Obuka za CNC operatera

CNC mašine (Computer Numerical Control) odavno predstavljaju standard u industrijskoj proizvodnji. Njihov uticaj na proizvodnju dodatno se povećao razvijanjem novih tehnologija, što je omogućilo veću zastupljenost ove robotizovane radne snage. Sada svaka radionica može da ima specijalizovanu mašinu kojom se upravlja putem računara i koja obavlja zahtevne poslove bušenja i sečenja raznih materijala. 

Bez njihove pomoći radni proces bio bi sporiji, opasniji i često neizvodljiv. Pored toga, zbog automatizacije proizvodnog procesa, troškovi rada su niži, što dovodi do veće konkurentnosti na tržištu. Da bi se u potpunosti iskoristio njihov potencijal, potreban je stručni kadar koji će upravljati njima.

Ove mašine nisu nezavisne. Njihov rad direktno zavisi od ljudskog faktora, tj. od osobe koja će ih programirati i nakon toga nadgledati proces rada. To je veoma odgovorna pozicija, pa je u skladu sa tim potrebna veoma kvalitetna obuka za CNC operatera. 

Šta radi CNC operater?

CNC operater je ekspert iz oblasti mašinske struke koji razume princip rada automatizovanih mašina i ume da ih programira u skladu sa potrebama projekta. Zahvaljujući njemu, proces proizvodnje zahteva mnogo manje zaposlenih, a greške su praktično isključene (ako mašina dobije pravilne instrukcije). 

Kreiranje komandi za mašine naziva se CNC programiranje i ono podrazumeva unošenje preciznih uputstava za izvršavanje određene radnje. Naređenja se kreiraju pomoću programskog jezika G-kod, zbog čega je potrebno i znanje rada na kompjuteru. Pre modernih računara komande su definisane na sličan način (analogno – pomoću kartica i traka), s tim da je metod rada sada digitalizovan i samim tim pojednostavljen i ubrzan. 

Programiranje rada CNC mašina

Programiranje podrazumeva definisanje svih koraka automatizovanog procesa rada od početka do kraja. Ukoliko se sve dobro isplanira, posao CNC operatera je samo da nadgleda proces kako bi se na vreme reagovalo u slučaju tehničkog problema ili neplanirane greške u radu. Kako će proizvodni proces proći, zavisi od ljudskog faktora, tj. od kvaliteta programiranja rada. Mašina će izvršavati unete komande, pa je potrebno temeljno planiranje svakog koraka u procesu.

Za programiranje je potrebno imati proizvod i osmišljen način na koji će se on izrađivati (neophodni delovi, njihove dimenzije, materijal itd.). Sledeći korak je digitalizacija projekta, tj. njegova izrada u nekom od programa za dizajn, poput AutoCAD-a. Na ovaj način se kreira tlocrt, na osnovu kog će se programirati mašine, odnosno na osnovu čega će se obrađivati materijal. 

Da bi mašine znale šta treba da naprave i na koji način, potrebno je izrađeni plan projekta opisati putem jezika G-kod. On sadrži spisak komandi koje objašnjavaju šta treba da se uradi, tj. kako treba da teče čitav proces. Pomoću ovog mašinskog jezika izdaju se komande koje definišu šta treba da se buši i seče, koji alat da se koristi u kom trenutku i kako da se kreće „robotska ruka”. 

Svaki pokret se definiše kretanjem po osama u koordinatnom sistemu, uključujući i mogućnost rotiranja na svakoj osi. Na osnovu ovih naređenja mašina se pomera i oblikuje materijal. Za to se koriste komande u G-kodu, koje se definišu pomoću slova i brojeva. Koji kodovi će se koristiti pri pisanju programa, zavisi od mnogo faktora, a pre svega od modela mašine. Ipak, postoje određene komande koje važe za sve:

 • X, Y, Z, A, B, C, U, V, W – koordinate smera pokreta;
 • G0 – definiše rad pri maksimalnoj brzini;
 • G1 – pravolinijiski rad;
 • G2, G3 – kružni rad u pravcu kazaljke na satu i obrnuto;
 • G50 – najveća brzina vrtenja;
 • M00 – zaustavljanje programa;
 • F – brzina kretanja mašine kroz materijal, definiše se milimetrima po minutu;
 • S – adresa koja određuje način obrade;
 • T – adresa koja određuje alat.

Postoje mnoge druge komande koje se koriste u svakodnevnom radu, pa krajnji rezultat najviše zavisi od stručnosti CNC operatera, tj. od njegove stručnosti pri programiranju i njegovog poznavanja G-koda. 

Kako izgleda obuka za CNC operatera?

Da bi se dostigao željeni nivo, potrebno je proći obuku za CNC operatera. Stručno usavršavanje podrazumeva osnove rada sa CNC mašinama i metode planiranja rada i CNC programiranja. Za uspešan profesionalan rad potrebno je znati: 

 • rad u kompjuterskim programima za kreiranje nacrta (CAD);
 • načine obrade različitih materijala (struganje, bušenje, rezanje, glodanje itd.);
 • pravilan odabir alata u skladu sa projektom;
 • načine unosa komandi za različite CNC mašine;
 • mogućnosti CNC programa;
 • bezbednosne procedure na radnom mestu.

