka za sve oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine (HSE), sa značajnim praktičnim iskustvom, položenim relevantnim stručnim ispitima i profesionalnim kredibilitetom. U timu su lica za bezbednost i zdravlje na radu, koordinatori u fazi izvođenja radova, odgovorna lica za pregled i proveru opreme za rad, odgovorna lica za ispitivanje uslova radne okoline, specijalista medicine rada, savetnici za hemikalije.

Obuka je namenjena: Licima koja se osposobljavaju za praktično obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

Kotizacija: 27.000,00 dinara /bez PDV-a/Privredna komora Srbije-Poslovna akademija, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd

(+381 11) 3300 992, zoran.milicevic@pks.rs / edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com