Kako postati glumac?

Da biste postali glumac, morate posedovati talenat i veštine koje možete steći u nekoj od dramskih sekcija ili na nekom od kurseva, ali je svakako najbolje studiranje na fakultetu u okviru posebnog odseka za glumu. Da biste izgradili profesionalnu karijeru, preporuka je da krenete da se bavite glumom još u najranijem detinjstvu, da upišete školu glume i vežbate javni nastup.

Komunikacijske i prezentacione veštine su od suštinskog značaja za bavljenje glumom, a možete ih steći i pohađanjem časova glume, i to kod najuglednijih predavača. Za uspešnu karijeru su presudni trud i rad, kao i dugogodišnje iskustvo. Da biste se ostvarili u što više uloga, morate biti primećeni i tako sebi stvoriti put ka uspešnoj glumačkoj karijeri. 

Mi ćemo vam dati najbolje savete koji će vas voditi do tog cilja.

Pre svega, trebalo bi da znate gde možete učiti glumu i koji fakulteti za glumu postoje.

Gde upisati glumu?

Za glumu je potreban talenat koji će vas izdvojiti od drugih, ali i obrazovanje na odsecima za glumu u okviru fakulteta ili akademija. Studijski programi za glumu su se s vremenom pojavili na više fakulteta, i to prvenstveno zbog potrebe za umetničkim kadrom i novim talentima koji će kulturi doprineti svojim kreativnim angažmanom. Ipak, konkurencija je velika, a najbolji steknu status profesionalnih glumaca. Ono što je sigurno – sva znanja i veštine možete steći na fakultetima u klasi uglednih profesora, a konstantan rad i trud će najviše doprineti vašem budućem glumačkom ostvarenju.

Najpoznatiji fakulteti (državni i privatni) na kojima možete studirati glumu su:


  • Fakultet dramskih umetnosti,

  • Fakultet savremenih umetnosti,

  • Akademija umetnosti.

Osim na fakultetima, glumu možete pohađati i na kursevima koji omogućavaju učenje svih neophodnih veština, kao i na dramskim sekcijama, gde ćete svoje umeće iskazati i na sceni.

Amaterska pozorišta su idealna mesta za početak vaše glumačke karijere, jer se najbolja praksa stiče upravo na tim mestima, pogotovo ako ste još kao dete pokazali sklonost ka glumi.

Fakultet dramskih umetnosti (FDU), koji ima najduži istorijat, ubedljivo je iznedrio najveći broj glumaca. Njegov prvobitni naziv je bio Akademija za pozorišnu umetnost, pa je nastava, kao što i njeno ime kaže, bila fokusirana na pozorište. Sa razvojem medija i tehnologije, pojavljuju se novi nastavni programi i šire obrazovne delatnosti, pa se pozorištu pridružuju film, radio i televizija. Danas je ovo ustanova sa najuticajnijim profesorima, savremenim uslovima rada i najkvalitetnijim nastavnim programom.

Osim na FDU, glumu možete upisati i na Fakultetu savremenih umetnosti, u okviru odseka Dramske umetnosti. Ovde ćete imati priliku da pohađate stručne predmete i glumačke sekcije kako biste u potpunosti ostvarili svoj potencijal. Odsek podrazumeva osnovne, master i doktorske studije. Program je osmišljen tako da možete na vreme da izgradite samostalni umetnički izraz i tako se prilagodite žanru koji vam najviše odgovara.

Glumu možete upisati i na Akademiji umetnosti, na kojoj se nastava najviše zasniva na praktičnim vežbama, kao što su ovladavanje specifičnim tehnikama glume, govora, pokreta, ali i elementima scenske radnje i elementima za formiranje određenog lika. Upoznaćete se sa glavnim aspektima scenografije i kostimografije i osnovnim principima klasične igre i plesa.

Koje osobine treba da poseduje glumac?

