Microsoft Web Development

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
01.06.2021.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1214 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Microsoft Web Development – za sve koji prepoznaju mogućnosti web programiranja

Microsoft Web Development program obuhvata oblasti potrebne za sticanje veština za razvoj profesionalnih web aplikacija i sajtova uz rad sa bazama podataka. Pokriva sve ključne oblasti .NET tehnologije, kao i niz standardnih tehnologija potrebnih za izradu savremenih web sajtova.

Polaznici će u toku programa koristiti razvojno okruženje Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft SQL Server 2008, a biće obuhvaćeni i programski jezici C#, SQL, HTML i XML.

Program obrazovanja ima cilj da vas usavrši za samostalnu izradu kompleksnih web aplikacija kao što su Content Management System (CMS), web trgovina, forumi, blogovi i sl. na Microsoft .NET platformi.

Kreirajte web aplikacije

Na programu Microsoft Web Development upoznaćete se sa osnovama HTML-a, kao i osnovama web programiranja kroz ASP.NET tehnologiju. Obradićete tehnike za izradu dinamičkih web sajtova i web aplikacija i tehnike za asinhronu komunikaciju između klijenta i servera (AJAX). Naoružaćete se znanjima koja će Vam omogućiti samostalno kreiranje web aplikacija baziranih na MVC frameworku.

Dizajnirajte sopstvenu SQL bazu podataka


Omogućeno Vam je savladavanje SQL jezika koji podrazumeva definisanje, korišćenje i kontrolu podataka relacione baze podataka. Uz dizajniranje SQL baze podataka, naučićete i kako da održavate i administrirate SQL server.


Stvarajte Windows i web servise


Putem Windows Communication Foundation tehnologije, naučićete da kreirate Windows i web servise po svojoj meri. Bićete upoznati sa pojmovima karakterističnim za ove servise, što će Vam omogućiti samostalno kreiranje i modifikaciju istih.

Microsoft Web Development - plan i program

 

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 OOP Advanced Programming in C# 20
2 ITP Introduction to Programming in C# 24
3 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 24
4 SQL SQL Programming and Administration 32
5 MDA Microsoft Data Access 32
6 MWD Introduction to Microsoft Web Development 32
7 EL1 English Language 1 online

 

II HALF

No. Code Class No. of classes
8 SWE Software Engineering 12
9 MDA Microsoft Data Access 32
10 WAD Web Application Development - ASP.NET MVC 44
11 MWS Microsoft Web Services 24
12 CCS Cambridge Computer Science * online
13 EL2 English Language 2 online
14 PRJ Project /
15 FCE FCE/BEC Vantage** online

 

*Izborni predmet.

** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

 

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Microsoft Web Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Program Microsoft Web Development obuhvata 15 predmeta:1. Introduction to Object Oriented Programming
Kurs predstavlja osnovne ideje i koncepte objektno-orijentisanog programiranja, prateći njihov logički razvoj. Tokom kursa se obrađuju apstraktno programiranje, objektno orijentisanane tehnike u programiranju i načini razmišljanja, razlike u odnosu na proceduralne i modularne jezike, apstraktni tipovi podataka, enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam i apstrakcija. Osnovni cilj kursa je da kod polaznika postavi čvrste teorijske osnove za praktičnu nadgradnju u vidu projektovanja i pisanja objektno orijentisanog softvera.

2. Introduction to Programming in C#
Kurs proučava sintaksu i metodologiju C# programa u okviru .NET framework okruženja. Takođe, obrađuje se objektni model .NET framework platforme iskazan kroz jezik C#. Kurs se bazira na verziji 4.0 .NET framework okruženja. Cilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovnim konceptima programiranja i jezika C#.

