Emocionalna inteligencija (pismenost) u poslovnom i privatnom životu online

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Beograd, skype grupe, Novi Sad
Datum početka kursa:
10.12.2023.
Trajanje kursa:
12 sati
Vreme održavanja:
večernji, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Novi Sad, Online - putem interneta

CENA: od 11500 din

Opis kursa

Emocionalna inteligencija (pismenost) u poslovnom i privatnom životu

Naučite kako da emocije rade za Vas a ne protiv Vas!

„Biti pametan“ je dugo vremena značilo imati visoki koeficijent racionalne inteligencije (IQ). Međutim, istraživanja pokazuju da društveno uspešni i lično zadovoljni pojedinci nisu oni koji imaju visok IQ već oni koji pored racionalne inteligencije imaju razvijenu tzv. emocionalnu inteligenciju (EQ), što podrazumeva veštine poput: svesnost sopstvenih osećanja i razumevanje osećanja drugih, veštine upravljanja svojim emocijama i stvaranje dobrih međuljudskih odnosa.

Emocije su izvor motivacije te se pravilnim upravljanjem emocijama utiče i na pravilnu motivaciju za postignućem. Emocije su izvor stresa. Psihosomatika, koja je postala sve širi problem zbog povećanog nivoa stresa i ubrzanog života, ima koren u emocijama i njihovom nerazumevanju. Emocije znače poruku u komunikaciji. Ukoliko znamo šta emocija kao poruka znači, jasnije nam je u čemu je konflikt ili ponašanje druge osobe. Emocije nama samima šalju poruku, te emocionalna inteligencija znači veće razumevanje sebe. Emocionalno inteligentan lider je onaj koji postiže bolje rezultate svog tima, upravljajući i putem emocija.

Opšti cilj učenja emocionalne pismenosti jeste povećati ličnu moć i saradnju sa drugim ljudima bez manipulacije i psiholoških Igri.

Skype grupa početak 1.12.2023., 18:00-20:30 časova, 5 susreta, petkom, jednom nedeljno.

Cena: Za studente i nezaposlene 9.500 din., za zaposlene 11.500 din. 

Prijave (ime i prezime, godine, zanimanje, broj telefona i grupu za koju se prijavljujete) slati na mejl psihorelaks@gmail.com. Kontakt: 063487870 Sonja

Specifični ciljevi Treninga:

 • Naučiti kako da se bolje osećamo, ali i da osećamo bolje
 • Povećati nivo samosaosećanja i samopoštovanja
 • Povećati nivo psihološke fleksibilnosti naspram rigidnosti
 • Usvajanje relaksacionih tehnika za prihvatanje i defuzioniranje osećanja i misli (to jest mogućnost da se distanciramo od unutrašnjih neprijatnih doživljaja)
 • Redukovanje negativne samokritike i osetljivosti na kritiku drugih
 • Definisanje emocija i usvajanje veština emocionalno pismene komunikacije
 • Uviđanje povezanosti između mišljenja, osećanja i ponašanja
 • Povećati nivo iskrene i direktne emocionalno pismene komunikacije, naspram manipulacije i nefunkcionalnih psiholoških Igri

Teme:

 • prepoznavanje i razumevanje svojih i tuđih emocija;
 • emocije i verbalna komunikacija;
 • razvijanje samoosećanja i psihološke fleksibinosti i rezilijentnosti;
 • upravljanje emocijama;
 • rešavanje emocionalnih problema poput jake treme, besa, strahova, upravljanje brigama, odlučnošću, anksioznosti, paničnih napada...
 • emocija kao poruka - značenje emocija;
 • praktična primena veština emocionalne pismenosti kroz teoriju Transakcione analize;
 • psihološka struktura ego stanja i emocionalna pismenost;
 • vežbe ventilacije, rasterećenja emocionalnog naboja i vežbe relaksacije;
 • psihološke igre;
 • integracija svega navedenog tj. emocionalna interaktivnost.

Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analizraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja

Kome je namenjen:

Trening je namenjen svima koji žele da saznaju nešto više o ovoj temi. Trening je namenjen starijima od 16 godina.

Metod rada

Susreti su organizovani po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, prezentacije, upitnici, roll play, simulacija,  međusobnu razmena iskustava i sl. U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika.

Broj učesnika je ograničen na 12 polaznika a učesnici se ne menjaju tokom treninga.

Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.

Vise informacija na https://psihorelaks.com/emocionalna-inteligencija/

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com