IT Menadžment

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
01.06.2021.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1214 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

IT Management - Za sadašnje i buduće IT menadžere

Školovanje na programu IT Management je osmišljeno kako za sadašnje tako i za buduće menadžere u informacionim tehnologijama.

Bićete spremni da odgovorite na sve izazove savremenog poslovanja, postignete i održite konkurentsku prednost preduzeća. Dođete u poziciju autoriteta i dobre naplate svojih sposobnosti.

Kao pravi menadžer, znaćete da kreirate svoje šanse i kako da ostvarite uspeh.

Program IT Management pruža sveobuhvatan uvid u prirodu menadžerskog poziva nudeći potrebna znanja za kvalitetno poslovanje u svetu sve veće konkurencije. Naučićete niz tema iz oblasti biznisa uopšte, informacionih tehnologija, menadžmenta, marketinga, ekonomije, finansija, upravljanja projektima i kvaliteta kao i da upravljate radom i razvojem informacionih sistema u organizacijama.

Postanite marketing stručnjak


Bićete u prilici da saznate sve što vam je potrebno kako biste bili vrhunski stručnjak u oblasti marketinga. Počevši od teorije marketinga, učićete marketing menadžment, učestvovaćete u marketing istraživanjima i naučiti da kreirate marketing miksove.

IT tehnologije u vašim rukama

Izučavaćete informacione i komunikacione tehnologije kao i programiranje u njihovom sklopu. Kroz razne primere i zadatke spoznaćete značaj uticaja IT-a na društvo, prednosti i mane. Takođe shvatićete i prihvatiti principe mobilnih i bežičnih tehnologija čiji razvoj i primena danas preuzima vodeću ulogu u informacionim tehnologijama.

IT Management - plan i program 

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 MBO Management and Business Organisation 20
2 MIT Marketing in IT 18
3 PR PR and Business Communication 18
4 HRM HR Management 20
5 C Copyrights 9
6 BE IT Business and Entrepreneurship 16
7 FM Financial Management  20
8 PM IT Project Management 12
9 EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
10 IM Internet Marketing 12
11 SCRM Sales and CRM 18
12 CB Consumer Behaviour 6
13 EBI E-Business 9
14 MS MS Project 12
15 IIT Information and Internet Technology 24
16 SWCO Software Construction, Operation, Testing and Implementation 16
17 BREND Branding 6
18 E2 English Language 2 online
19 FCE FCE/BEC Vantage*

online

 

* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

 


U okviru školovanja na IT Management programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu.

 

Program školovanja na smeru IT Management obuhvata 14 predmeta: 

1. Management and Business Organisation
Upoznaćete se sa osnovnim postavkama teorije menadžmenta i menadžment prakse, kao i elementima organizacije i načinom, principima i metodama upravljanja organizacijom. Osim toga, upoznaćete se i sa mogućnostima organizovanja rada kompanije, izazovima i prilikama za razvoj u savremenim uslovima poslovanja.

2. Marketing in IT
Upoznaćete se sa postavkama teorije marketinga, marketing menadžmentom, marketinškim istraživanjima, marketing miksom, marketing aktivnostima, uvođenjem i marketingom novih prizvoda, kao i konceptima i zakonitostima marketinga na internetu.

3. PR and Business Communication
Ovaj kurs će vam pomoći da izgradite i održavate željenu reputaciju svog brenda i kompanije, utičete na mišljenje i ponašanje ciljanih javnosti, pridobijete klijente i saradnike, kao i da ostvarite dobru komunikaciju u internom i eksternom poslovnom okruženju. Saznaćete i konretne stvari - kako da vodite usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju, da uspešno vodite poslovni sastanak, da ostvarite saradnju sa medijima, kako tehnologija može da unapredi poslovnu komunikaciju...

4. HR Management
Suština ovog kursa je da polaznicima predstavi značenje i značaj primene koncepta HR menadžmenta u savremenoj poslovnoj organizaciji. Između ostalog, tokom njega će se upoznati sa pojmovima kao što su upravljanje ljudskim resursima, motivacija zaposlenih, procesi u preduzeću, izbor i trening novozaposlenih, poslovna orijentacija, ali i primenom informacionog sistema u planiranju ljudskih resursa.

