Kurs norveškog jezika za odrasle - online ili u školi

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Dušanov bazar lokal 103, 104 (Dušanova ulica 54-72), 18000 Niš, Niš, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
64 časa (A1 i A2; B1; B2)
Vreme održavanja:
večernji, celodnevni, vikendom, poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Niš, Online - putem interneta

CENA: od 250 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

 Kurs norveškog jezika za odrasle

 

NASTAVANastava se organizuje u prostorijama škole u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Sarajevu.
Nudimo i opciju učenja jezika online, preko interneta.

Polaznici mogu dobiti sledeće vrste potvrda:

- Pohađao/la početni / srednji / viši / završni tečaj norveškog jezika
- Položio/la ispit iz početnog / srednjeg / višeg / završnog tečaja norveškog jezika
- Za one koji nisu pohađali tečaj, organizuje se provera i odreuje nivo znanja norveškog jezika

UDŽBENICIJedan primerak udžbenika i vežbanke je uključen u cenu tečaja.

TRAJANJE TEČAJA Tečaj norveškog jezika ima četiri nivoa učenja: početni, srednji, viši i završni. Svaki nivo ima četiri časa nastave sedmično, dva puta dva vezana časa, ili dva vezana dvočasa jednom nedeljno (ova opcija je pogodnija za učenike iz unutrašnjosti). U dogovoru sa učenicima odredjuje se stepen intenziteta i trajanje kurseva. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da se većina učenika odluči da završi dva ili tri stepena.
Za detaljnije informacije i odredjivanje intenziteta kursa kakav vam odgovara pozovite nas telefonom.

ZNANJA STEČENA NAKON POJEDINIH NIVOA UČENJA Jezičke veštine kojima polaznik tečaja vlada nakon završenog nivoa predviđene su kao cilj nastave uzevši u obzir prosečnog polaznika koji, odnosno koja, osim rada na časovima, provede još dva do tri sata sedmično u pripremama za čas i u izradi zadataka.

POČETNI Po završetku početnog tečaja, polaznik može da čita jednostavne tekstove iz opšteg jezika uz pomoč rečnika i gramatike, može da piše veoma jednostavne tekstove sa gramatikom i leksikom savladanom tokom tečaja, razume lagan, jasan i gramatički i leksički jednostavan govor o temama iz svakodnevnog života sa standardnim izgovorom iz istočnog područja Norveške, govori na elementarnom nivou sa konkretnim fondom reči iz tečaja, tj. daje obaveštenja, traži obaveštenja i iskazuje jednostavne tvrdnje i namere. U gramatici vlada najosnovnijim elementima izgovora pojedinačnih glasova, promenom glagola i imenica iz udžbenika, osnovnim brojevima, osnovnim glagolskim vremenima i osnovnim redosledom reči glavne i zavisne rečenice. U leksici poznaje fond reči iz udžbenika.

SREDNJI Po završetku srednjeg tečaja polaznik može da čita jednostavne autentične tekstove iz svakodnevnog života, piše o svakodnevnim temama na jednostavnom nivou, razume relativno jednostavna usmena izlaganja o svakodnevnim temama i govori o takvim temama sa relativno dobrim izgovorom, iskazuje namere, slaganje i neslaganje. U gramatici je savladao osnovnu intonaciju rečenice, promenu osnovnih nepravilnih glagola i imenica, zna osnovu promene prideva i upotrebe glagolskih vremena, ume da varira red reči na osnovnom nivou, da ističe deo rečenice koji je važan i poznaje osnovni rečhnik svakodnevnog života.

VIŠI Po završetku višeg tečaja polaznik može da čita novinske tekstove, piše relativno složene tekstove, hvata beleške, razume jednostavna predavanja i razgovore na radiju i televiziji ukoliko učesnici govore standardnim jezikom, razgovara o složenim temama, savladao je osnovu gramatike i osnovni fond reči. Nivo znanja odgovara za test iz norveškog kao stranog jezika na višem nivou.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com