ECDL u obrazovnom sistemu Srbije

JISA

JISA
Jedinstveni informatički savez Srbije

|

23. jun.

Novo: Nacionalna komisija omogućila odličnim informatičarima priznavanje ECDL sertifikata.

Mnogi fakulteti u Srbiji usaglasili su nastavni program predmeta „informatika“ sa ECDL Syllabus-om i tako omogućili svojim studentima sticanje ECDL sertifikata na osnovu ocene  8, 9 ili 10 iz predmeta informatika, po mnogo povoljnijim uslovima od tržišnih odnosno uz plaćanje samo minimalnih administrativnih troškova. Od 2012. god i usvajanja novog nastavnog programa „računarstvo i informatika“ ova šansa je danas pružena i domaćim gimnazijama i srednjim školama.

Nacionalna Komisija za analizu usklađenosti nastavnog programa „računarstvo i informatika“ sa evropskim ECDL standardima, sastavljena od experata delegiranih od strane Ministarstva prosvete, Ministarstva za trgovinu i telekomunikacije - Sektora za informaciono društvo, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, udurženja profesora informatike, nastavnika informatike u srednjim školama i gimnazijama, svojim radom tokom februara i marta 2014.god, završila je prvu fazu analiza i zvanično konstatovala:  

  1. Da se nastavni predmet „računarstvo i informatika“ izučava četiri godine u svim tipovima gimnazije i da se isti poklapa sa programom ECDL Core u okviru ECDL Syllabus 5.
  2. Da nastavni program predmeta „računarstvo i informatika“ u srednjim stručnim školama već u prvoj godini učenja obuhvata gradivo izjednačeno sa ECDL Start u okviru ECDL Syllabus 5 za sve trogodišnje i četvorogodišnje srednje stručne škole.
  3. Dalja usklađenost predmeta iz oblasti računarstva i informatike, koji se proučavaju u srednjim stručnim školama, do nivoa ECDL Start ili ECDL Core u okviru ECDL Syllabus 5, treba biti predmet pojedinačnih analiza nastavnih planova i programa iz tih predmeta prema svim obrazovnim profilima i područjima rada.
  4. Obzirom na stepen prolaznosti koji se kod ECDL-a zahteva na nivou 75%  znači da se ECDL sertifikacija može odobriti svim đacima sa zaključenom ocenom u svedočanstvu 4 ili 5 iz predmeta računarstva i informatike. Ostali đaci moraju imati dopunsku proveru zanja ukoliko žele ECDL sertifikat.

Zaključci Komisije i evropska sertifikacija informatičkog obrazovanja pomoći će domaćim đacima da po završetku školovanja ostvare iste šanse za uspeh i karijeru koje imaju i njihove kolege u Evropskoj Uniji.  Sa ovim u vezi i na inicijativu regiionalne ECDL kancelarije:

  • Sve državne škole i gimnazije Srbije dobijaju ECDL donaciju za besplatno formiranje ECDL testnih centara u svojim okvirima rada sve dok traju pristupni pregovori i Srbija konačno ne postane članica Evropske Unije.
  • Đaci koji su dobili ocene 4 ili 5 u formiranim ECDL cetrima tih škola mogu dobiti odgovarajući Start ili Core sertifikat bez naknadnih polaganja ispita.
  • Đaci koji su dobili ocene 4 ili 5 a čije škole još uvek nisu završile administrativne poslove i primile ECDL licencu, mogu otići u bilo koji od preko 150 ovlašćenih ECDL Testnih Centara širom zemlje gde će moći prezentirati original svog svedočanstva i posle administrativnih provera dobiti odgovarajući ECDL sertifikat.

Za više informacija posetite sajt www.ecdl.rs ili kontaktirajte Regionalnu ECDL kancelariju u Beogradu 011 2620374 ili office@ecdl.rs.

Postavljeno: 23.06.2014.
Broj pregleda: 4450


KOMENTARA postavi prvi komentar (0)


Predstavljamo organizatore kurseva


Najtraženiji kursevi