Kursevi.com | Novo na sajtu

Pretraga:

Novo na sajtu - novosti

05
dec

ONLINE KURS ENGLESKOG JEZIKA

Online kurs engleskog jezika u Language Workshop centru je učenje jezika na jedan živ i dinamičan način, pa pored konverzacije i razvijanja drugih veština poput slušanja, čitanja i pisanja pomoću kojih se sistematično uči jezik, polazniku se približava kultura i društvo engleskog govornog područja.

01
dec

Kurs dikcije

Institut MAIN POINT organizuje kurs dikcije, a za svakog polaznika izrađuje se transkript govornog diskursa koji beleži govorne karakteristike. Procenjuje se da oni koji se bave svojim glasom i govorom prolaze 10 PUTA USPEŠNIJE u poslu i u odnosima sa ljudima od onih koji se ne bave razvijanjem govorničkih sposobnosti.

30
nov

Obuka za kozmetičara - estetičara

Beauty Glamour studio organizuje obuku za kozmetičara. Tokom obuke studenti prolaze teoretski i praktični deo, prateći sve svetske novine, kako u primeni preparata, tako i u primeni novih tehnika. Tokom praktične nastave studenti se obučavaju na najsavremenijim aparatima, koristeći preparate nekoliko svetskih brendova, što im omogućava šire obrazovanje.

29
nov

Online kurs - Poreski računovođa

Onlajn-kurs „Poreski knjigovođa” u okviru Instituta za e-računovodstvo „Finance Team” kreiran je po pretežno kombinovanoj programskoj metodi. Odnos nastavnika i učenika je u prvom delu nastave autoritativan, a u drugom delu demokratski, a cilj svega toga je da se uspostave i vertikalna i horizontalna komunikacija između nastavnika-mentora i polaznika.

28
nov

Kurs Osnove Linuxa

FTN Informatika organizuje kurs „Osnove Linuxa”. Kurs pruža uvodna znanja o open-source platformama i Linux operativnim sistemima sa fokusom na komandni interfejs – CLI. Steknite neophodna znanja za dalje usavršavanje!

27
nov

Kurs ruskog jezika

Škola stranih jezika „LnG Education” organizuje kurs ruskog jezika. Tempo rada i sam rad prilagođavaju se vama i vašoj brzini savladavanja gradiva. Prati se brzina kojom napredujete i u dogovoru sa vama se uvode dodatni sadržaji i aktivnosti kako biste što brže i prirodnije savladali jezik. Kad završite kurs ruskog jezika, radite završni test i dobijate sertifikat na srpskom i ruskom jeziku.

27
nov

Kurs engleskog jezika u avijaciji

Cilj kursa je priprema kandidata za polaganje međunarodno priznatog testa – Test of English for Aviation (T.E.A.), koji procenjuje veštine govora i slušanja prema ICAO standardima. Materijal koji se na kursu prelazi zasniva se na stvarnim radnim zadacima i radnom okruženju, kao i na vanrednim slučajevima, a u nastavi se koristi literatura koju su preporučili zvanični TEA ispitni centri i prate ICAO standardi. Pripremite se za ovaj test na efikasan i temeljan način uz pomoć kvalifikovanih predavača. Poletite i vi do 4 ICAO Levela!

23
nov

Java developer kurs

Cilj početnog i srednjeg nivoa kursa iz Jave je da učenici steknu bazična znanja neophodna za dalje usavršavanje u svetu Jave. Takođe, polaznici se upoznaju sa konceptima objektno orijentisanog programiranja. Polaznici se osposobljavaju za rešavanje srednje teških zadataka primenom programskog jezika Java.

22
nov

Kurs iz računovodstva

Institut za računovodstvo i reviziju u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Srbije organizuje početni kurs za obavljanje poslova u računovodstvu. Uz predavače sa višegodišnjim iskustvom, savladajte pojam, ciljeve i sadržinu računovodstva, kao i još mnogo toga.

21
nov

Opšti kurs italijanskog jezika za odrasle

Centar za strane jezike „Linguista” organizuje „Opšti kurs italijanskog jezika za odrasle”. Nastavnici su obrazovani, kreativni i energični, sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa odraslim polaznicima. Cilj je da kroz kreativnu i interaktivnu nastavu odrasli što pre i što lakše usvoje strani jezik. Koriste se savremene nastavne metode koje su prilagođene radu sa odraslima. Opšti kurs podrazumeva vežbanje sve četiri jezičke veštine – čitanja, pisanja, slušanja i govora.