Značaj stalne edukacije i obuke

05. apr.

1Da li ste ikada razmišljali o tome koliki je rok trajanja našeg znanja i postojećih veština? Nema preciznog odgovora, ali jedno sa sigurnošću mogu da tvrdim – naša znanja i veštine zastarevaju velikom brzinom! Bez obzira na činjenicu koliko smo danas dobri u nečemu, ako zastanemo i prestanemo da usvajamo nova znanja problem je odmah na vidiku. Dileme nema! Ako vremenom ne postajemo bolji, vremenom sigurno postajemo lošiji.

NEPRESTANO UČENJE I USAVRŠAVANJE JE MINIMALAN ZAHTEV ZA USPEH U BILO KOJOJ OBLASTI.

Praksa pokazuje da mnogi ljudi prestaju da uče i usvajaju nove veštine zbog više razloga. Neki od njih su:

  

   - misle da već imaju visoko obrazovanje,

   - imaju preterano lepo mišljenje o sebi,

   - suviše se oslanjaju na svoje iskustvo,

   - prilično su inertni,

   - smatraju da se proces učenja i obrazovanja završava onim momentom kada dobiju određenu diplomu,

   - nisu u potpunosti svesni da živimo u eri informacije,

   - doživeli su određeni neuspeh u procesu učenja ili usvajanja nove veštine, koji je vrlo destimulativno delovao na njih,

   - idu linijom manjeg otpora,

   - nisu podstaknuti i motivisani na razvoj i usavršavanje,

   - previše su mentalno stari,

   - nemaju dovoljno entuzijazma,

   - ne smatraju značaj kombinacije praktičnih i teoretskih znanja.

Ovo su bili samo neki od razloga ali sigurno ih ima još puno. U svakom slučaju, zadatak lidera je da prihvati sledeću izjavu kao pravilo i usvoji je kao stil i način života. A ona je sledeća:

Učenje i vežbanje je rešenje za ovladavanje bilo kojim znanjem ili veštinom. Vežbom takođe možemo usvojiti bilo koje ponašanje ili pozitivnu naviku koja se nameće kao preka potreba za realizaciju naših ciljeva.

Nažalost i ako su edukacija i obuka tako važni, činjenice govore da kompanije i društvo uopšte još uvek nemaju kulturu obučavanja i ako im je ona veoma potrebna.

Međutim, savremene tendencije unose promenu u svim životnim sferama pa i u edukaciji i obučavanju. Zanimljiv je recimo podatak, da godine 1987. čak preko 50% kompanija u Velikoj Britaniji nisu izdvajali ni jednu funtu za edukaciju i obuku zaposlenih. A samo deset godina kasnije slika se totalno promenila. Danas svega 4% velikih i srednjih kompanija, i samo 20% malih kompanija uopšte nemaju nemaju fond za edukaciju.

Osnovni cilj obuke jeste sticanje konkretnih znanja i veština ili korisnih sposobnosti zaposlenih da bi se povećala efikasnost, sve opšta produktivnost kompanije i na kraju krajeva da bi se olakšao proces rada samih radnika i putem novih znanja povećala njihova vrednost.

Imajući u vidu sve izrečeno, savremeni lider ima konstantni zadatak da deluje u dva smera.

Prvi – da stalno traga za novim znanjima i veštinama, da investira u svoj razvoj i edukaciju.

Drugi - da utiče na prenos znanja i obuku svojih saradnika i to u najširem smislu.

S tim što ne treba samo on da utiče na edukaciju saradnika, potrebno je da uspostavi čitav jedan sistem obuke, edukacije i razvoja zaposlenih.

Tekst je priređen po knjizi „Lider je u Vama“
 autora  D.R. Gilberta (Dragiše Ristovskog),
 direktora i osnivača D.R.Gilbert Centar groupa.
www.drgilbert-centar.com

Postavljeno: 05.04.2012.
Broj pregleda: 14621


KOMENTARA (2)

Tomislav - Infostud

U tekstu je navedeno da treba investirati u svoju edukaciju, te je jasno da nije sve besplatno :) Najviše besplatnih programa može se naći za studente, njih objavljujemo na sajtu NajStudent: http://www.najstudent.com/studentski-programi/studentska-desavanja/?studentski Z astudente je ponuda besplatnih programa dosta šarenolika. Na sajtu Kursevi.com takođe možete naći pojedine besplatne kurseve. Pokušajte u polju za pretragu da upišete "besplatno".
2012-04-09 08:50:42


jestekakodane

ma da, na sve strane besplatni kursevi, jedini problem je odabrati!
2012-04-05 10:13:12Predstavljamo organizatore kurseva


Najtraženiji kursevi