Specijalista za spoljnotrgovinsko poslovanje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
07.10.2023.
Trajanje kursa:
40 časova
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 95500 din

Opis kursa

Program je baziran na praksi rada u oblasti spoljne trgovine sa naglaskom na razumevanje faktora koji utiču na trgovinu, kao i na ispravan monitoring i evaluaciju procesa trgovine. Pored spoljnotrgovinskog poslovanja, kroz module obuke ćete se savladati neophodno znanje za primenu instrumenata plaćanja i rad u oblasti carinskog poslovanja.

Na obuci za Saradnika za spoljnotrgovinsko poslovanje ćete steći znanja, veštine i stavove za samostalan rad u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja. Nakon završene obuke, polaznici će moći da samostalno upravljaju operacijama, pripreme potrebnu dokumentaciju i ugovore međunarodne poslove u skladu sa međunarodnim propisima; primene različite instrumente plaćanja u skladu sa zahtevima i potrebama posla i posluju u oblasti carinskog poslovanja koristeći olakšice i propisane mogućnosti za uštedu.

Kroz učenje metoda, tehnika i primenu alata, tokom ovog trening programa ćete naučiti kako da:

 • pratite funkcionisanje međunarodnih i nacionalnih institucija uzimajući u obzir relevantne zakone i propise u domaćem i međunarodnom poslovanju
 • analizirate podatke o uslovima poslovne saradnje u različitim zemljama, poslovnim partnerima i konkurenciji
 • planirate, organizujete i upravljate radnim procesima u međunarodnom poslovanju
 • pripremite i obavljate komercijalne aktivnosti u međunarodnom poslovanju
 • komunicirate sa poslovnim partnerima i kolegama u skladu sa socio-kulturnim elementima
 • vodite evidenciju, pripremate izveštaje i arhivsku dokumentaciju i dokumentaciju poslovnih partnera
 • osigurate kvalitet i efikasnost rada u radnom okruženju, štitite poslovne tajne i poslujete u skladu sa kodeksima prakse iz oblasti međunarodnog poslovanja
 • u praksi iskoristite sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja
 • ispravno sprovedete carinske postupke i iskoristite mogućnosti za smanjenje potrebnog vremena i troškova

Kao polaznik imaćete priliku da učite, otkrivate, analizirate ovu oblast kroz puno primera iz prakse, studije slučaja, diskusije, zadatke. Dobićete puno proverenih alata, tehnika, formulara. Nakon završene obuke izlazite na ispit i nakon što ispit položite stičete zvanje - Sertifikovani specijalista za spoljnotrgovinsko poslovanje.

Moduli:

Modul 1 - Priprema spoljnotrgovinskog posla
Modul 2 - Izvozni posao
Modul 3 - Uvozni posao
Modul 4 - Instrumenti plaćanja i obezbeđenja
Modul 5 - Carinsko poslovanje

Ciljna grupa:

 • Svi zaposleni u spoljnotrgovinskom prometu,
 • Zaposleni na poslovima uvoza i izvoza,
 • Svi koji su zainteresovani da se osposobe za rad u spoljnoj trgovini.

Cilj sertifikatnog programa:

Cilj sertifikatnog programa je da ovladate metodama i tehnikama kao i neophodnim veštinama za koordinaciju i sprovođenje aktivnosti u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja kroz sistem competency-based pristupa i set primera za primenu na radnom mestu. Nakon ove obuke bićete u mogućnosti da sprovodite aktivnosti radnog mesta Saradnika za spoljnotrgovinsko poslovanje prema standardima rada na spoljnotrgovinskim poslovima.

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: trenerski inputi, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Kandidati će dobiti obimnu referentnu literaturu značajnog nivoa kvaliteta.

Dinamika izvođenja obuke:

subotom od 09:30-15:00 časova

 

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com