Print & Graphic Design - za kreativce koji žele da ožive svoje ideje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
01.05.2021.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1214 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Print & Graphic Design - za kreativce koji žele da ožive svoje ideje

Na Print & Graphic Design programu naučićete sve o dizajnu štampanog promotivnog materijala, plakata, bilborda, poslovne galanterije, ambalaže, zatim o dizajnu aplikacija za tekstil, pripremi za štampu, dizajnu korporativnog identiteta, prelomu knjiga i brošura, grafičkoj opremi za knjige.

Na programu se obrađuju svi elementi za rad u programu Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, i mnogi drugi danas popularni alati.

Kreirajte korporativni identitet firme

Pohađanjem ovog programa, osposobićete se da pravite sve ono što čini imidž jedne firme, tj. njen korporativni identitet (izrada logotipa, knjiga standarda, dizajn kompletnog promotivnog materijala, kao što su  brošure, plakati, pamfleti, katalozi, flajeri). Naučićete kako se stvara, kreira i održava jedan brend.


Stvarajte stranice časopisa kao što su Vogue, National Geographic...

Na ovom programu upoznaćete detalje koji su vam potrebni da biste efikasno uredili stranice štampanih dokumenta, korišćenjem programa Adobe InDesign, najboljeg programa za prelom teksta. Ovo je program namenjen, pre svega, za obradu i ubacivanje teksta, i za kombinaciju teksta sa grafičkim elementima.

Upoznaćete se sa uklapanjem teksta i slika u okviru stranice. Naučićete i da dizajnirate naslovne stranice magazina kao što su Cosmopolitan, Vogue, NIN, National Geographic...


Dizajnirajte ambalažu


Ambalaža prodaje proizvod. Grafičko oblikovanje ambalaže spada u najzahtevniji i najbitniji deo procesa dizajna ambalaže. Na ovom programu ovladaćete svim detaljima vezanim za dizajn ambalaže, bilo da je reč o kartonskoj ili PVC ambalaži, prehrambenim ili drugim proizvodima široke potrošnje.

Kreirajte bilbord koji će svako uočiti i pamtiti


Sigurno ste u gradu primetili zanimljive bilborde i najbolje od njih upamtili. Bilbordi su već decenijama poznati u svetu kao kvalitetan i jako unosan vid reklamiranja. Postavljeni su na vidljivim pozicijama i velikog su formata. Ne možemo zamisliti velike gradove bez velikih bilborda. Postanite i Vi stručnjak za dizajn bilborda i obezbedite dobro plaćen posao.

 

Radite na vrhunskim dizajn projektima u ITAcademy Dizajn studiju

 

Saznajte više o ITA Dizajn studiju

 

ITAcademy DesignStudio je mesto gde ćete za kratko vreme steći veliko iskustvo iz oblasti dizajna, dobiti preporuke od renomiranih kompanija i povezati se sa klijentima sa kojima ćete nastaviti da sarađujete i u budućnosti. 

Kroz konkretan rad na vrhunskim dizajn projektima shvatićete kako se naučene veštine prilagođavaju pojedinačnim zadacima, kako se komunicira sa klijentima i najbolje odgovara njihovim zahtevima.


Print & Graphic Design - plan i program 2016/2017.

No. Code Class No. of classes
1 RG Raster Graphics (Photoshop) 44
2 CD Croquis Drawing 20
3 HD History of Design 8
4 TD Theory of Design 8
5 IL Illustrator 44
6 C Copyrights 4
7 E1 English Language 1 online

 

No. Code Class No. of classes
8 ED Editorial Design (InDesign) 32
9 AA Adobe Acrobat 4
10 BR Branding 8
11 DP Digital Photography 16
12 CID Corporate Identity Design 32
13 PD Packaging Design 28
14 PP Prepress 16
15 PF Portfolio 12
16 E2 English Language 2 online
17 CFC FCE/BEC Vantage* online

* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAMU okviru školovanja na Software Engineering programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu.Program Print & Graphic Design obuhvata 17 predmeta:

1. Raster Graphics (Photoshop)
Kurs Photoshop ima za cilj da osamostali polaznike u zadacima koji se tiču obrade fotografija za web, retuširanja i, uopšte, obrade rasterske grafike. Na kursu se obrađuju alati i filteri Photoshop CC i objašnjava se logika slojeva, manipulacija tekstom i bojom na fotografiji.

2. Drawing
Ovaj kurs potpuno osposobljava polaznike da samostalno crtaju i vizuelno predstave svoje ideje. Na njemu će naučiti da primenjuju sve gradivne elemente crteža prilikom realizacije svojih ideja. Kurs ih upoznaje ne samo sa prirodom crteža i tehnikama koje će im pomoći da oslobode ruku, već i sa konkretnom primenom kroki crteža u različitim disciplinama i granama dizajna. Savladaće osnovne principe dobre kompozicije, gradivne elemente crteža i crtanje perspektive.

3. History of Design
Kurs govori o izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom i grafičkom dizajnu i njihovom uticaju na savremene tokove. Takođe, kurs je obogaćen i analizom brojnih primera iz istorije dizajna.

