Web Design - za osobu koja želi da dizajnira web sajtove

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
01.05.2021.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1214 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Web Design - za osobu koja želi da dizajnira web sajtoveNa Web Design programu naučićete načine izrade i postavljanja web prezentacija, uz teorijski uvod, a potom i rad sa konkretnim alatom za kreiranje prezentacija. Naučićete da pravite web prezentacije, kao i dinamičke animirane sajtove. Uz to, polaznici će se upoznati sa osnovama HTML jezika, CSS stilovima, JavaScriptom, ali i najmodernijim tehnikama HTML5 animacije i prikaza sadržaja, uz optimizaciju responsive dizajna primenjivog kako za računare, tako i za mobilne telefone, tablet uređaje i tako dalje.

Cilj programa je da Vas osposobi da samostalno izrađujete atraktivne web sajtove, da ih postavljate i održavate.

Kreirajte uzbudljiv i zanimljiv sajt

Na programu Web Design naučičete sve o HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) tehnologiji za definisanje izgleda elemenata web stranice u funkciji definisanja strukture i sadržaja, krajnje atraktivnih u dizajnerskom smislu. Osposobićete se za formatiranje teksta, boja i pozadine, upotrebu modela okvira, raspoređivanje elemenata na stranici i svim bitnim aspektima uspešnog web sajta.

Iskoristite interaktivnost HTML5 i snagu CSS3 jezika

Naučite da kreirate sajtove upotrebom najmodernijih tehnika kako bi dostigli nove visine i bili ispred ostalih. Naučićete kako da kreirate interaktivne sajtove i nezaboravno korisničko iskustvo. Primenjivaćete pravila responsive i adaptive web dizajna koji su danas nezaobilazni. Upoznaćete se i sa JavaScript jezikom, koji je još jedan nezamenjiv alat svakog modernog web dizajnera.
 

Optimizujte sajt i budite prvi na Google-u

Imaćete priliku da saznate šta je SEO i koliko je značajan za uspeh sajta kao finalnog proizvoda. Naučićete kako Google funkcioniše, kako "razmišlja", na osnovu čega određuje koji će sajtovi biti visoko pozicionirani i kako da, pri kreiranju i dizajnu sajtova optimizujete stranice za određene ključne reči koje će vaš sajti izdvojiti i prepoznati kao prvi u pretrazi. Ovladaćete efikasnim tehnikama link buildinga i upoznati se sa preko 250 tajnih parametara koji utiču na organsko pozicioniranje sajta na što višoj poziciji u pretrazi i na taj način osigurati njegov uspeh i povećati zaradu.

Naučite da pripremate i obrađujete fotografije


Sa Photoshopom koji je sastavni deo smera Web design programa postizaćete sjajne rezultate u digitalnoj fotografiji, grafičkom dizajnu i sličnim oblastima.

Saznaćete kako da popravljate i retuširate fotografije, od dragocenih porodičnih portreta do novih digitalnih fotografija i postignete zadivljujuće rezultate. Znaćete da podesite boje za web i štampu i napravite realistične fotomontaže, transformišete slike pomoću niza alatki i naprednih tehnika Photoshopa.

Radite na vrhunskim dizajn projektima u ITAcademy Dizajn studiju

 

Saznajte više o ITA Dizajn studiju

 

ITAcademy DesignStudio je mesto gde ćete za kratko vreme steći veliko iskustvo iz oblasti dizajna, dobiti preporuke od renomiranih kompanija i povezati se sa klijentima sa kojima ćete nastaviti da sarađujete i u budućnosti.

Kroz konkretan rad na vrhunskim dizajn projektima shvatićete kako se naučene veštine prilagođavaju pojedinačnim zadacima, kako se komunicira sa klijentima i najbolje odgovara njihovim zahtevima.


Web Design - plan i program 2016/2017.


