Java Development

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
01.06.2021.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1214 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Java Development — postani vrhunski Java programer

Java je programski jezik koji se koristi za izradnju i razvoj velikog broja aplikacionih softvera i njegovu implementaciju u najrazličitija multiplatformska okruženja. Java programiranje je jedno od najzastupljenijih danas, posebno imajući u vidu sve veću primenu u izradi aplikacija za mobilne telefone i tablet uređaje kroz Android operativni sistem. Java platforme imaju široku upotrebu u programiranju i primenjenim softverskim rešenjima, koje se kreću od najjednostavnijih digitalnih uređaja, mp3 plejera, mobilnih telefona, pa sve do kompleksnih web servera i korporativnih aplikacija.

Prema podacima TIOBE Coding Standard kompanije, koja se bavi istraživanjem indeksa popularnosti programskih jezika, od nastanka pa do danas Java programski jezik već osam godina drži vodeću poziciju. Ovaj programski jezik je dva puta popularniji od Visual Basica i četiri puta od Delphija.

Stoga je Java programski jezik odličan izbor za ulazak u profesionalni svet programera.

Stvorite kvalitetnu i dobro naplativu aplikaciju


Po završetku ovog programa bićete sposobni da razvijate J2EE aplikacije, znaćete da održavate stanje klijenta koristeći Session mehanizam, koristite Java Beanove, kreirate i koristite Java tag biblioteke. Ovladaćete principima bezbednosti, bićete sposobni za primenjivanje filtera, Design patterna.

Godinu dana učenja – tri vrste Java programa


Za samo godinu dana možete da steknete odgovarajuća znanja i veštine koje su neophodne za razvoj tri vrste Java programa: aplikacija na računaru, servleta na web serveru i Java Web Start aplikacija koje se izvršavaju u okviru čitača weba, poznatijim kao Java apleti. Uz jasne opise, mnogo dinamičnih praktičnih primera i profesionalnih tehnika, ovaj program će Vam pomoći da pravite bolje aplikacije za kraće vreme. Kao profesionalac.


Za platu od 600 do 2.400 evra


Plata Java programera u okruženju kreće se u granicama od 600 do 2.400 evra. U inostranstvu je to mnogo više. Prema podacima sa sajta www.indeed.com, u Njujorku 2008. godine plata Java programera bila je za 15% viša od plate Perl i VB programera i iznosila je 116.000 dolara na godišnjem nivou.


Širok spektar radnih mesta


Brojna i različita su radna mesta gde Java programer može naći zaposlenje. Bilo koje veće preduzeće koje poseduje IT službu ima potrebu za osobom koja će održavati ili kreirati nove aplikacije. Prvenstveno su to banke, osiguravajuće kuće, investicione kompanije, preduzeća iz oblasti telekomunikacija itd.

Java Development — plan i program 2016/2017.

 

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 OOP Object Oriented Programming - Java 40
2 CJP Java Core Programming 48
3 SQL MySQL Programming and Administration 40
4 AJP  Advanced Java Programming 24
5 EL1 English Language 1 online

 

II HALF

No. Code Class No. of classes
6 HJC Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 24
7 JSW Java Swing 32
8 JWP Java Web Programming 18
9 ORH Object/relational mapping/Hibernate 32
10 JWS Java Web Services and XML 24 
11 SWE Software Engineering 12
12 JFX JavaFX 18
13 CCS  Cambridge Computer Science* online
14 EL2 English Language 2 online
15 PRJ Project /
16 FCE FCE/BEC Vantage** online

 

*Izborni predmet.

** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

 

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Java Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu.


Program JAVA Development obuhvata 16 predmeta:

1. Object Oriented Programming
Upoznavanje sa objektno orijentisanim tehnikama u programiranju. Upoznavanje sa razlikama u odnosu na proceduralne i modularne jezike. Predstavljanje objektno-orijentisanih tehnika i načina razmišljanja. Upoznavanje sa osnovnim premisama objektno-orijentisanog programiranja: apstraktni tipovi podataka, enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam i apstrakcija.

2. Java Core Programming
Kurs upoznaje polaznike sa osnovnim konceptima programiranja kroz programski jezik Java, kao i sa objektno orijentisanim konceptom kroz ovaj programski jezik. Predmet podrazumeva osnove programiranja kroz Java okruženje, kao i uvod u objektno orijentisano programiranje.

