Kako postati pilot?

Mnogi još kao deca sanjaju da postanu piloti i proputuju ceo svet, ali tad nisu svesni koliko je ovaj posao odgovoran i koliko truda i strpljenja iziskuje.

Biti kapetan flote je veoma cenjeno zanimanje, a svoju titulu svaki pilot duguje dugogodišnjem iskustvu, ogromnom broju sati teorijske i praktične obuke i najboljim instruktorima, bez kojih ne bi postali profesionalci u svom poslu. Uslovi za polaganje testova i pohađanje obuke su brojni, o čemu će biti reči u ovom tekstu.

Teme kojima ćemo se baviti su:

 1. koji su uslovi da biste postali pilot;
 2. koji su najpoznatiji centri za obuku pilota;
 3. kako izgledaju nastava i obuka pilota.

Koji su uslovi da biste postali pilot?

S obzirom na to da je ovo jedan od najodgovornijih poslova, postoje strogo definisani uslovi, među kojima su sledeći:

 • morate biti stariji od 16 godina;
 • morate imati odlično zdravstveno stanje;
 • morate biti psihofizički stabilni;
 • morate da govorite engleski jezik;
 • morate da posedujete PPL dozvolu (teorijski i praktični deo).

Iako je ovaj posao cenjen i veoma dobro plaćen, proces konkurisanja je veoma zahtevan, za šta je potrebna upornost. Da biste bili u potpunosti kvalifikovani, potrebno je čak nekoliko godina iskustva letenja. Zahtevna obuka i treninzi, kao i brojni testovi, neizostavan su deo da bi se stekli uslovi za licencu.

Psihofizički testovi su izuzetno važni za pilote. Da bi neko bio pilot, mora da bude zdrav i psihički stabilan, upravo da bi mogao da odreaguje u slučaju kriznih situacija. Pilot je odgovoran za bezbednost letelice i on donosi odluke prilikom bilo kakve opasnosti nakon detaljne analize situacije.

Da biste mogli da prisustvujete prijemnom ispitu, morate da ponesete fotokopiju lične karte ili pasoša, dve dimenzije fotografija za pasoš, diplomu stečeng obrazovanja i fotokopiju zdravstvene knjižice i lekarskog uverenja.

Koji su najpoznatiji centri za obuku pilota?

Definitivno najbolji i najpoznatiji centri za obuku pilota su: 

 • SMATSA Aviation Academy (SAA);
 • Prince Aviation;
 • Linx Aviation.

Izdvajaju se po sastavu i broju instruktora teorije i letenja, sastavu jednomotorne i dvomotorne flote, postojanju simulatora, aerodromima na kojima se vrši letačka obuka i saradnji sa avio-kompanijama. Sve tri škole podrazumevaju teorijsku i praktičnu obuku zajedno sa instruktorima letenja.

SMATSA Aviation Academy (SAA)

SMATSA spada u jednu od najstarijih vazduhoplovnih akademija u Evropi. Osnovna delatnost je pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi, dok u dodatne usluge spadaju školovanje za kontrolora letenja, konsultantske usluge i održavanje vazduhoplova. Prijem novih članova se vrši na osnovu prijemnog ispita koji se sastoji od polaganja engleskog jezika, fizike i matematike. SMATSA obučava one koji prođu proces rigorozne selekcije, jer da biste uopšte mogli da pohađate obuku, potrebni su visok nivo znanja, snalažljivost i odlučnost.

Prince Aviation

Prince Aviation posluje po najstrožim standardima bezbednosti i svi članovi letačke posade prolaze najstrožu obuku, koja podrazumeva niz sveobuhvatnih tehničkih i psiholoških testova. Kriterijumi za polaganje testova su izuzetno visoki, jer se od kandidata očekuje visok nivo znanja, pa samim tim i visoki rezultati. Dobijanje licence za pilota je dugotrajan proces, jer osim znanja koje steknete na obuci, iskustvo je takođe veoma bitno.

Linx Aviation

Linx Aviation je jedan od najvećih centara za obuku letačkog osoblja, koji organizuje kurseve letenja prihvaćene od strane nadležnog državnog organa. Teorijska obuka se organizuje u kancelarijama, a praktični deo na aerodromima „Nikola Tesla” i „Lisičji jarak”. Linx Aviation, pored obuke za pilote, organizuje i obuke za instruktore letenja. Programe i obuke realizuje po EASA FCL standardima. Ova škola letenja poseduje flotu od deset aviona, koji se koriste za različite vrste obuka i različite nivoe.

Kako izgledaju nastava i obuka pilota?

Obuka podrazumeva teorijski i praktični deo. Teorijski deo se odnosi na sveobuhvatno znanje o vazduhoplovstvu, na sticanje znanja za bezbedno upravljanje vazduhoplovima, na operativne procedure, principe i planiranje letenja, meteorologiju i navigaciju.

Praktični deo podrazumeva letenje sa instruktorom, a kasnije i samostalno letenje. Potrebno je proći nekoliko faza, kao što su letenje na višemotornom avionu, noćno letenje i solo letenje. Postoje različiti tipovi vazduhoplova za koje se organizuje različita obuka (helikopter, žirokopter, avion, motorni zmaj).

Postoje modularni i integrisani kursevi. Modularni kursevi su namenjeni polaznicima koji žele da prođu modul po modul, odnosno koji žele da prođu kroz sve faze, dok integrisani podrazumevaju celodnevnu teorijsku i praktičnu obuku.

Praktični deo obuke je definitivno najbitniji i najzahtevniji, a podrazumeva mnogo toga: faze koje prate poletanje, ponašanje aviona u različitim položajima, zaokreti, komunikacija sa letačkim osobljem upotrebom različitih uređaja, tehnike pri poletanju i sletanju itd.

Svaka škola ima neki svoj plan i program, s tim što su uslovi za pohađanje obuke uglavnom isti.

Da li želite da postanete pilot?

Ukoliko imate želju da postanete pilot, a smatrate da biste mogli da ispunite sve uslove koje zahteva bavljenje ovim poslom, morate na vreme da se pripremite, jer kao što smo naveli, uslovi za pohađanje obuke su brojni.

Ako ste mentalno i fizički jaki, finansijski stabilni i spremni da obavljate jedan od najodgovornijih poslova, možete se prijaviti u nekom od poznatijih centara za obuku pilota.

Kurs za međunarodno poslovanje

Organizator: Akademija Oxford

Polaznici se upoznaju sa: razvojem biznis plana i međunarodnim poslovnim pravom; osnovama ekonomije i međunarodnom ekonomijom; osnovama menadžmenta i međunarodnim standardima kvaliteta; međunarodnim menadžmentom; menadžmentom ljudskih resursa; menadžmentom projekata; informacionim tehnologijama u poslovanju; odnosima s javnošću.