Knjigovodstvo za početnike

Knjigovodstvo predstavlja evidentiranje stanja u preduzeću. Radi se o veoma odgovornoj profesiji gde je veoma važno da se problemi rešavaju efikasno i temeljno. Grešaka u ovom slučaju praktično ne sme da bude, zbog čega je bitno da se ovim poslom bave odgovorne osobe

Šta je knjigovodstvo?

Vođenje poslovnih knjiga podrazumeva visok nivo posvećenosti i razumevanja svih specifičnosti ove ekonomske profesije. Ipak, čest je primer da u malim preduzećima vlasnici sami rešavaju finansije jer je obim posla relativno mali. Bez obzira na veličinu preduzeća, osnovne knjigovodstvene aktivnosti su:

 • dokumentovanje poslovnih promena poput prihoda i rashoda,
 • registrovanje promena u imovinskom stanju, 
 • servisiranje obaveza itd.

Za uspešno rešavanje ovih izazova potrebno je savladati knjigovodstvo za početnike kako bi sve poslovne aktivnosti bile u skladu sa zakonima i internim pravilima kompanije. Kad se govori o zakonima, treba imati na umu da se pravila razlikuju od države do države, što je posebno važno ako neko posluje kao freelancer – preduzetnik, kao i za preduzeća koja posluju sa inostranstvom.  

Knjigovodstvo može da se veoma razlikuje u zavisnosti od toga čime se bavi kompanija, koliko ima zaposlenih, da li posluje sa državnim sektorom itd. Školovani knjigovođa može da stečeno znanje primeni u svim slučajevima, uz eventualno dodatno usavršavanje za određenu oblast. Treba napomenuti i da je razumevanje knjigovodstva neophodno i za druge profesije iz oblasti finansija, poput revizora.

Razlika između knjigovođe i računovođe

Treba naglasiti da postoje značajne razlike između profesija knjigovođe i računovođe iako se radi o poslovima koji se međusobno povezani. Naime, računovodstvo je kompleksniji proces gde se na osnovu knjigovodstvene evidencije sastavljaju izveštaji i vrše planiranje, kontrola i analiza finansija. 

Jednostavnije rečeno, računovođe se oslanjaju na rad knjigovođa kako bi dobile relevantne informacije za dalji rad. Ipak, u manjim preduzećima ove razlike praktično ne postoje jer se ovim stvarima često bavi jedna osoba. Za bavljenje ovim poslom potrebno je naučiti osnove knjigovodstva, što je moguće postići pohađanjem kursa za knjigovođe

Šta je potrebno za bavljenje knjigovodstvom?

Ovim poslom se bave knjigovođe, koje na osnovu knjigovodstvenih dokumenata rade obradu stanja i brinu o tome da proces bude u skladu sa propisima. Radi se o veoma odgovornom poslu koji, između ostalog, zahteva:

 • organizovanost, 
 • posvećenost detaljima, 
 • dobro poznavanje matematike,
 • odgovornost,
 • preciznost.

Strpljenje i temeljnost pri radu sa brojevima su neophodni kako bi se izbegle kardinalne greške prilikom rada. Naime, u ovoj profesiji praktično ne postoji „mala greška”, jer svako neslaganje može da napravi štetu preduzeću. Često i nekoliko dinara razlike može da dovede do kazni, ukoliko dođe do neslaganja dokumentacije. Utaja poreza, vođenje duplih knjiga („crne” i „bele”) i drugi prekršaji smatraju se krivičnim delom i mogu da dovedu i do zatvorskih kazni za odgovorna lica. 

Poznavanje knjigovodstvenog sistema je vrlo važno jer predstavlja bazu za vršenje posla. U Srbiji se primenjuje sistem dvojnog knjigovodstva koje je obavezno za sva pravna lica. Ovaj metod knjiženja podrazumeva unos poslovne promene bar dva puta na dva računa (konta). Na ovaj način se lakše prate tok finansija i opšte stanje preduzeća (imovina, prihodi, rashodi itd.).

Tehnološki napredak u vođenju knjiga

Ranije je knjigovodstvo podrazumevalo obimnu papirologiju, ali se to s razvojem računara značajno promenilo. Sada se koriste računarski programi za knjigovođe, koji ubrzavaju proces unosa podataka i pregleda poslovnih dokumenata. 

Proces naplate je dodatno olakšan ukidanjem pečata i uvođenjem elektronskih faktura (eFaktura). Zbog toga je za uspešno poslovanje važno da knjigovođe redovno prate novosti iz profesije, kao i pravne regulative, poput Zakona o elektronskom fakturisanju.

Osnove knjigovodstva

Knjigovodstvo se bavi poslovnim transakcijama preduzeća i beleženjem imovine, tj. njene procenjene vrednosti. Ova osnovna sredstva podrazumevaju pokretne stvari od vrednosti, nepokretnosti, novac i razna prava (patent, autorstvo, licence itd.). Pri definisanju imovine, koriste se termini bruto (ukupna imovina) i neto imovina (imovina umanjena za obaveze). 