3. MySQL Programming and Administration
Upoznaje polaznike sa administracijom i programiranjem MySQL servera. Između ostalog, proučava osnove baza podataka i SQL-a kroz MySQL server, rukovanje alatima za upravljanje MySQL serverom i kreiranje optimizovanih upita i rukovanje tokovima podataka.

4. Advanced Java Programming
Predmet objašnjava napredne koncepte programiranja kroz Javu, kao o upotrebi specifičnih Java biblioteka. Bićete osposobljeni za praktičnu upotrebu Jave u realizaciji konkretnih rešenja, kao i za kreiranje kompleksnih klasa i višenitnih procesa.

5. English Language 1
Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

6. Programming in HTLM5 with JavaScript and CSS3
Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj aplikacija. Tako će polaznici naučiti kako da implementiraju i manipulišu strukturom jednog HTML dokumenta i njegovim objektima. Kurs prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i  stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju, kurs obrađuje i osnove jezika JavaScript, i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

7. Java Swing
Na Java Swing kursu bićete osposobljeni za kreiranje grafičkog korisničkog interfejsa i desktop aplikacija uz pomoć Jave i Swing biblioteke. Nakon ovog predmeta bićete takođe osposobljeni i da samostalno kreirate kompletan grafički interfejs Java aplikacije, kao i da implementirate funkcionalnost za grafičke kontrole.

8. Java Web Programming
Pohađanje i uspešan završetak ovog predmeta osposobljava vas da potpuno samostalno kreirate Java web aplikacije. Između ostalog, na njemu ćete se upoznati i sa naprednim web konceptima, bezbednošću i efikasnošću web aplikacija.

9. Object/Relational Mapping/Hibernate
Kurs podučava polaznike za objektno relaciono mapiranje u Java okruženju, kao i za upotrebu Hibernate ORM Framework-a i njegovu integraciju u Java softverske aplikacije. Paralelno sa objektno/relacionim mapiranjem, u kursu se obrađuje i razvoj aplikacije za unos podataka o knjigama.

10. Java Web services and XML
Svrha ovog kursa je da polaznike nauči osnovnim i naprednim konceptima XML-a i ukaže im na najzastupljenije koncepte web servisa. On osposobljava polaznike za čitanje, pisanje i obradu XML dokumenata kroz programski jezik Java, kao i za kreiranje i upotrebu različitih tipova web servisa uz pomoć JAVA tehnologije.

11. Software Engineering
Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

12. Java FX
JavaFX je nova tehnologija za kreiranje naprednih desktop i web aplikacija, deo je Java 7 platforme i primenjiva je u svim operativnim sistemima koje Java 6 podržava. Po završetku ovog kursa, polaznik će poznavati osnovne koncepte JavaFX-a, deklarativnu sintaksu, alate za razvoj JavaFX aplikacija i znaće kako da ih primeni u praksi.

13. Cambridge Computer Science
Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

14. English Language 2
Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

15. Project
Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

16. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja "odskočnu dasku" za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

 


Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program se odvija u tradicionalnoj i e-learning varijanti.

Predavanja preko e-learning platofrme su interesantna i prilagođena predznanju polaznika. Ono što je značajno jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski već i praktično, na mnoštvu zanimljivih primera. Na ovaj način polaznici prolaze put od osnova do naprednog programiranja kroz 3 vrste Java programa. Poseban korpus predmeta obučava za administriranje MySQL servera, a polaznici će naučiti i kako da razvijaju softvere sa punom kontrolom.

Izaberite: U učionici ili online

Zbog velikog interesovanja za Java programiranje pokrenuli smo i poseban program tradicionalne nastave.

Ovaj program realizuje se u savremenim računarskim laboratorijama sa računarima najnovije generacije, po standardu međunarodnog ispitnog centra Cambridge univerziteta. Predavanja su zasnovana na praktičnim primerima, minimumu teorije i maksimumu prakse, po posebno prilagođenom planu i programu za direktnan rad sa polaznicima. Učenje je bazirano na zadacima i projektima, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao. 


Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

Nakon završetka ovog smera, moći ćete da obezbedite sertifikat polaganjem ispita iz Java programiranja u našem Pearson VUE test centru i steknete stručne nazive:

  • Oracle Certified Associate, Java SE 5/SE 6
  • Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer
  • Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer
  • Oracle Certified Master, Java EE 6 Enterprise Architect  

 

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Java Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Java Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Java Development programu
  • ITAcademy Certified Java Developer sertifikat

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com