Obuka za CNC operatera sadrži teorijski i praktični deo. Teorija je neophodna kako bi se usvojila stručna terminologija, naučio rad u specijalizovanim programima i savladale osnove G-koda. Stečena znanja se nakon toga primenjuju na vežbama, gde se kroz konkretne zadatke rukuje mašinama i primenjuje naučeno. 

CNC kursevi su neophodni za početnike kako bi na vreme naučili osnove i stekli iskustvo kroz praktičan rad. Naime, ovaj posao je takav da greške u procesu mogu da budu veoma skupe, pa je najbolje da radnik na mašinama ima završen kurs, tj. da poseduje adekvatan sertifikat za CNC operatera. Ova diploma je dokaz o posedovanju neophodnih teorijskih i praktičnih znanja za rad, što omogućava brzo pronalaženje odlično plaćenog posla. 

Započnite već danas stručno usavršavanje i postanite CNC operater odabirom jednog od ponuđenih kurseva sa liste.

Kurs za vodoinstalatera - obuka i provera znanja

Organizator: Zanatsko obrazovni centar ADŽIJA

Kurs za vodoinstalatera traje tri meseca tj. 300 školskih časova - teorije u Centru i prakse u preduzećima sa kojima Adžija ima saradnju. Diplome su priznate u Srbiji i u inostranstvu, sertifikovana TÜV NORD DIN EN ISO 9001:2015. Ljudi sa min. 3 meseca iskustva mogu na ispit za sticanje diplome.
Kurs za rukovaoca građevinskim mašinama - obuka i provera znanja

Organizator: Zanatsko obrazovni centar ADŽIJA

Kurs za rukovaoca građevinskim mašinama traje tri meseca tj. 300 školskih časova - teorije u Centru i prakse u preduzećima sa kojima Adžija ima saradnju. Sertifikati su priznate u Srbiji i u inostranstvu, sertifikati sa TÜV NORD DIN EN ISO 9001:2015.
Interior Design

Organizator: ITAcademy

Postati dizajner enterijera znači biti stručnjak za prostornu organizaciju, konstrukcije, raspored prostorija u rezidencijalnom ili komercijalnom prostoru, aranžiranje i raspored nameštaja, izbor materijala i boja, dekoraciju i stilizaciju unutrašnjeg prostora, rasvete... Sve to prema posebnim potrebama klijenata i svih onih koji će prostor koristiti.

Rukovalac mašinama za izvlačenje žice

Organizator: Zanatsko obrazovni centar ADŽIJA

ZOC „Adžija“ u saradnji sa Tecnovo srl. organizuje obuku za Italijansko preduzeće CB Trafilat Acciai SpA iz Tezze sul Brenta. Preduzeće CB Trafilat Acciai SpA je potrebno 10 kandidata do 40 godina starosti i završenom minimum srednjom školom metalne ili elektro struke.
Product Design

Organizator: ITAcademy

Automobili, kompjuteri, mobilni uređaji, nameštaj, različite ambalaže, knjige, igračke, odeća i brojni proizvodi koje svakoga dana vidimo i koristimo u početku su bili samo ideja u glavi veoma kreativnih profesionalaca koji se bave industrijskim dizajnom.

Kurs za viljuškaristu - obuka i provera znanja

Organizator: Zanatsko obrazovni centar ADŽIJA

Kurs za viljuškaristu traje tri meseca tj. 300 školskih časova - teorije u Centru i prakse u preduzećima sa kojima Adžija ima saradnju. Sertifikati su priznate u Srbiji i u inostranstvu, sertifikati saTÜV NORD DIN EN ISO 9001:2015. Za proveru znanja je potrebno minimum tri meseca iskustva.
Architectural Design

Organizator: ITAcademy

Ovaj program je namenjen sadašnjim i budućim arhitektama, građevinskim inženjerima, urbanistima i svim kreativcima koji žele da u svom radu koriste najsavremenije alate za arhitektonsko crtanje, izradu kvalitetne prezentacije i projektne dokumentacije.

Kurs za kranistu/dizaličara - obuka i provera znanja

Organizator: Zanatsko obrazovni centar ADŽIJA

Kurs za kranistu/dizaličara traje 3 meseca tj. 300 školskih časova - teorije u Centru i prakse u preduzećima sa kojima Adžija ima saradnju. Sertifikati su priznati u Srbiji i u inostranstvu, sertifikovana TÜV NORD DIN EN ISO 9001:2015. Ukoliko imate iskustva minimum 3 meseca možete izaći na ispit.
Kurs za mašinbravara - obuka i provera znanja

Organizator: Zanatsko obrazovni centar ADŽIJA

Kurs za mašinbravara traje tri meseca tj. 300 školskih časova - teorije u Centru i prakse u preduzećima sa kojima Adžija ima saradnju. SERTIFIKAT JE PRIZNAT U SRBIJI I U INOSTRANSTVU, sertifikat sa TÜV NORD DIN EN ISO 9001:2015. Sa minimum tri meseca iskustva može da se izađe na proveru znanja