Medicinski pedikir

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
12.04.2023.
Trajanje kursa:
2 meseca
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Kneževac, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zrenjanin

CENA: na upit

Opis kursa

Medicinski pedikir

Prvenstveno je potrebno da apsolutno svako lice, koje želi da se sa navedenom temom kroz stručni kurs upozna, izvrši prijavu u skladu sa aktuelnim pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford. Neophodno je da on ovlašćenom predstavniku u okviru bilo koje poslovnice ove institucije pruži osnovne informacije o sebi, a koje izuzev imena i prezimena, moraju uključivati i broj telefona, kao i datum rođenja. Sve njih može jednostavno da pošalje elektronski i to na mejl adresu najbližeg predstavništva pomenute institucije, a dostupna je i opcija telefonskog prijavljivanja, s tim što je omogućeno zainteresovanima i da prijavu izvrše direktno u prostorijama odabrane poslovnice.

Posebno je važno istaći da se upis, prema već pomenutom pravilniku, sme izvršiti jedino ako prijavljeno lice bude lično prisutno. S obzirom na to da je vrlo važno i da svaki kandidat dostavi tačno određenu dokumentaciju tom prilikom, podrazumeva se da će njega prethodno o svim tim detaljima ovlašćeno lice organizatora obavestiti.

Svakako će prilikom upisa kandidati odabrati da li im više odgovara individualni ili grupni seminar - naučite medicinski pedikir, jer su te dve opcije u ponudi. Podrazumeva se da se teorijskii deo predavanja sprovodi u namenskim prostorijama izabrane poslovnice organizatora, a praksa će biti održana u odabranim kozmetičkim salonima. Zapravo je stvar u tome da se fokus konkretne edukacije svakako stavlja na praktičan rad, tako da je nastavnim programom obuhvaćeno više časova prakse nego teorijskog dela. Ističemo da institucija organizatora ima saradnju sa vrhunskim kozmetičkim salonima, a koji posluju u različitim gradovima na teritoriji naše zemlje, tako da polaznici praktični segment ove edukacije tamo i prate, te na raspolaganju imaju mogućnost da koriste savremene aparate, a kako bi što bolje usavršili znanja stečena u teorijskom delu edukacije.

Za najmanje četvoro polaznika se organizuje grupna obuka i kurs - naučite medicinski pedikir, pa je upravo prijavljivanje minimum toliko ljudi navedeno kao osnovni uslov za početak tog tipa edukacije. A da bi nastava u grupi mogla da bude kvalitetna, organizator dozvoljava da joj maksimalno osmoro polaznika prisustvuje. Sve što je vezano za sprovođenje tog tipa seminara će upravo ovlašćeni predstavnik pomenute institucije odrediti, odnosno koordinator za nastavu onog predstavništva, u okviru koga se dovoljan broj kandidata prethodno bude prijavio. Obaveza nam je da naglasimo i to da se promene ni datuma početka, ni termina neće dozvoliti, a ne sme biti ispunjeni zahtev za izmenom ni dinamike održavanja časova, pošto je tako utvrđeno aktuelnim pravilnikom.

Svaki prijavljeni potpuno samostalno, takođe može da prati ovu edukaciju, a prema pravilima individualne obuke. Inače, u pitanju je tip nastave, koji je poznat i pod nazivom jedan na jedan, uzevši u obzir da predavanjima i praktičnom delu prisustvuju samo profesor i polaznik. Neophodno je da se oni, a neposredno pre početka održavanja edukacije dogovore o tačnim terminima, zatim o dinamici, te će naravno precizirati i datum početka individualne obuke.

Naročito je važna informacija da institucija organizatora ima sve dozvole, koje su neophodne i izdate od strane relevantnih državnih institucija, što znači da su sertifikati koje će polaznici steći u potpunosti priznati. Ne samo da ih mogu u svoje dosijee, pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje upisati, već ih svakako mogu kao potpuno važeći dokaz o nivou stečenih kvalifikacija smeju priložiti kada to bude bilo potrebno.

Koja znanja i veštine omogućuje stručni kurs i obuka - naučite medicinski pedikir?

Koja je osnovna razlika između klasičnog i medicinskog pedikira je prva tema koju će ova specijalizovana edukacija da obradi. Takođe će profesori, koji su zaduženi da vode specijalizovani seminar - naučite medicinski pedikir objasniti prisutnima i koji je osnov nauke poznate pod nazivom podologija.

Posle toga će govoriti o osnovnim karakteristikama gljivičnih infekcija, a koje se javljaju kako na noktima, tako i na koži stopala, te će objasniti prisutnima i koji su to sve uzroci, koji najčešće do njih dovode. Saznaće polaznici i na koji način mogu prepoznati ovakvu vrstu infekcije, ali i kako se pristupa lečenju gljivica i to najpre u situaciji kada one zahvate nokte. Naravno da će dobiti informacije i o samom postupku njihovog otklanjanja i o različitim preparatima, koji se tom prilikom moraju primenjivati. Svakako će im nakon toga profesori objasniti i kako se kasnije neguju nokti zahvaćeni gljivičnom infekcijom, odnosno posavetovaće ih o adekvatnoj prevenciji.

