MNG Centar

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
23700 din
35800 din

Opis organizatora


mng_header2.png

Osnovno polje rada MNG Centra je razvoj praktično upotrebljivih kompetencija pojedinaca i organizacija, kroz različite metode i forme obuke (učenja) i profesionalnog razvoja.
 
Osnovani smo 2005. godine, a 2008. godine izvršena je transformacija u društvo sa ograničenom odgovornošću.
 
OBLASTI RADA MNG CENTRA:
 
 • kontinuirani profesionalni razvoj i usavršavanje menadžera i zaposlenih kroz primenu različitih kratkih formi učenja u open i in- house opciji;
 • obuka za sticanje kvalifikacija (duži programi obuke) upotrebom face to face, e- learning i drugih metoda;
 • razvoj i organizacija različitih vidova obuke/učenja na radnom mestu;
 • sertifikacija (provera i potvrđivanje) kompetencija pojedinaca u skladu sa standardom ISO 17024;
 • vođenje EBC*L nacionalnog predstavništva u Srbiji i sertifikacija menadžerskih i poslovnih kompetencija u okviru EBC*L sistema;
 • izvođenje pripremnih programa obuke za polaganje stručnih i profesionalnih ispita za sticanje odgovarajućih licenci;
 • pružanje savetodavnih usluga u oblasti razvoja i primene rešenja sistema obuke i profesionalnog razvoja u organizacijama;
 • izrada i upravljanje projektima za nacionalne i subnacionalne institucije, u oblasti razvoja sistema za razvoj veština, preduzetnički razvoj, upravljanja znanjem, kao i drugim oblastima razvoja socijalno- ekonomske infrastrukture;
 • pružanje konsultantskih usluga u različitim funkcionalnim oblastima poslovanja;
 • publikovanje priručnika, stručnih knjiga i publikacija;
 • primena e- learning rešenja u obuci.
 
Tokom proteklih godina rada, prema različitim poslovnim pokazateljima, postali smo jedna od najvećih regionalnih platformi za obuku i podršku razvoja kompetencija zaposlenih u privredi i javnom sektoru.
 
Naše otvorene i in-house treninge i druge vidove učenja (radionice, konferencije, duže sertifikatne programe obuke i dr.) do sada je pohađalo više od 50 000 učesnika, na oko 3800 održanih obrazovnih aktivnosti. Posedujemo savremeno opremljen trening centar na 550 m2 površine, sa više sala i punim komforom za učesnike naših treninga i druge vidove učenja.
 
Od 2007. godine smo akreditovani nacionalni predstavnici za European Business Competence Licence- EBC*L, međunarodnu kvalifikaciju i sistem sertifikacije poslovnih kompetencija.
 
U cilju osiguranja kvaliteta primenjujemo smernice ISO 10015 standarda - obezbeđenje kvaliteta u obuci.
 
Sarađujemo sa više od 60 partnerskih organizacija, iz javnog i privatnog sektora koje dele našu posvećenost u isporučivanju vrhunskog kvaliteta i izvrsnosti usluga.
 
Naša osnovna misija je da pomognemo zaposlenima u privatnom i javnom sektoru, da kroz razvoj i unapređenje kompetencija unaprede sopstveni učinak i uspeh na poslu, a samim tim i konkurentnost i produktivnost organizacija u kojima rade.
 
Takođe, naša misija je orijentisana i ka svim pojedincima kojima želimo da pružimo podršku kroz sticanje znanja, veština i stavova za uspešan rad, razvoj karijere, profesionalnu mobilnost i zapošljavanje, jer kompetencije su ono što pojedinac nudi na tržištu rada.
 
FORME UČENJA:
 
MNG Centar za svoje klijente - organizacije i pojedince, razvija i izvodi različite forme obuke i razvoja:
 
 • Treninge & seminare
 • Sertifikacije kompetencija tj. sticanje kvalifikacija i licenci
 • Radionice
 • Simulacije
 • Konferencije & forume
 • Programe učenja na radnom mestu
 • Elektronske programe učenja
 • Team building programe
 
Osnovna ideja MNG Centra zasnovana u svim formama učenja je da polaznici steknu praktično upotrebljive veštine, ili relevantno iskustvo kroz proces učenja koje će im pomoći da unaprede sopstveni učinak, tj. da obavljaju svoje poslove kvalitetnije i efikasnije. Svi naši oblici učenja usmereni su ka jednom cilju: da se stečeno znanje, veština ili stav (ponašanje), nakon obuke, primeni u realnom radnom okruženju.
 
REZULTATI RADA MNG CENTRA:
 
O rezultatima i kvalitetu našeg rada najbolje govore sledeći podaci:
 
