LPIC-1: LINUX ADMINISTRATOR

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 90/3, Niš, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
100 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Niš, Online - putem interneta

CENA: 600 eur

Opis kursa

Kurs LPIC (Linux Professional Institut Certified) je projektovan za početnike i profesionalce koji implementiraju, upravljaju i rešavaju probleme u postojećim mrežnim i sistemskim okruženjima zasnovanim na BSD i Linux platformama kao i u mešovitim mrežama, a da pri tome obuhvata više različitih distribucija (Red Hat, Fedora, CentOS, Debian, Ubuntu …).

Pored toga, polaznici će se detaljno upoznati sa radom preko komandne linije, instalacijom i konfiguracijom računara, i računarskih komponenti pod Linux okruženjem, kao i osnovnom mrežnom konfiguracijom.

LPIC-1 kurs je dizajniran kako bi odgovorio na moderne zahteve iz Linux sveta sa akcentom na profesionalnu sistemsku administraciju koja je u prvom planu.

LPI organizacija sertifikovanje i kurseve deli na sledeći način:

LPIC-1: Linux Administrator
LPIC-2: Linux Engineer
LPIC-3 300: Linux Enterprise Professional – Mixed Environment
LPIC-3 303: Linux Enterprise Professional – Security
LPIC-3 304: Linux Enterprise Professional – Virtualization and High Availability
Prednosti Linux operativnih sistema su brojne, pored cene i mogućnosti modifikovanja istih, sigurnost i stabilnost u radu su njihovi glavni aduti.

 

LPIC 1 – 101:

Arhitektura Sistema

Konfiguracija hardverskih komponenti
– Ovladavanje osnovama hardverske konfiguracije sistema.
Pokretanje sistema
– Ovladavanje osnovama instalacije i pokretanja Operativnog sistema.
Konfiguracija runlevela / boot opcija, gašenje i resetovanje sistema
– Ovladavanje osnovama upravljanja boot konfiguracijom, runlevelom, promenom u single user mode kao i podešavanjima upozorenja prilikom promene boot/runlevel opcija od strane korisnika.

Instalacija Lunux okruženja i upravljanje paketima

Konfiguracija hard diskova
– Ovladavanje osnovama particionisanja hard diskova za instalciju Linux operativnih Sistema.
Instalacija boot menadžera
– Ovladavanje selekcijom, instalacijom i konfiguracijom boot menadžera.
Upravljanje deljivim bibliotekama
– Ovladavanje upravljanjem i instalacijom biblioteka od kojih zavise instalirani programi i servisi.
Upotreba Debian menadžment paketa
– Ovladavanje upravljanjem paketima upotrebom Debianovih alata za tu namenu.
Upotreba RPM i YUM menadžment paketa
– Ovladavanje upravljanjem paketima upotrebom RPM, YUM i Zypper.
Linux i virtuelizacija
– Ovladavanje osnovama virtuelizacije u okviru Linux operativnih Sistema.

GNU i Unix komande

Upotreba komandne linije
– Ovladavanje upotrebom shell i komandi upotrebom komandne linije (terminala). Podrazumevano koristimo Bash Shell.
Procesuiranje tekstova upotrebom filtera
– Ovladavanje upotrebom filtera za modifikaciju izlaza pri upotrebi bash komandi.
Osnove upravljanja fajlovima
– Ovladavanje upotrebom osnovnih Linux komandi za upravljanje fajlovima i folderima.
Upotreba stream-a, pipe-ova i redirect-a
– Ovladavanje redirekcijom strimova pri procesuiranju i upravljanjem teksturalnim podacima.
Kreiranje, praćenje i gašenje procesa
– Ovladavanje osnovama upravljanjem procesima.
Upravljanje prioritetom procesa
– Ovladavanje osnovama upravljanjem prioritetima procesa.
Pretraga tekstualnih fajlova upotrebom regularnih ekspresija
– Ovladavanje upravljanjem fajlovima i tekstualnim podacima upotrebom regularnih ekspresija.
Upravljanje tekstualnim dokumentima i tekstualnim editorima
– Ovladavanje upravljanjem tekstualnim fajlovima upotrebom poznatih tekstualnih editora unutar terminala.

Uređaji, Linux sistem datoteka, Hijerarhijski standard sistema datoteka (FHS)

Kreiranje particija i sistema datoteka
– Ovladavanje konfiguracijom particija i kreiranjem Sistema datoteka.
Nadgledanje i upravljanje integritetom sistema datoteka
– Ovladavanje nadgledanjem i upravljanjem sistemom datoteka.
Kontrola montiranja i demontiranja sistema datoteka
– Ovladavanje konfiguracijom i montiranjem sistema datoteka.
Upravljanje dozvolama i vlasništvom nad fajlovima
– Ovladavanje kontrolom nad fajlovima, dozvolama i vlasništvom.
Upravljanje linkovima
– Ovladavanje kreiranjem i upravljanjem hard i symbolic linkova.
Pronalaženje sistemskih fajlova i postavljanje na pravoj lokaciji
– Ovladavanje poznavanjem lokacija datoteka unutar FHS (Filesystem Hierarchy Standard).

LPIC 1 – 102:

Shell i Shell skriptovanje

Upotreba i manipulacija shell okruženjem
– Ovladavanje shell okruženjem.
Pisanje jednostavnih Bash skripti
– Ovladavanje pisanjem jednostavnih skripti.

Korisnički interfejsi i radne površine

Instalacija i konfiguracija X11
– Ovaladavanje instalacijom i konfiguracijom radnih okruženja.
Grafička radna površina
– Ovladavanje raznim Linux radnim površinama.
Pristupačnost u okviru radnog okruženja
– Ovladavanje osnovnim konceptima podešavanja pristupačnosti unutar radnih okruženja.

Administrativni zadaci

Upravljanje korisničkim i grupnim nalozima
– Ovaldavanje osnovama menadžmenta korisničkih naloga i grupa.
Automatizovanje administracije
– Ovladavanje upotrebom cron i system tajmera za pokretanje poslova.
Lokalizacija i internacionalizacija
– Ovladavanje lokalizacijom operativnog sistema na više jezika u više vremenskih zona.

Osnovni sistemski servisi

Sistemsko vreme
– Ovladavanje sistemskim vremenom i sinhronizacijom sata.
Konfiguracija sistemskog loginga
– Ovladavanje konfiguracijom sistemskog loging daemona, konfiguracijom žurnal subsistema i alternativnim loging sistemima.
Mail Transfer Agent (MTA) – osnove
– Ovladavanje o slobodnim MTA programima, osnovna konfiguracija mail forward-a, i mail alijasa.
Upravljanje štampačima i štampom
– Ovladavanje upravljanjem štampačima, štampom, dodavanjem i uklanjanjem zadataka štampača.

Mrežne osnove

Osnove Internet protokola
– Ovladavanje privatnim i javnim IP adresama, TCP, UDP portovima i servisima.
Mrežna konfiguracija
– Ovladavanje mrežnom konfiguracijom u okviru Linux hosta.
Rešavanje mrežnih problema
– Ovladavanje mrežnom konfiguracijom i rešavanjem problema u okviru iste.
Konfiguracija DNS-a sa klijentske strane
Ovladavanje podešavanjima DNS servera.

Sigurnost

Administrativno sigurnosni zadaci
– Ovladavanje lokalnim sigurnosnim polisama i sigurnosnim protokolima na klijentskoj strani.
Sigurnosna podešavanja
– Ovladavanje osnovnim sigurnosnim servisima.
Enkripcija podataka
– Ovladavanje enkripcijom podataka, javnim i privatnim ključevima, SSH konfiguracijom.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com