I HALF

No. Code Class No. of classes
1 RG Raster Graphics (Photoshop) 44
2 CD Croquis Drawing 12
3 HD History of Design 12
4 TD Theory of Design 12
5 IL Illustrator 44
6 C Copyrights 4
7 E1 English Language 1 online


II HALF

No. Code Class No. of classes
8 IHC Introduction to HTML and CSS 24
9 WD Web Design (Dreamweaver) 48
10 JS JavaScript 16
11 IM Internet Marketing 12
12 SEO Search Engine Optimization 8
13 WGA Web Graphics and Animation – HTML5 Canvas 12
14 WP Dynamic Websites – WordPress 16
15 WDT Web Design Theory 4
16 PF Portfolio 12
17 E2 English Language 2 online
18 CFC FCE/BEC Vantage* online


* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAMU okviru školovanja na Software Engineering programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu.

 

Program Web Design obuhvata 17 predmeta:

1. Raster Graphics (Photoshop)
Kurs Photoshop ima za cilj da osamostali polaznike u zadacima koji se tiču obrade fotografija za web, retuširanja i, uopšte, obrade rasterske grafike. Na kursu se obrađuju alati i filteri Photoshop CC i objašnjava se logika slojeva, manipulacija tekstom i bojom na fotografiji.

2. Croquis Drawing
Ovaj kurs potpuno osposobljava polaznike da samostalno crtaju i vizuelno predstave svoje ideje. Na njemu će naučiti da primenjuju sve gradivne elemente crteža prilikom realizacije svojih ideja. Kurs ih upoznaje ne samo sa prirodom crteža i tehnikama koje će im pomoći da oslobode ruku, već i sa konkretnom primenom kroki crteža u različitim disciplinama i granama dizajna. Savladaće osnovne principe dobre kompozicije, gradivne elemente crteža i crtanje perspektive.

3. History of Design
Kurs govori o izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom i grafičkom dizajnu i njihovom uticaju na savremene tokove. Takođe, kurs je obogaćen i analizom brojnih primera iz istorije dizajna.

4. Theory of Design
Na ovom kursu obrađujete teoriju dizajna i njegova osnovna načela. Proučavate osnovne grafičke elemente, linije, površine i boje, kao i njihov psihološki uticaj na ličnost. Osim ovoga, radi se i na osnovnim principima tipografije, koji se primenjuju u svrhu donošenja odluka o prikladnom izboru tipografije na različitim rešenjima.

5. Illustrator
Na kursu se obrađuju osnovni elementi za rad u programu Adobe Illustrator, crtanje jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta, upoznavanje sa režimom boja i bojenje pomoću Color, Swatches i Gradient palete, upoznavanje sa mogućnostima manipulisanja tekstom u Illustratoru. Osim tehnika rada u Illustratoru, radiće se i na realnim dizajnerskim rešenjima.

6. Copyrights
Kurs upućuje polaznike u njihova autorska prava i načine na koje ih mogu zaštititi. Kurs je zasnovan na zaštiti industrijskog dizajna i likovnih rešenja, ali i žiga koji se u dizajnerskom smislu predstavlja u vidu logotipa.

7. English Language 1
Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Preintermediate/niži srednji kurs omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznike da samostalno koriste jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da uspešno upotrebljavaju jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.
Intermediate/srednji kurs omogućava polaznicima da solidno ovladaju širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi; takođe, omogućava im i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornicima kojima je engleski jezik maternji.

8. Introduction to HTML and CSS
Polaznici se upoznaju sa osnovama HTML i CSS jezika, uče da kreiraju dokumenta za web i da pišu ispravan, čist i pristupačan kod. Kurs objašnjava kreiraje HTML stranica, pisanje i postavljnje tagova, unošenje teksta, slika, lista, linkova, tabela i drugih elemenata sadržaja stranica. Osim toga, polaznici će naučiti šta predstavlja CSS opis, od čega se sastoji, kako se može koristiti, kako se i gde postavlja. Ovaj kurs predstavlja osnovu za nadgradnju znanja iz oblasti web dizajna i/ili web programiranja.