Pored njih, postoji više pojmova koji se koriste u knjigovodstvu:

 • Knjigovodstvena dokumenta – Predstavlja beleženje protoka novca, tj. njegov finansijski put. To mogu biti fakture, izvodi, nalozi, trebovanja, plate itd.
 • Bilans stanja – Koristi se za prikaz sredstava i njihovog porekla u određenom vremenskom periodu. Sastoji se od aktive i pasive.
 • Aktiva – Označava kompletnu imovinu (i njenu vrednost) koju koristi preduzeće.
 • Pasiva – Predstavlja poreklo sredstava iz aktive. To znači da sredstva koja su na računu nisu u potpunosti u vlasništvu preduzeća. Deo može da bude novac od kredita (dakle vlasništvo banke dok se ne otplati), ali i imovina određene vrednosti koja još nije plaćena dobavljaču.
 • Kapital – Predstavlja informaciju o veličina dela kompletne imovine (aktive) koji pripada preduzeću.
 • Troškovi kapitala – Imovina preduzeća ima određene troškove koji su neizbežni troškovi poslovanja. To npr. može biti kamata kredita, dividenda koja se isplaćuje deoničarima, dugovanja itd.
 • Obaveze – Ovaj pojam objašnjava deo imovine koji pripada drugim subjektima izvan preduzeća.
 • Inventar – Godišnji popis imovine. Na ovaj način se ustanovljuje realno stanje „na terenu” u odnosu na ono što je evidentirano u knjigama. Popis je ne samo dobar način da se ustanove eventualni propusti već je i deo zakonske obaveze preduzeća.
 • Bilans uspeha – Predstavlja rezultat poslovanja u određenom vremenskom periodu (npr. u jednom kvartalu godine). 
 • Prihod – Označava iznos koji se dobija prodajom usluga i robe.
 • Rashod – Troškovi u procesu rada koji utiču na prihod.
 • Finansijski rezultat – Razlika između prihoda i rashoda. Ukoliko je razlika pozitivna (tj. prihod veći od rashoda), znači da je rezultat poslovanja dobitak, a ukoliko je rezultat „u minusu”, onda se radi o finansijskom gubitku.
 • Amortizacija – Predstavlja sistematsko otpisivanje osnovice za amortizaciju jednog sredstva tokom njegovog korisnog veka trajanja. Postoje dve vrste: računovodstvena i poreska amortizacija.

Kako naučiti knjigovodstvo?

Već na osnovu svih navedenih pojmova može se zaključiti da knjigovodstvo za početnike može da bude veoma izazovno. S jedne strane posao može da bude veoma jednostavan (ukoliko je reč o npr. preduzetničkoj radnji), ali i toliko kompleksan da je potreban tim knjigovođa (obično rade u okviru sektora finansija neke firme). 

Bez obzira na obim zaduženja, radi se o pre svega kancelarijskom poslu, koji može da se radi i od kuće. To je dodatna pogodnost koja omogućava rad sa klijentima iz cele zemlje, naročito što je većina poslovanja sada u elektronskoj formi. Čak je moguće i stručno online usavršavanje, praćenjem webinara (internet seminara), kurseva knjigovodstva i drugih vrsta stručnog usavršavanja.

Iskoristite priliku i steknite neophodna znanja odabirom jednog od ponuđenih kurseva iz oblasti knjigovodstva, koji se održavaju tradicionalno u učionici ili online.

Međunarodno poslovanje

Organizator: BusinessAcademy

Program na ovom odseku pruža Vam saznanja kako da na najbolji mogući način iskoristite inostrani kapital, a sve u skladu sa međunarodnom regulativom. Upoznaćete se sa osnovnim principima i pravilima poslovanja na međunarodnom nivou. Usvojićete veštine i strategije koje će unaprediti Vaše poslovanje nakon uvođenja inostranog faktora.

Cambridge poslovni program

Organizator: BusinessAcademy

Školovanjem na odseku Cambridge poslovni program dobićete veštine i iskustvo za profitabilan rad na izvršnim ili operativnim pozicijama u preduzećima.

Kurs iz računovodstva

Organizator: Institut za računovodstvo i reviziju d.o.o.

„Institut za računovodstvo i reviziju“ d.o.o., Beograd u saradnji sa Savezom računovođa i revizora organizuje početni kurs za obavljanje poslova u računovodstvu.

Kurs knjigovodstva - samostalni knjigovođa i knjigovođa

Organizator: Zanatsko obrazovni centar ADŽIJA

Kurs za knjigovođu ili samostalnog knjigovođu – kontistu. Naučite sve od početka do kraja, od evidencije novca u blagajni i na žiro računu, preko obračuna plata i obračuna PDV-a do sastavljanja bilansa stanja, bilansa uspeha i završnog računa.
Preduzetništvo

Organizator: BusinessAcademy

Školovanjem na odseku Preduzetništvo dobićete praktične alate i iskustvo potrebno za uspešno vođenje sopstvenog biznisa.