Uspešan glumac, pre svega, mora dobro da razume mentalni i emocionalni sklop lika kojeg tumači. On mora da zna da interpretira osobine i iskustvo drugih, čak i ako to njegovoj ličnosti ne leži, da bi verodostojno i realistično predstavio svog lika.

Da bi se u potpunosti razumelo koje sve osobine jedan glumac treba da ima, osvrnućemo se na psihološke trvdnje prema kojima postoje tri sociokognitivne komponente glume.


  1. Empatija – Podrazumeva sposobnost da razumemo tuđe emocije. Osim empatiji, koja je prirodna sklonost, škola glume uči pojedince da dublje proživljavaju svoje emocije, čime se empatija povećava. Na primer, ukoliko je neka osoba radosna zbog nečega, vi ćete želeti da sa njom iskreno podelite tu radost. Na taj način, ako vas priče drugih ljudi dotaknu i izazovu određene emocije, moći ćete u potpunosti da se unesete u svoj lik.

  2. Sposobnost kontrolisanja svojih emocija – U trenutku kada kročite na scenu, vi proživljavate samo ono što se tiče lika kojeg tumačite. Glumac mora da ima potpunu kontrolu nad svojim emocijama i da zna da ih zameni sa emocijama lika. Izuzetak su situacije u kojima možete maestralno odigrati ulogu ukoliko se na sceni služite emocijama koje ste iskusili u realnom životu.

  3. Razumevanje mentalnog sklopa lika kojeg tumačite – Komponenta poznatija kao „teorija uma” podrazumeva sposobnost razumevanja šta druga osoba misli i oseća.

            Tako ćete moći na najbolji način da odigrate ulogu i predstavite svog lika.

Želite glumačku karijeru?

Za uspeh u ovom poslu neophodni su stalan trud i upornost, kako tokom studiranja tako i posle. Reputaciju stičete s vremenom, nakon dugogodišnjeg iskustva igranja brojnih uloga.

A do tad, važno je obrazovati se na najadekvatniji način, steći najbitnije veštine, koje svaki glumac mora da ima. Ipak, gluma iziskuje i strpljenje, jer na neke uloge možete čekati jako dugo, ali se ta upornost isplati ukoliko ste istrajni i vredni. Najbitnije je da volite svoj posao i istovremeno uživate, jer ne zaboravite da je svrha glume i da zabavite ljude. Vaš autentični umetnički izraz je upravo ono po čemu ćete biti prepoznati.

Imaćete priliku da na nekim od naših kurseva organizatora usvojite znanje i veštine neophodne da biste se bavili ovim poslom, ali i steknete detaljan uvid u to koje osobine jedan glumac treba da poseduje. Naučićete i tehnike koje ćete primenjivati u različitim situacijama tokom scenskog nastupa. Zato krenite na put ka uspešnoj karijeri i prijavite se što pre.

Kurs crtanja i slikanja - za sve uzraste

Organizator: Zanatsko obrazovni centar ADŽIJA

Likovna radionica podrazumeva upoznavanje sa različitim slikarskim tehnikama kao i tehnikama ukrašavanja predmeta od različitih materijala kao i kreiranja potpuno novih predmeta.
Adžijin hor - za sve uzraste

Organizator: Zanatsko obrazovni centar ADŽIJA

Muzika blagotvorno deluje na um, telo i duh: pevanje godi disajnim putevima i popravlja raspoloženje, aktivno slušanje razvija koncentraciju i budi imaginaciju, sviranje zahteva aktivnost obe hemisfere mozga i usklađenu motoriku... Horsko pevanje podstiče timski duh, druženje i radost!
Lekovita doza muzike - za sve uzraste

Organizator: Zanatsko obrazovni centar ADŽIJA

Muzika blagotvorno deluje na um, telo i duh: pevanje godi disajnim putevima i popravlja raspoloženje, aktivno slušanje razvija koncentraciju i budi imaginaciju, sviranje zahteva aktivnost obe hemisfere mozga i usklađenu motoriku... Predstavljamo Vam jedinstveni muzički kutak u kome možete uživati!