Sertifikovani HR menadžer

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
15.05.2024.
Trajanje kursa:
67 časova
Vreme održavanja:
celodnevni, vikendom, poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 89700 din

Opis kursa

Obuka za HR menadžera i sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Ovu obuku prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

Programom obuke detaljno su definisane kompetencije- znanja, veštine i stavovi za obavljanje poslova HR menadžera, koje će biti predmet obuke koja je modularnog tipa. Takođe, sastavni deo ovog programa su i indikatori učinka/postignuća (kao deo standarda kompetencija) koji definišu profesionalne standarde- standarde dobro obavljenog posla odnosno kompetencije koje se očekuju da kandidati pokažu u toku sertifikacije.

Program je baziran na praksi rada u oblasti HR-a i samo u neophodnoj meri je oslonjen na teoriju. Naglasak je na ovladavanju tehnikama, metodologijama i konceptima HR-a koji omogućavaju direktnu i neposrednu primenu u svakodnevnom radu. Svaki učesnik pored skripti dobija set alata (Toolkit za upravljanje učinkom, Toolkit za razvoj kompetencija u organizaciji, Toolkit za analizu potreba za razvojem zaposlenih i dr.) za primenu na svom radnom mestu ili u svojoj organizaciji. Učesnicima treninga MNG centar stavlja na raspolaganje bazu znanja iz HR-a: mnoštvo materijala u elektronskom i pisanom obliku koje mogu da koriste kao dodatne materijale za učenje i istraživanje. Literatura je obimna i veoma relevantna.

Predavači su stručnjaci- praktičari koji svojim svakodnevnim radom u različitim oblastima HR-a dokazuju svoju profesionalnu kompetentnost.

Cilj programa je da osposobi polaznike za praktičan i samostalan rad u pojedinim oblastima HR-a prema standardima kompetencija.

Poslovi u oblasti HR-a su u sve većoj meri traženi na tržištu rada bilo da je reč o privatnim kompanijama ili državnim i javnim institucijama. Omogućite sebi sigurnost radnog mesta i razvoj karijere, a vašim kompanijama unapređenu efikasnost i poboljšani učinak.

Ciljna grupa:

 • Menadžeri ljudskih resursa koji organizuju proces rada u službi ljudskih resursa
 • Zaposleni u službi ljudskih resursa koji učestvuju u sprovođenju određenih procesa rada u službi ljudski resursa
 • Zaposleni koji su odgovorni za implementaciju HR funkcija u organizacijama
 • Svi koji žele da unaprede praktična znanja u oblasti ljudskih resursa

Cilj obuke:

Ovom kvalifikacijom stičete praktična znanja i veštine neophodne za koordinaciju HR aktivnosti, internu komunikaciju, sprovođenje HR strategije i aktivnu saradnju sa ostalim odeljenjima. Njen cilj je da olakša vođenje, komunikaciju i međusobne odnose zaposlenih u preduzeću.

Obuka- Moduli:

 • Modul 1 – Uloga, mesto i organizacija HR funkcije u organizaciji
 • Modul 2 – Sistematizacija, opisi i vrednovanje poslova
 • Modul 3 - Regrutacija i selekcija
 • Modul 4- Upravljanje učinkom
 • Modul 5 – Trening trenera
 • Modul 6 – Obuka i razvoj zaposlenih i upravljanje kompetencijama

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Vrši planiranje i razvoj HR sektora
 • Kreira strategiju zapošljavanja i razvoj ljudskih resursa u saradnji sa menadžmentom
 • Razvija funkcionalna znanja i veštine zaposlenih u skladu sa organizacionim ciljevima
 • Definiše kompetencije potrebne za svako radno mesto
 • Sprovodi regrutaciju i selekciju u skladu sa planom zapošljavanja
 • Uvodi nove zaposlene u posao
 • Kreira i ažurira bazu potencijalnih saradnika
 • Analizira potrebe za obukom u saradnji sa menadžmentom
 • Planira i organizuje obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih
 • Unapređuje motivaciju, posvećenost, lojalnost i zadovoljstvo zaposlenih
 • Osmišljava programe obuke i razvoja za zaposlene
 • Planira i izrađuje procedure i pravilnike i vodi računa o njihovoj doslednoj primeni od strane zaposlenih
 • Posreduje između menadžmenta i zaposlenih u rešavanju različitih pitanja i problema u vezi sa radom i međuljudskim odnosima
 • Unapređuje produktivnost i efikasnost zaposlenih

Dinamika izvođenja obuke:

42 časa raspoređena u termine:

 • 1 radni dan nedeljno od 17:00-20:30 časova i
 • subotom od 09:30-16:00 časova

+ 25 časova samoučenja.

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com