4. Theory of Design
Na ovom kursu obrađujete teoriju dizajna i njegova osnovna načela. Proučavate osnovne grafičke elemente, linije, površine i boje, kao i njihov psihološki uticaj na ličnost. Osim ovoga, radi se i na osnovnim principima tipografije, koji se primenjuju u svrhu donošenja odluka o prikladnom izboru tipografije na različitim rešenjima.

5. Illustrator
Na kursu se obrađuju osnovni elementi za rad u programu Adobe Illustrator, crtanje jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta, upoznavanje sa režimom boja i bojenje pomoću Color, Swatches i Gradient palete, upoznavanje sa mogućnostima manipulisanja tekstom u Illustratoru. Osim tehnika rada u Illustratoru, radiće se i na realnim dizajnerskim rešenjima.

6. Copyrights
Kurs upućuje polaznike u njihova autorska prava i načine na koje ih mogu zaštititi. Kurs je zasnovan na zaštiti industrijskog dizajna i likovnih rešenja, ali i žiga koji se u dizajnerskom smislu predstavlja u vidu logotipa.

7. English Language 1
Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Preintermediate/niži srednji kurs omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznike da samostalno koriste jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da uspešno upotrebljavaju jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.

Intermediate/srednji kurs omogućava polaznicima da solidno ovladaju širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi; takođe, omogućava im i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornicima kojima je engleski jezik maternji.

8. Editorial Design (InDesign)
Kurs se bavi grafičkim uređivanjem časopisa, knjiga i brošura. Radi se na efikasnom prelomu stranica i obradi teksta u Adobe InDesignu, kao i na grafičkoj opremi štampanih medija.

9. Adobe Acrobat
Na kursu obrađujete program Adobe Acrobat X Pro iz paketa CC, sa posebnim akcentom na kreiranje pdf dokumenata, sigurnost, forme i podešavanja u programu. Posebno proučavate rad sa PDF dokumentima, kreiranje i modifikovanje PDF-a, kao i vezu između PDF-a i drugih formata dokumenata.

10. Branding
Brend je ideja koju stvaramo kod korisnika. On je najjače sredstvo u pobeđivanju konkurencije. Na kursu će se proučavati osnovni principi brendinga koji će se i primeniti na realnom istraživačkom projektu.

11. Digital Photography
Kurs se bavi osnovnim tehnikama fotografije i snimanja. Polaznici se upoznaju sa postavljanjem kompozicije, pronalaženju pravog trenutka, ugla snimanja, osvetljenja... Na kursu će se proučavati i različito kadriranje i tematika digitalne fotografije.

12. Corporate Identity Design
Dizajn korporativnog identiteta je osnova u stvaranju jakog brenda. Na kursu ćete raditi projekat kreiranja korporativnog identiteta i kroz njega proći kroz različite proizvode na kojima se primenjuje korporativni dizajn. Kurs se okončava knjigom standarda.

13. Packaging Design
Ambalaža je vrlo važan deo promocije, a njeno grafičko oblikovanje najvažniji deo procesa dizajna. Polaznici će dobijati praktične zadatke za različite vrste ambalaže koje će dizajnirati.

14. Prepress
Dizajneri su odgovorni za odštampan proizvod i, sa tim u vezi, potrebno je da dovoljno poznaju pripremu za različite vrste štampe, kao i tehnologiju štampanja. Osim toga, kurs upoznaje polaznike sa rečnikom štamparstva i sa tenhnologijama dorade.

15. Portfolio
Cilj celog programa je kreiranje portfolija sa radovima kojima će polaznik moći direktno da pokaže svoj kvalitet. Za vreme kursa, svaki polaznik će doraditi svoje radove i uobličiti ih u svojevrsnu prezentaciju s kojom će biti spreman za potragu za zaposlenjem. Polaznici će, u zavisnosti od specijalizacije, kreirati štampani i digitalni, web ili multimedijalni portfolio.

16. English Language 2
Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Intermediate/srednji kurs omogućava polazniku da solidno ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
Upper-Intermediate/viši srednji kurs omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja "odskočnu dasku" za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.


Kako izgledaju predavanja?


Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-learning varijanti.

Predavanja su zasnovana na praktičnim primerima, minimumu teorije i maksimumu prakse. Učenje je zasnovano na zadacima i projektima, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao.


Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate

ITAcademy vam omogućava da polažete za prestižne međunarodno priznate sertifikate i diplome:

Adobe Certified Expert:

  • Adobe InDesign
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Acrobat

Adobe Certified Associate:

  • Visual Communication (Adobe Photoshop)
  • Print & Digital Media Publication (Adobe InDesign)
  • Graphic Design & Illustration (Adobe Illustrator)

Adobe sertifikat je jedan od najprestižnijih sertifikata iz oblasti dizajna i rada sa Adobe proizvodima. 

Takođe, nakon kompletiranja Print & Graphic Design programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Print & Graphic Design programu
  • ITAcademy Certified Print Designer sertifikat

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com