9. Web Design (Dreamweaver)
Na kursu se obrađuju elementi Adobe Dreamweaver programa koji je neprevaziđen pri samostalnom kreiranju internet prezentacija. Kurs, takođe uključuje I postavljanje i održavanje web sajtova.

10. JavaScript
Na kursu se obrađuju osnovni elementi programskog jezika JavaScript. Ovi elementi se koriste za kreiranje interakcija na web sajtovima.

11. Internet Marketing
Kurs obuhvata oblasti internet marketing, strateški internet marketing i istraživanja na internetu. Posebno se naznačava razlika između offline i online marketinga, bitnost imidža i identiteta na internetu, demografskih karakteristika, profila, kao i kategorije i aktivnosti korisnika na internetu. Izučava se domaći sajber prostor i provajding, odnos obrazovanja i interneta, direktni marketing i prodaja na internetu, kao i proizvodi i usluge pogodni za prodaju na internetu, uz osvrt na principe gradnje web sajta koji prodaje i aktivnosti posle prodaje.

12. Search Engine Optimization
U ovom kursu obrađuju se tehnike određivanja strategije odabira ključih reči, uređvanje arhitekture i unutrašnje konfiguracije sajta prema kriterijumima SEO strukture i dizajna. Ovo obuhvata optimizaciju i podešavanje HTML elemenata, serverskih parametara sajta kao i samog sadržaja sajta prema ranije utvrđenoj strategiji ključih reči. Kurs će definisati održavanje sajta i distribuciju sadržaja u cilju dobijanja relevantnosti u okviru tržišta kao i formiranje mreže dolaznih i odlaznih veza (linkova) koji obezbeđujju dugoročno dobijanje autoriteta i poverenja za vaš sajt. Konačno biće reči o praćenje saobraćaja preko servisa web analitike i analiza ponašanja posetilaca sajta u cilju dodatne optimizacije.

13. Web Graphics and Animation – HTML5 Canvas
U ovom kursu savladaćete najmodernije tehnike animiranja weba i naučiti da pomoću HTML5, CSS3 i JavaScript tehnika stvarate interaktivnost koja je donedavno zahtevala upotrebu Flasha. Poznavanje ovih tehnika i osposobljenost za samostalan rad omogućiće vam da sa lakoćom kreirate moderne i savremena sajtove.

14. Dynamic Websites – WordPress
Ovaj kurs je osmišljen tako da polaznici za najkraće vreme, na najefikasniji način, ovladaju neophodnim veštinama za samostalno kreiranje modernih WordPress tema i administraciju sajtova koje pokreće ova platforma.

15. Portfolio
Cilj celog programa je kreiranje portfolija sa radovima kojima će polaznik moći direktno da pokaže svoj kvalitet. Za vreme kursa, svaki polaznik će doraditi svoje radove i uobličiti ih u svojevrsnu prezentaciju s kojom će biti spreman za potragu za zaposlenjem. Polaznici će, u zavisnosti od specijalizacije, kreirati štampani i digitalni, web ili multimedijalni portfolio.

16. English Language 2
Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Intermediate/srednji kurs omogućava polazniku da solidno ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
Upper-Intermediate/viši srednji kurs omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja "odskočnu dasku" za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.


Kako izgledaju predavanja?


Nastava za ovaj program se odvija u tradicionalnoj i e-learning varijanti.

Predavanja su zasnovana na praktičnim primerima, minimumu teorije i maksimumu prakse. Učenje je zasnovano na zadacima i projektima, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate

ITAcademy vam omogućava da polažete za prestižne međunarodno priznate sertifikate i diplome:

Adobe Certified Expert:

• Adobe Dreamweaver
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator

 

Adobe Certified Associate:

  • ACA Web Comunication


Adobe sertifikat je jedan od najprestižnijih sertifikata iz oblasti dizajna i rada sa Adobe proizvodima.

Dodatno, nakon kompletiranja programa na odseku Design and Multimedia ITAcademy možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

• Sertifikat Link ITAcademy o odslušanom programu na odseku Design and Multimedia

• Link ITAcademy Certified Design and Multimedia

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com