Kako postati vojnik?

Svaka država treba da raspolaže profesionalno obučenim vojnicima koji će moći da obavljaju svoje dužnosti u vanrednim situacijama. Ministarstvo odbrane ulaže velike napore da obezbedi dovoljan broj profesionalnih vojnika baš iz tih razloga.

Koje su to dužnosti vojnika i koji su uslovi da biste uopšte postali vojnik, saznaćete u ovom tekstu.

Koje su dužnosti vojnika?

Profesionalni vojnici su izvršioci brojnih vojnih dužnosti u okviru jedinica i ustanova Vojske Srbije. Moraju da odsluže vojni rok sa oružjem, da u potpunosti budu vojno obučeni i u radnom odnosu na određeno vreme (od šest meseci do tri godine) radi obavljanja vojnih dužnosti, i to do 53. godine.

Mogu biti premešteni u drugo mesto po potrebi službe nezavisno od toga gde mu je boravište, a ukoliko mu ne odgovara, može podneti molbu za promenu mesta.

Profesionalni vojnici ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje preko Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i beneficirani radni staž. Pravo na zdravstveno osiguranje gube po prestanku radnog odnosa, tj. kada steknu pravo na penziju. 

Primanja variraju u zavisnosti od čina koji vojnik ima (mlađi vodnik, razvodnik, desetar), dužnosti i staža, ali i jedinice kojoj pripada.

Vojnik s vremenom može biti predložen za dalje školovanje i usavršavanje, pa njegov položaj i funkcija postaju znatno bolji. Uglavnom postaju podoficiri, za šta su potrebne godine iskustva, psihofizička sposobnost i ispunjenje svih bezbednosnih kriterijuma.

S obzirom na to da rade na određeno, i to do 53. godine, nemaju prava na rešavanje stambenog pitanja, što u slučaju podoficira nije slučaj. U skladu sa funkcijom i dugogodišnjim iskustvom, postoje i određeni benefiti.

Obuka vojnika podrazumeva primenu stečenih znanja i veština i osposobljavanje za uspešno izvršavanje svih dužnosti u okviru vojne jedinice.

Kako da postanete vojnik i koje uslove morate da ispunite?

Izbor kandidata, odnosno budućih vojnika, vrši se na osnovu određenih kriterijuma, a mi ćemo navesti koje sve uslove treba da ispunite:

 • da ste punoletni;
 • da niste stariji od 30 godina;
 • da ste zdravstveno i psihofizički sposobni;
 • da imate minimum osnovno obrazovanje;
 • da niste osuđivani i krivično gonjeni;
 • da vam nije prestao radni odnos u državnom organu zbog nepoštovanja dužnosti;
 • da ste bezbednosno provereni;
 • da ste odslužili vojni rok sa oružjem.

Uz obrazac prijave za Vojsku Srbije podnose se:

 • izvod iz matične knjige rođenih (originalna verzija ili overena u sudu ili kod javnog beležnika, a da nije starija od 6 meseci);
 • uverenje o državljanstvu (originalna verzija ili foto-kopija overena u sudu ili kod javnog beležnika, a da nije starija od 6 meseci);
 • potvrda državnog organa da vam nije prestao radni odnos zbog nepoštovanja družnosti;
 • uverenje Ministarstva odbrane da ste odslužili vojni rok sa oružjem (original ili overena foto-kopija u sudu ili kod javnog beležnika);
 • foto-kopija diplome o stečenom obrazovanju (overena u sudu ili kod javnog beležnika);
 • foto-kopija vozačke dozvole (overena u sudu ili kod javnog beležnika).

Ovo su aktivnosti koje se sprovode u okviru izbornog postupka:

 • obrađuje se sva dokumentacija koja je bila zahtevana prilikom konkursa;
 • fizička provera, psihološka procena, lekarski pregled i razgovor kod komisije;
 • utvrđuju se rezultati kandidata na osnovu propisanih kriterijuma;
 • utvrđuje se zdravstvena sposobnost najboljih kandidata u okviru vojnomedicinskog centra;
 • dostavljaju se zahtevi za bezbednosnu proveru nadležnoj organizacionoj jedinici Vojnobezbednosne agencije;
 • utvrđuje se redosled kandidata na listi na osnovu rezultata koji su postigli;
 • pravi se izbor najboljih kandidata za ulazak u profesionalnu vojnu službu.

Selekcija se obavlja u 3 dela:

 1. u prvom delu u trajanju od jednog dana obavljaju se opšti lekarski pregled i provera fizičke sposobnosti;
 2. u drugom delu u trajanju od jednog dana radi se psihološka procena kandidata;
 3. u trećem delu u trajanju od jednog do dva dana radi se medicinska procena od strane zdravstvene struke.

Nakon selekcije kandidata sledi potpisivanje ugovora na određeno vreme (na 3 godine, a ne kraće od šest meseci), nakon čega se postaje vojnik od dana javljanja na dužnost u komandu, ustanovu ili jedinicu Vojske Srbije.

Rezultate utvrđuje komisija, a za svaki deo u okviru selekcije postoji određeni broj bodova.

Javni konkursi se objavljuju na sajtu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u skladu sa potrebama Vojske Srbije za novim vojnicima.

Ovo su merila po kojima se ocenjuju kandidati:

 1. završeni nivo školovanja – ukupno 25 bodova (osnovno obrazovanje – 5 bodova, srednje obrazovanje 3. stepen – 15 bodova, srednje obrazovanje 4. stepen ili viši nivo obrazovanja – 25 bodova);
 2. provera fizičke sposobnosti – do 35 bodova;
 3. psihološka procena – do 40 bodova.

Želite da se prijavite na konkurs?

Da biste bili izabrani za vojnika, morate da budete vrhunski osposobljeni za vršenje dužnosti, da posedujete znanja i veštine za osnovnu i dodatnu specijalnost, da posedujete liderske veštine i da imate dobre ocene od strane svojih starešina.

Ukoliko ste zdravi, mentalno jaki i imate volju da služite svojoj državi u bezbednosne svrhe, ovo zanimanje će biti idealno za vas.

Verujemo da ste dobili sve korisne informacije o tome šta vam je potrebno od dokumentacije i koje sve uslove treba da ispunite da biste stekli zvanje profesionalnog vojnika.

Bezbednost i zdravlje na radu

Organizator: Privredna komora Srbije

Cilj nastave je priprema polaznika za polaganje ispita za praktično obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa
Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova za polaganje stručnog ispita i zakonskom regulativom iz oblasti BZR. Usvajanje praktičnih
znanja i veština u primeni propisa iz ove oblasti, lak i sistematski pristup usvajanju i primeni znanja.