PHP Web Programiranje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
01.06.2021.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1214 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

PHP Web Programiranje – jednostavni, a moćni alati za naplative veštine Web programiranja

PHP je jednostavan i istovremeno moćan Script programski jezik za izradu dinamičkog web sadržaja. Milioni web stranica na kojima se koristi PHP dokaz su njegove popularnosti i kapaciteta. Koriste ga programeri koji cene njegovu fleksibilnost i brzinu, web dizajneri kojima odgovaraju njegove mogućnosti i lakoća upotrebe. Izuzetno je jednostavan za učenje, a sa naučenim se postiže jako mnogo.

PHP je najpopularniji web programski jezik. Radi kako na Windows, tako i na Linux platformama. Pogodan je za izradu svih vrsta web aplikacija, od onih malih koje predstavljaju samo deo jedne internet stranice, pa do velikih kompleksnih sajtova zasnovanih na Web 2.0 konceptu.

Najčešće se koristi kao razvojna platforma za interaktivne internet stranice. Pored navedenih mogućnosti, omogućava i rad sa bazama podataka kao što je MySQL, te je i rad u ovoj bazi podataka uključen u programu PHP Web Development na ITAcademy.

Po završetku programa bićete spremni samostalno da izradite sopstvene web aplikacije. Znanje PHP i MySQL programiranja i administracije je nešto što Vam osigurava siguran napredak na polju internet programiranja uopšte. Naučićete osnovne i napredne tehnike PHP-a, instalaciju (Apache, PHP), sintaksu (proširena sintaksa PHP-a), a zatim napredni PHP i MySQL: baze podataka i PHP i osnove objektno orijentisanog programiranja u PHP-u.

Postanite programer PHP web aplikacija

Na ovom programu naučićete da konstruišete, pišete, dopunjavate i održavate internet aplikacije u PHP-u. Dobićete programerska znanja za programiranje naprednih web aplikacija. koje obuhvataju izradu web shopova, internet portala, foruma, sajtova specijalizovanih za internet socijalne mreže (Facebook, MySpace) te izradu Content Management rešenja (Joomla i sl.).

Izrađujte softvere po meri


Programeri PHP web aplikacija izrađuju softver koji ubrzava, olakšava i pospešuje poslovanje vezano za web i internet uopšte, kao i elektronsko poslovanje (e-Business). Njihov rad potreban je u razvijanju novih – naprednih aplikacija, kao i održavanju postojećih. Ovim programom obučićete se da postanete jedan od njih.

PHP Web Development –
plan i program 2016/2017.

 

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 IHC Introduction to HTML and CSS 24
2 CPH Core PHP Programming 36
3 WD Web Design (Dreamweaver) 32
4 CJS Core JavaScript programming 16
5 PHP Building Web Applications - Advanced PHP Programming 24
6 EL1 English Language 1 online

 

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 SQL MySQL Programming and Administration 32
8 XP XML/PHP programming 24
9 AJS Advanced JavaScript Programming and Ajax 16
10 AWS Apache Web Server Administration 16
11 SWE Software Engineering 12
12 IM Internet Marketing 12
13 TLS Web Cryptography and Security – TLS/SSL 12
14 WP Dynamic Websites – WordPress 16
15 CCS Cambridge Computer Science* online
16 EL2 English Language 2 online
17 PRJ Project /
18 FCE FCE/BEC Vantage** online

 

*Izborni predmet.

** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.


+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

 

U okviru školovanja na PHP Web Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu.


Program PHP Web Development obuhvata 18 predmeta:

 

1. Introduction to HTML and CSS
Polaznici se upoznaju sa osnovama HTML i CSS jezika, uče da kreiraju dokumenta za web i da pišu ispravan, čist i pristupačan kod. Kurs objašnjava kreiranje HTML stranica, pisanje i postavljnje tagova, unošenje teksta, slika, lista, linkova, tabela i drugih elemenata sadržaja stranica. Osim toga, polaznici će naučiti šta predstavlja CSS opis, od čega se sastoji, kako se može koristiti, kako se i gde postavlja. Ovaj kurs predstavlja osnovu za nadgradnju znanja iz oblasti web dizajna i/ili web programiranja.

2. Core PHP Programming
Predstavlja PHP jezik, njegove tehnike programiranja, implementaciju PHP-a kroz HTML, obradu specifičnih elemenata jezika i elemenata koji su deo opštih programerskih konvencija, i rukovanje podacima kroz različite izvore. Zasnovan je na objektno orjentisanom pristupu u programiranju kroz PHP.

3. Web Design (Dreamweaver)
Ovaj kurs je logičan nastavak kursa Uvod u HTML i CSS, a ujedno predstavlja i osnovu za Napredni HTML i CSS. Sadržaj kursa zasniva se na HTML i CSS jezicima i obrađuje sve pojmove u vezi sa Dreamweaver alatom, u verziji CC. Polaznike uči konceptima savremenog web dizajna i stavlja akcenat na nove tehnologije koje donose HTML5 i CSS3. Po završenom programu polaznici će moći samostalno da izrađuju web sajtove u skladu sa najsavremenijim trendovima i pravilima web dizajna.

4. Core Javascript Programming
Polaznici će se upoznati sa osnovama JavaScript-a i C baziranog programiranja. Nakon odslušanog kursa, polaznik će biti u stanju da samostalno rukuje JavaScript implementacijama u HTML stranama, da kontroliše događaje i tako kreira web stranice sa osnovnom klijentskom dinamikom.