Tema koja će biti obrađena u narednom segmentu je vrlo važna za kvaliteta medicinski pedikir, a odnosi se na stanje kada dođe do urastanja nokta. Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - naučite medicinski pedikir naročito obratiti pažnju na detalje, a koji su vezani za postupak sanacije ove neprijatnosti, te će profesori prisutne upoznati najpre sa načinom prepoznavanja uraslog nokta. Sa apsolutno svakim korakom će teorijski biti upoznati kandidati, a posle toga će u okviru praktičnog dela imati prilike da nauče i kako se urasli nokat tretira, odnosno kako se on može bezbolno otkloniti, te na koji način je neophodno kasnije nokte negovati i kako sa njima postupati, da ne bi došlo do ponavljanja istog problema.

Podrazumeva se da će predavači upoznati polaznike ove specijalizovane edukacije i sa time kako se takozvane kurje oči na stopalima mogu otkloniti, a isto tako će dobiti informacije i o postupku otklanjanja bradavica.

Nastavnim planom i programom, a prema čijim jasnim smernicama se sprovodi specijalizovani kurs i obuka - naučite medicinski pedikir je predviđeno da polaznici nauče i kako se postupa u slučaju pojave ragada, zatim kako se mogu otkloniti žuljevi, ali i na koji način se postupa ukoliko dođe do povrede nokta.

Takođe će im biti objašnjeno i kako mogu da prepoznaju različite poteškoće koje pacijent ima, odnosno na koji način bi trebalo da ih otklone.

Naučiće i kako se postupa po završetku konkretne intevrencije, odnosno tretmana, te će posebna pažnja biti posvećena i kasnijoj nezi, tako da će kandidati biti u mogućnosti svakog svog pacijenta adekvatno da posavetuju.

Kada i na kojoj lokaciji se organizuje stručna obuka i kurs - naučite medicinski pedikir?

Samim tim što je u zvaničnoj ponudi institucije organizatora grupni i individualni seminar - naučite medicinski pedikir, termini održavanja časova se razlikuju kod jednog i kod drugog, kao i princip organizacije nastave u globalu.

Primarno moramo naglasiti da različit broj polaznika treba da prati ove tipove edukacija, to jest od 4 do 8 njih pristupa grupnoj, a samo jedan kandidat ima pravo da pohađa individualnu nastavu.

Predviđeno je pravilima, koja se poštuju u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford da grupna nastava počinje pošto se osnovni uslov bude ostvario, odnosno tek nakon što četvoro lica najmanje prijavu bude izvršilo. Trebalo bi posle toga da zvanično ovlašćeno lice te poslovnice definiše princip sprovođenja nastave, a u smislu da odredi kog datuma će ona početi, po kakvoj dinamici će se odvijati i u kojim terminima. Sve to se na zahtev prijavljenih ne sme izmeniti, jer su pravila po kojima se grupna edukacija organizuje vrlo stroga.

Nasuprot tome, individualni kurs i obuka - naučite medicinski pedikir podrazumeva znatno slobodniji način sprovođenja, a u smislu da upravo pojedinac koji odluči tako časove da prati, definiše sve prethodno pomenute segmente sa nadležnim predstavnikom odabrane poslovnice organizatora i sa predavačem, čija će dužnost biti da nastavu vodi.

S obzirom na to da ova edukacija obuhvata i teorijski i praktični deo, to se oni organizuju na različitim lokacijama. Ustvari, predavanja polaznici pohađaju direktno u poslovnici organizatora, a predviđeno je pravilnikom da se u namenskim salonima praksa održava. Sama činjenica da institucija organizatora ima blisku saradnju sa brojnim kozmetičkim salonima i to u svakom gradu u kome posluje, dovodi do toga da ne može biti unapred rečeno u kom tačno od njih će se praktični deo nastave organizovati. Sve te informacije pojedinci dobijaju prilikom sprovođenja postupka upisa.

Koliko će stručni seminar - naučite medicinski pedikir trajati?

Prvo što moraju znati pojedinci, jeste da je u ponudi ove institucije kako grupna obuka i kurs - naučite medicinski pedikir, tako i nastava koju polaznik pohađa samostalno.

Ukupno trajanje obuke je 76 radnih sati, a o njihovom tačnom rasporedu se kod individualne edukacije dogovaraju prijavljeni, predavač i nadležno lice onog predstavništva institucije organizatora, u kome je upis kandidata izvršen.

O ukupnom broju sati i njihovom tačnom rasporedu se kod individualne edukacije dogovaraju prijavljeni, predavač i nadležno lice onog predstavništva institucije organizatora, u kome je upis kandidata izvršen.

Sasvim je drugačiji princip, koji se poštuje kada se sprovodi grupni kurs i obuka - naučite medicinski pedikir, pa je tako važećim pravilnikom određeno da polaznici nastavu pohađaju u ukupnom trajanju od dva meseca.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com