5. Copyrights
Kurs upućuje polaznike u njihova autorska prava i načine na koje ih mogu zaštititi. Kurs je zasnovan na zaštiti industrijskog dizajna i likovnih rešenja, ali i žiga koji se u dizajnerskom smislu predstavlja u vidu logotipa.

6. IT Business and Entrepeneurship
Na ovom kursu obrađuje se teorija o preduzetništvu, ali i oblasti kao što su pokretanje biznisa, osnivanje preduzeća, planiranje i primena poslovnog plana, kao i načini izgradnje informatičke infrastrukture za razvoj preduzetništva.

7. Financial Management
Steći ćete znanja iz oblasti finansija i računovodstva kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje primene informacionih i komunikacionih tehnologija (i programiranja) u oblasti vođenja finansija i računovodstva u preduzećima. Spoznaćete značaj izučavanja finansija i računovodstva za poslovanje preduzeća i shvatiti principe finansiranja i upravljanja finansijskim i materijalnim poslovanjem.

8. IT Project Management
Kurs IT Project Management opisuje značaj osnovnih načela za potrebe vođenja i realizacije IT projekta. Na kursu se objašnjava celokupan proces upravljanja projektnim zadatkom, počev od iniciranja IT projekta do njegove završne faze. Nastavnim programom se definiše i objašnjava sve što je potrebno učiniti u svakoj od mnogih faza upravljanja IT projektom.

9. English Language 1
Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

10. Internet Marketing
Kurs obuhvata oblasti internet marketing, strateški internet marketing i istraživanja na internetu. Posebno se naznačava razlika između offline i online marketinga, bitnost imidža i identiteta na internetu, demografskih karakteristika, profila, kategorije i aktivnosti korisnika na internetu. Izučava se domaći sajber prostor i provajding, odnos obrazovanja i interneta, direktni marketing i prodaja na internetu, kao i proizvodi i usluge pogodni za prodaju na internetu, uz osvrt na principe gradnje web sajta koji prodaje i aktivnosti posle prodaje.

11. Sales & CRM
Na kursu stičete znanja o ulozi menadžera prodaje, njegovim aktivnostima, odgovornostima, načinima upravljanja ciljevima prodaje. Osim toga, stičete znanja o tome kako voditi prodajni tim u svim fazama rada, počev od selekcije prodavaca, preko njihove obuke i razvoja, do rukovođenja i motivacije prodajnog tima. Upoznajete se sa psihologijom, osobinama koje odlikuju dobrog prodavca, njegovim aktivnostima i sa celokupnim procesom prodaje od otvaranja, preko prezentacije, do zaključivanja prodaje.

12. Consumer Behaviour
U okviru kursa polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovama ponašanja kako krajnjih potrošača, tako i organizacija koje se na tržištu nalaze u ulozi potrošača. Polaznicima će biti predstavljene potrebe, motivi i faktori ponašanja potrošača, bilo da je reč o finalnim ili organizacionim potrošačima. Takođe, polaznici će se upoznati i sa procesom i fazama donošenja odluke o kupovini.

13. E-Business
Poznavanje elektronskog poslovanja neophodno je svakome, bez obzira da li se profesionalno bavi ovom oblašću, budući da svakodnevno koristimo neki od njegovih oblika. Ovaj kurs upravo obrađuje osnovne pojmove elektronskog poslovanja, kao što su online banking, e-uprava, e-trgovina, različiti modeli elektronskog poslovanja (B2B, B2C, G2G...), upravljanje odnosima sa kupcima, aktuelni softveri u ovoj oblasti (SAP, Microsoft NAV...). Takođe, predočićemo vam i najznačajnije prednosti i mane, kao i načine da izbegnete sve potencijlne "zamke" elektronskog poslovanja.