5. Building Web Applications – Advanced PHP Programming
Polaznici se usavršavaju u okviru PHP programskog jezika za rukovanje izvorima podataka, proizvodnju grafike, implementaciju u HTML i kreiranje sopstvenih upravljačkih sistema. Nakon odslušanog kursa, polaznik će biti sposoban za samostalnu izgradnju kompleksnih PHP web aplikacija i CMS-ova. Polaznik će steći i uslove za izlazak na ispit za dobijanje Zend PHP sertifikata.

6. English Language 1
Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

7. MySQL Programming and Administration
Upoznaje polaznike sa administracijom i programiranjem MySQL servera. Između ostalog, proučava osnove baza podataka i SQL-a kroz MySQL server, rukovanje alatima za upravljanje MySQL serverom i kreiranje optimizovanih upita i rukovanje tokovima podataka.

8. XML/PHP Programming
Upoznaje polaznike sa osnovama XML-a, kao i sa obradom XML-a kroz različite tehnologije za rukovanje kroz PHP programski jezik. Nakon završenog kursa, polaznici će odlično poznavati web servise, njihovo kreiranje i kontrolu. Osim toga, ovaj kurs ih osposobljava i za kreiranje bezbednih web servisa.

9. Advanced JavaScript Programming and Ajax
Ovaj kurs uvodi polaznike u napredne veštine rukovanja JavaScript jezikom. Nakon odslušanog kursa, polaznik će moći samostalno proizvodi aplikacije sa hi-end grafičkim korisničkim interfejsom i rukuje podacima pomoću AJAX tehnologije.

10. Apache Web Server Administration
Kurs obuhvata opisivanje svih mogućnosti Apache Web Server-a, uz osvrt na sigurnost samog servera na kome će raditi. Polaznik će po završenom kursu moći samostalno da instalira, konfiguriše i zaštiti Apache Web Server. Savladaće i kompletan proces kompajliranja Apache Web Servera iz source koda, zatim updateovanje, podešavanje za optimalan rad, kao i instaliranje i korišćenje najpoznatijih programa koji pretpostavljaju Apache Web Server.

11. Software Engineering
Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

12. Internet Marketing
Danas internet ostvaruje dominantan uticaj na tržište, budući da sve više ljudi i kompanija posluje i zarađuje putem interneta. Zbog toga je internet marketing postao najznačajnija oblast u marketingu uopšte. Ovaj kurs obučava polaznike da uvide demografske karakteristike i sklonosti različitih kategorija korisnika interneta i da spram njih kreira efikasne marketinške strategije, targetira kampanje i uspešno ih realizuje. Osim toga, naglašava razliku online marketinga u odnosu na offline marketing, i nastoji da ukaže na njegove prednosti koje se mogu iskoristiti u cilju pridobijanja publike, odnosno potrošača.

13. Web Cryptography and Security – TLS/SSL
Upoznaje sa osnovama kriptografije i sa bezbednosnim komponentama pri izgradnji web aplikacija. Po savladavanju ovog kursa, možete samostalno da instalirate SSL podršku za IIS i Apache Web Servere, konfigurišete udaljeni pristup serveru putem OpenSSH protokola, koristite kriptografske funkcije PHP jezika, kao i da procenite bezbednosni status web servera i da samostalno kreirate sigurnosni sistem.

14. Dynamic Websites – WordPress
Ovaj kurs je osmišljen tako da polaznici za najkraće vreme, na najefikasniji način, ovladaju neophodnim veštinama za samostalno kreiranje modernih WordPress tema i administraciju sajtova koje pokreće ova platforma.

15. Cambridge Computer Science
Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

16. English Language 2
Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

17. Project
Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

18. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja "odskočnu dasku" za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

 
Kako izgledaju predavanja?


Nastava za ovaj program odvija se u obe dostupne varijante: tradicionalnoj i e-Learning.

Predavanja se baziranju na praktičnom radu uz neophodni minimum teorije. Polaznici kreiraju, razvijaju i održavaju internet aplikacije u PHP-u, motoru pokretaču više od 240 miliona sajtova. Gradivo koje prelazite uči vas kako da unapredite internet i elektronsko poslovanje kroz konkretne zadatke.

Učenje je u potpunosti projektno orijentisano, čime se tokom školovanja simulira realno poslovno okruženje.

 
Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

 
Nakon završetka programa, u mogućnosti ste da polažete za najprestižniji svetski sertifikat u oblasti PHP programiranja – Zend Certified PHP Developer.

Zend PHP Certification Program je postao industrijski standard za sertifikovanje PHP. Više od 2000 web developera u svetu su položili ispit i sertifikaciju i nazivaju se Zend Certified PHP Developers. Time su povećali svoje profesionalne mogućnosti na PHP tržištu. Činjenica da ste postali Zend Certified Engineer daje Vam veliku konkurentsku prednost na današnjem tržištu IT tehnologije i predstavlja diplomu – potvrdu da suvereno vladate PHP tehnologijom.

ITAcademy je od 2009. sertifikovan test centar koji omogućava sticanje Zend Certified PHP Developer sertifikata.

Na ovom programu moći ćete da položite i za jedan iz Adobe Certified programa – Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver svojom popularnošću predstavlja standard vizuelnih alata za izradu web stranica.

Zahvaljujući mnoštvu naprednih funkcija, nezaobilazan je alat web dizajnera, kako kod profesionalaca, tako i kod hobista. Dreamweaver je program koji može dati gotovo savršen vizualni identitet web stranicama, što ga u današnje vreme marketinške eksplozije i važnosti prisutnosti na internetu čini značajnim faktorom u njihovoj izradi.

Takođe, nakon kompletiranja PHP Web Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom PHP Web Development programu
  • ITAcademy Certified PHP Web Developer sertifikat

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com