- Do sada smo razvili i u ponudi imamo više od 400 aktivnih tema treninga. Na godišnjem nivou razvijemo dodatno oko 20% novih programa učenja.
- Razvili smo 45 kvalifikacija - sertifikatnih programa obuke i profesionalnog osposobljavanja koji se zasnivaju na „competency based“ principu i završavaju se primenom metoda procene i potvrđivanja kompetencija (sertifikacija).
- Našu ekspertizu u oblasti obuke i profesionalnog razvoja je prepoznalo mnoštvo stručnih međunarodnih i domaćih institucija kao što su: Program za razvoj UN (UNDP), zvanična agencija EU za obrazovanje-ETF, institucija Republike Srbije i druge, koje su nam ukazale poverenje i pozvale nas da realizujemo konkretne, merljive i na rezultat orijentisane projekte u oblasti stručnog obrazovanja i obuke.
- Iza sebe imamo 25 realizovanih međunarodnih i domaćih projekata iz oblasti razvoja sistema za analizu potreba za obukom, rano prepoznavanje kvalifikacionih potreba, preduzetnički trening, razvoja sistema profesionalnih kvalifikacija, sistema obučavanja na radnom mestu i osposobljavanja nezaposlenih lica i dr, koje smo sprovodili za institucije republičkog ili lokalnog nivoa i iza kojih su ostali merljivi i praktično upotrebljivi rezultati.
- Vodimo nacionalno predstavništvo za Srbiju za Evropsku Licencu Poslovnih Kompetencija- EBC*L;
- Sarađujemo sa preko 260 vrhunskih domaćih i međunarodnih eksperata i trenera čija je osnovna karakteristika iskustvo rada u realnom poslovnom okruženju i praktično ekspertsko znanje;
- Više od 50 000 zadovoljnih učesnika iz preduzeća i institucija u Srbiji i regionu je prošlo naše programe obuka koji su postali poznati po svojoj praktičnoj upotrebljivosti i razvoju veština;
- Jedna smo od retkih organizacija u evropskim okvirima koja primenjuje smernice ISO 10015 standarda - kvalitet u obuci zaposlenih kao i odgovarajuće elemente britanskog Investor in People standarda.
- Posedujemo izgrađen sistem za obezbeđenje kvaliteta u obučavanju koji se sastoji od procedura i uputstava za utvrđenimsetom indikatora za kontrolu kvaliteta.
- U procesu sertifikacije osoblja, u procesu sticanja kvalifikacija rukovodimo se smernicama standarda ISO 17024.
- Akreditovani smo od strane EBC*L International za vođenje nacionalnog predstavništva i sprovođenje sistema pripremne obuke i sertifikacije za sticanje EBC*L kvalifikacije.
- Od 2007. godine obučili smo i sertifikovali 23 organizacije u Srbiji za primenu EBC*L standarda.
- EBC*L ispit je položilo i sertifikovano je više od 2430 pojedinaca iz svih ciljnih grupa: od poslovnih lidera i zaposlenih u kompanijama do nezaposlenih lica i studenata.
- Uspostavili smo portal za elektronsko učenje i upravljanje znanjem, uspešno kombinujući klasičan i e- learning u formi tzv. blended učenja
- Preveli smo na srpski jezik poznati međunarodni program elektronskog učenja „Easy Business“ (moduli: Finansijska analiza, Računovodstvo, Upravljanje troškovima, Poslovno pravo) koji je deo našeg portala za elektronsko učenje i upravljanje znanjem.
- Publikovali smo 8 knjiga - priručnika i jedan program elektronskog učenja za menadžere i preduzetnike.
- U okviru MNG Centra postoji i biblioteka koja sadrži više od 500 referentnih naslova (uglavnom na engleskom jeziku) iz različitih funkcionalnih oblasti poslovanja, od upravljanja ljudskim resursima do kontrolinga. Biblioteka je stavljena na raspolaganje korisnicima naših usluga. Pored biblioteke u fizičkom obliku, MNG Centar poseduje obimnu elektronsku bazu znanja iz oblasti razvoja ljudskih resursa koja sadrži više od hiljadu naslova i sastoji se od naučnih i stručnih članaka, priručnika, udžbenika, alata za primenu u organizacionom okruženju i sl.
- Takođe, posedujemo i bazu sopstvenih stručnih materijala (skripti), studija slučajeva, vežbi, e-learning programa i drugih didaktičkih sredstava koje trening menadžeri i treneri MNG Centra koriste za razvoj i izvođenje treninga.
 
NEKI OD NAŠIH KLIJENATA SU:
 
mng_klijenti.png 
NEKI OD PROJEKATA KOJE SMO REALIZOVALI:
 
 • „Support to tourist destinations in central and mountainous regions of Montenegro“; Naručilac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj SR Nemačke i Ministarstvo spoljnih poslova Vlade Kraljevine Norveške
 • „Sertifikovani menadžer E-oslovanja - podizanje nivoa stručnosti MSP-а u oblasti elektronskog poslovanja“; Naručilac: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije
 • „Projekat: Bor regional development project - provision of EBC*L training in Bor for socio-economic regeneration component“; Naručilac: Svetska banka, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije
 • „Podrška razvoju EBC*L- a i e- učenju u Srbiji“; Naručilac projekta: Austrijska razvojna agencija (ADA);
 • „Izrada metodologije za analizu potreba za obukom na nacionalnom nivou“; Naručilac: ETF- zvanična agencija EU za obrazovanje;
 • „Analiza potreba za veštinama potrebnih privredi u tri zemlje zapadnog Balkana“; Projekat podržao: SPARK (Holandija);
 • „Uspostavljanje mreže ispitnih centara EBC*L u AP Vojvodini“; Naručilac: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu“.;
 • „Ravnopravan-konkurentan“- razvoj i izvođenje obuke za razvoj menadžerskih kompetencija za direktore 34 preduzeća i izrada predlog dokumenta o sistemu obučavanja osoba sa invaliditetom.  Naručilac: UNDP;
 • „Agrobiznis- EBC*L”. Naručilac projekta: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 • „Zaposlen-Osnažen“- Izvođenje obuka u 5 gradova Srbije za 500 učesnika; izrada 3 priručnika, vođenje tri okrugla stola o zapošljavanju ugroženih grupa na tržištu rada;
 • „Turn Around Management Project“- obuka predstavnika 17 preduzeća za menadžment ljudskih resursa. Naručilac projekta: EBRD;
 • „Izrada strategija lokalnog ekonomskog razvoja opština severnog Banata“. Naručilac projekta: Pokrajinsko izvršno veće AP Vojvodine;
 • „Razvoj sistema za analizu potrebe za obukama u zemljama zapadnog Balkana“. Naručilac projekta: SEECEL.