14. MS Project
Na kursu obrađujete pojam i elemente projekta, istraživanje i postavku projekta, raspoređivanje zadataka, kalendar izvršavanja, dodeljivanje resursa i troškova. Takođe vam predstavljamo jedan od najzastupljenijih softverskih alata za upravljanje projektima - MS Project. Reč je o programu koji je namenjen planiranju, praćenju i kontroli realizacije manjih i srednjih projekata.

15. Information and Internet Technology
Na ovom kursu stiču se osnovna znanja iz IT-a, kao što su znanja o hardveru, softveru, internetu, ali i iz oblasti autorskih prava, virusa i poslovanja na internetu. To predstavlja suštinski preduslov za dalje izučavanje informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte. Osim toga, spoznaćete i značaj uticaja IT-a na društvo, shvatićete principe mobilnih i bežičnih tehnologija.

16. Software Construction, Operation, Testing and Implementation
Kurs objedinjuje znanja i veštine iz nekoliko srodnih oblasti: izrade, operativnosti, testiranja i primene softvera. Zapravo, softversko testiranje obuhvata kompletnu aktivnost razvoja softvera i procesa održavanja u cilju postizanja odgovarajućeg nivoa kvaliteta, dok softversko održavanje predstavlja skup aktivnosti neophodnih za obezbeđenje isplativog održavanja softvera. Ove aktivnosti se nastavljaju i nakon primene softvera, te je neophodno usvojiti sveobuhvatna znanje iz svih navedenih oblasti.

17. Branding
Brend, kao najjače sredstvo u pobeđivanju konkurencije, je ideja koju stvaramo kod korisnika. Na kursu će se proučavati osnovni principi brendinga koji će se i primeniti na realnom istraživačkom projektu.

18. English Language 2
Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

19. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja "odskočnu dasku" za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Business Plan

Pored svega što ćete naučiti na ovom odseku, u okviru završnog projekta, moći ćete da radite i na izradi svog biznis plana. Steći ćete korisna teorijska znanja i praktične veštine koje će vam pomoći da ostvarite uspešnu preduzetničku karijeru. Cilj završnog projekta je da po okončanju školovanja imate kompletno razrađen biznis plan sa kojim možete da započnete sopstveni posao i aplicirate za različita sredstva kojima ćete potpomoći realizaciju svoje ideje.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program se odvija u e-learning varijanti.

Predavanja su krajnje zanimljiva i prilagođena predznanju polaznika. Ono što je karakteristično jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski već i praktično na mnoštvu zanimljivih primera koji predstavljaju najbolju praktičnu obuku za samostalan rad odmah nakon završetka školovanja.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

Nakon kompletiranja IT Management programa stičete kompetencije i mogućnost da polažete za međunarodni sertifikat Cambridge International A&AS Level Business. 

University of Cambridge jedan je od najistaknutijih i najpriznatijih svetskih univerziteta. Cambridge International A&AS Level Business sertifikat i dobijene ocene priznaju se kao bodovi na mnogim univerzitetima i koledžima širom sveta. ITAcademy je ovlašćeni Cambridge International School što će polaznicima omogućiti sticanje mnogih od najpriznatijih internacionalnih sertifikata. 

Cambridge International A&AS Level Business sertifikat obezbeđuje najbolji mogući okvir za lični i profesionalni razvoj, pružajući u isto vreme zvanično priznanje o stečenim sposobnostima izdato od strane jednog od najprestižnijih svetskih univerziteta - Cambridge.

Takođe, svaki polaznik koji uspešno završi program IT Management dobija mogućnost da polaže za CIM 3 Level Foundation Certificate in Marketing koji dodeljuje prestižna međunarodna institucija Chartered Institute of Marketing. 

Međunarodni sertifikati koje dobijaju polaznici programa IT Management:

  • Cambridge International A&AS Level Business,
  • CIM 3 Level Foundation Certificate in Marketing
  • IQN Diploma in Marketing
  • IQN Diploma in IT
  • Google AdWords & Analytics sertifikati

Nakon kompletiranja IT Management programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom IT Management programu,
  • ITAcademy Certified IT Manager sertifikat

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com