Ekonomska struka

Poslovi iz oblasti ekonomije su tradicionalno veoma popularni, jer nude izuzetnu širinu kada je razvoj karijere u pitanju. Reč je o veoma fluidnoj oblasti, u kojoj se trendovi razvijaju u skladu sa potrebama tržišta, što znači da je veoma važno redovno usavršavati veštine. Po pravilu, reč je o znanjima koja omogućuju brže savladavanje svakodnevnih obaveza, u skladu sa potrebama tržišta. Ove veštine se obično traže kod profesionalaca koji svakodnevno sarađuju sa klijentima, jer od njih zavisi koliko će se brzo obaviti posao. Zato je uvek dobro usavršavati rad na računaru, veštine komunikacije i organizacije itd. 

 

Reč je naravno o nadgradnji osnovnih veština, ali to ne znači da ne treba redovno raditi na njihovom poboljšanju. Tako je, recimo, veština „slepog kucanja” izuzetno bitna jer olakšava i ubrzava savladavanje svakodnevnih izazova. Ekonomija predstavlja široku lepezu menadžerskih veština i znanja koji pomažu efikasnijem obavljanju raznih profesija u kojima je potrebna briga o finansijama, trgovanju itd.
Istaknuti kurseviNovi kursevi na sajtu

Uskoro počinju

od 18000 din Kurs za međunarodno poslovanje
za 4 dana
11000 din ATOS METOD kurs relaksacije
za 4 dana
od 1449 eur Finansijski menadžment
za 6 dana
od 1449 eur Odnosi s javnošću
za 6 dana
od 1499 eur Preduzetništvo
za 6 dana
od 1149 eur Poslovna administracija
za 6 dana
od 1349 eur Menadžment projekata
za 6 dana
od 1399 eur Marketing i marketing menadžment
za 6 dana
od 1649 eur Međunarodno poslovanje
za 6 dana
od 1349 eur Prodaja i menadžment prodaje
za 6 dana
od 699 eur Real Estate Agent
za 6 dana
od 1349 eur Menadžment prometa nepokretnosti
za 6 dana
od 1449 eur Menadžment ljudskih resursa
za 6 dana
od 1699 eur Cambridge poslovni program
za 6 dana
od 699 eur Advertising Account Manager
za 6 dana
od 699 eur Copywriter and Content Creator
za 6 dana
od 699 eur Advertising Creative Manager
za 6 dana
od 699 eur Event Manager
za 6 dana
3000 din IMO Standard
za 6 dana
od 699 eur Art Director
za 6 dana
5000 din Slepo kucanje - online
za 7 dana
89700 din Sertifikovani HR menadžer
za 9 dana
23700 din Pregovaranje za pobednike
za 10 dana
23700 din Upravljanje vremenom
za 15 dana
12000 din Komunikacija u krizi
za 15 dana
8400 din Proizvodni kontroling
za 16 dana
24600 din Ocenjivanje dobavljača
za 29 dana
8400 din Raskid radnog odnosa/otkaz
za 1 mesec
27700 din Lean Six Sigma Yellow Belt
za 1 mesec
10000 din Emocionalna inteligencija
za 1 mesec
12000 din Veštine komunikacije
za 1 mesec

Prikaži sve koji uskoro počinju

Na popustu

od 699 eur Real Estate Agent
od 699 eur Event Manager
od 699 eur Art Director
od 1499 eur Preduzetništvo

Prikaži sve koji su na popustu