3. Introduction to HTML with JavaScript and CSS3
Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj Web i Store Microsoft aplikacija. Tako će polaznici naučiti kako da implementiraju i manipulišu strukturom jednog HTML dokumenta i njegovim objektima. Kurs prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i  stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju, kurs obrađuje i osnove jezika JavaScript, i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

4. SQL Programming and Administration
Krajnji ishod kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora da konkretan realan sistem preslikaju u korisničku SQL Server bazu i kreiraju aplikaciju. Koristeći osobine SQL servera polaznici će tokom ovog kursa savladati TRANSACT-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL server baze podataka, održavaju i administriraju SQL servere.

5. Introduction to Web Application Development
Obrađuje osnovne tehnike programiranja dinamičkih Web stranica kroz .NET platformu, pomoću programa Visual Studio. U okviru njega se uče koncepti API-ja za razvijanje MVC 2 i AJAX Web aplikacija, server kontrole, događaji unutar web aplikacija, komunikacija web aplikacije sa bazama podataka pomoću LINQ, ADO.NET i Dynamic Data, tehnologija MVC2...

6. English Language 1
Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

 • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
 • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

7. Software Engineering
Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

8. Microsoft Data Access
U kursu su prikazane osnovne tehnike rada sa podacima korišćenjem Microsoft tehnologija. Na taj način obrađene su osnove ADO.NET okvira za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju. U kursu je objašnjena i upotreba specijalnog jezika koji omogućava laku pretragu podataka u različitim oblicima – LINQ. Pojmu objektno-relacionog mapiranja posvećen je značajan deo, a poseban akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije Entity Framework. Dakle, polaznici će naučiti kako se rukuje podacima primenom EF tehnologije, šta je to Code First pristup, ali i koje su napredne tehnike za rad sa podacima.

9. Web Application Development - ASP.NET MVC
Kurs pokriva osnovne i napredne aspekte razvoja web aplikacija korišćenjem Microsoft tehnologije ASP.NET MVC. Pored osnovnih pojmova MVC softverskog okvira, kurs obrađuje pojmove kao što su bezbednost, rutiranje, lokalizacija, keširanje i klijentsko programiranje. Na taj način se polaznici upoznaju sa potrebnim tehnikama za kreiranje i konfigurisanje bezbednih, modernih web aplikacija koje rukuju podacima.

10. Microsoft Web Services
Kurs Microsoft Web Services bavi se razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP arhitekture. Polaznici će naučiti kako se kreiraju distribuirane aplikacije, koje se izvršavaju na više različitih računara, ali i na platformi. Kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation za kreiranje servisa po SOAP protokolu. Gradivo kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje.

11. Cambridge Computer Science
Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

12. English Language 2

Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

 • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
 • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

13. Project
Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

14.  Cambridge First Certificate in English (FCE)/ Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se isključivo u e-Learning varijanti.

Osnovna karakteristika programa jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski već i praktično kroz mnoštvo zanimljivih primera. Program je organizovan tako da podstče i neguje samostalnost polaznika.

Praktičan rad na kreiranju web aplikacija u HTML-u i kroz ASPN.NET tehnologiju, pravljenje Windows Web servisa i kontrola baza podataka uz korišćenje programskog jezika SQL spremaju svakog polaznika za profesionalni IT svet. Predavanja su svojevrsna obuka za samostalan rad koji sleduje nakon završetka školovanja.


Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:


Za Microsoft Web Development program raspoloživa su četiri nivoa sertifikacije:

MTA - Microsoft Technology Associate:

 • MTA: Developer

MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist:

 • MCTS: Visual Studio

MCSA - Microsoft Certified Professional Developer:

 • Web Developer 4

MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:

 • MCSA: Web Applications

Polaganjem za ove sertifikate steći ćete potrebna znanja i veštine za kreiranje ASP.NET web aplikacija korišćenjem okruženja Visual Studio. Naučićete da kreirate ASP.NET web aplikaciju, dodajete i konfigurišete serverske kontrole, održavate stanje u web aplikaciji, pristupate podacima iz baze podataka, prikazujete podatke iz baze podataka na web strani i da postavite web aplikaciju na web server.

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Microsoft Web Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

 • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Web Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

 • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Web Development programu
 • ITAcademy Certified Developer for Microsoft Web Technologies sertifikat.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com