Kako postati vatrogasac?

Rad u vatrogasnoj službi je vrlo odgovoran posao koji podrazumeva hitno reagovanje u vanrednim situacijama kao što su požari, poplave, saobraćajne nesreće ili zemljotresi.

S obzirom na opasnost i odgovornost koju vatrogasac mora da preuzme u svom poslu, potrebno je da prođe profesionalnu obuku na kojoj će steći sve neophodne veštine za obavljanje ovog posla.

Da biste stekli zvanje, potrebno je da steknete uvid u to kako možete postati vatrogasac i, što je najvažnije, koje uslove morate da ispunite.

Na putu da postanete vrhunski vatrogasac, važno je da znate: 


 1. šta je tačno posao vatrogasca;

 2. kako izgleda obuka;

 3. koji su uslovi da biste postali vatrogasac;

 4. koje veštine poseduje vatrogasac.

Šta je tačno posao vatrogasca?

Uloga vatrogasca je višestruka jer obavlja više poslova, i to radi zaštite ljudi i imovine. Iako mnogi posao vatrogasca vezuju samo za gašenje vatre, on se odnosi i na ostale segmente hitnih slučajeva i vanrednih situacija kao što je spasavanje lica i imovine za vreme elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa.

Da bi vatrogasci uspešno i efikasno delovali, moraju biti profesionalno obučeni i u najkraćem roku potpuno opremljeni za izlaženje na teren. Ovo je izuzetno odgovaran posao, koji zahteva hrabre i mentalno spremne pojedince zbog česte izloženosti riziku i opasnostima.

Vatrogasci uče da obavljaju razne dužnosti, koriste opremu na adekvatan način, spasavaju zarobljene žrtve, a po potrebi pružaju i hitnu medicinsku pomoć. Kako bi bili spremni za sve rizične situacije, moraju se stručno usavršavati, biti u toku sa novim metodama rada i modernizacijom opreme.

Najbitnije dužnosti vatrogasca se odnose na:


 • spasavanje povređenih i pružanje prve pomoći;

 • evakuisanje ljudi prilikom prirodnih nepogoda;

 • gašenje požara;

 • učestvovanje u aktivnostima obuke, časovima spasavanja i demonstracijama;

 • održavanje vatrogasnih aparata;

 • dežurstvo u vatrogasnoj jedinici;

 • izvođenje praktičnih i kondicionih vežbi.

Posao vatrogasca može biti veoma zahtevan i stresan, ali je ujedno i plemenit, jer je zadovoljstvo koje osećate kada nekome spasite život neprocenjivo.

Kako izgleda obuka?

Pre svega, obuka je namenjena svima onima koji imaju bar obrazovanje srednje škole, a žele da steknu sertifikat za obavljanje ovog posla. Svaki polaznik mora da ima teorijsku i praktičnu obuku. Podrazumeva učenje opštih procedura za gašenje požara, preventivnih mera, tj. zaštite od požara, i obuku za korišćenje vatrogasne opreme. 

Vatrogasci će tokom obuke naučiti i kako da obavljaju adekvatnu intervenciju u slučaju saobraćajnih nesreća, poplava i zemljotresa i savladaće znanje koje se odnosi na pružanje prve pomoći.

U okviru obuke polaznik uči kako da koristi vatrogasne aparate, ali i kako se koristi vatrogasno vozilo. Intervencija predstavlja najvažniji deo obuke, na kojoj učite kako izgleda pravilan način ulaska u objekat zahvaćen požarom i proces spasavanja ljudi. Predavači polaznike uče kako da reaguju u ovakvim situacijama, kako da se prilagode i kada da preuzmu rizik.

Sa administrativnog gledišta, pripravnički staž traje devet meseci, u sklopu kojeg je šest meseci predodređeno za probni rad u vatrogasnoj jedinici, a tri meseca za organizovanu stručnu obuku. Nakon završene obuke polaže se stručni državni ispit, pa se polaznik raspoređuje u svoju matičnu jedinicu, gde se zasniva radni odnos.


Koji su vam uslovi potrebni da biste postali vatrogasac?

Da biste postali vatrogasac, porebno je i da ispunite određene uslove koji vas čine kvalifikovanim za ovaj posao. Pripadnici vatrogasne službe moraju da ispune sve propise iz Zakona o policiji (Službeni glasnik Republike Srbije), da imaju najmanje 18 godina, a ne više od 27 i da poseduju sertifikat tehničara hitne medicinske pomoći (EMT).

Drugi bitni uslovi za sticanje zvanja vatrogasca su:


 • da kandidat nema dvojno državljanstvo;

 • da je kandidat odslužio vojnu obavezu;

 • da kandidat nije krivično osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora dužu od 3 meseca;

 • da kandidat ispunjava psihofizičke uslove za rad u policiji.

Da biste se bavili vatrogasnom strukom i profesionalno obavljali svoje zadatke, morate biti maksimalno disciplinovani, u odličnoj fizičkoj formi i da uspešno savladavate stresne situacije.

U zavisnosti od stepena stručnosti i vaših zaduženja, možete postati vatrogasac za 3–4 meseca, a ukoliko želite naprednu obuku i postanete vatrogasni bolničar, potrebno je i nekoliko godina. 

Koje veštine poseduje vatrogasac?

Nezavisno od obuke, svako ko želi da postane vatrogasac, mora da poseduje određene veštine i prirodne sklonosti za obavljanje ovog posla. Osim urođenih sposobnosti i jakog mentalnog sklopa, neophodno je steći veštine i znanja koji se mogu usvojiti u okviru specijalnih obuka i kurseva.

Veštine koje morate da posedujete su:


 • odlična fizička kondicija;

 • psihička i mentalna spremnost;

 • disciplinski rad;

 • sposobnost za rad u timu;

 • veštine liderstva.

Vatrogasac mora da bude potpuno emotivno stabilna ličnost, da ima odlično razvijene motoričke sposobnosti i bude prilagodljiv različitim stresnim situacijama. 

Prijavite se za obuku i postanite vrhunski vatrogasac!

Na sajtu kursevi.com možete pronaći osnovne informacije o vatrogasnoj struci, a ukoliko ste zainteresovani, možete pohađati kurs na kojem ćete steći sve veštine kako biste postali profesionalni vatrogasac.

Prijavite se već danas!