Kurs i obuka za trajnu šminku usana

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
02.04.2023.
Trajanje kursa:
4 dana
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zrenjanin

CENA: 500 eur

Opis kursa

Kurs i obuka za trajnu šminku usana

U zavisnosti od grada u kome izvrši prijavu za praćenje ove edukacije, polaznik će dobiti jasne informacije o tome na kom mestu se organizuje obuka i kurs za trajnu šminku usana. Zapravo se radi o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford ima zvanično potpisan ugovor o saradnji sa brojnim specijalizovanim kozmetičkim salonima u celoj zemlji, a nastava je bazirana na praksi, pa se tamo i organizuje.

Svakako je omogućeno pojedincima da izaberu da li im više odgovara časove da pohađaju u okviru grupe ili su radiji da to učine samostalno, pošto se nastava može organizovati kroz grupnu ili individualnu.

Da bi osoba kojoj više pogoduje princip rada u društvu mogla da pristupi praćenju nastave, neophodno je da se najmanje 4 polaznika u tom predstavništvu pomenute institucije prijavi, budući da je upravo to navedeno kao zvaničan uslov za nastanak jedne grupe, pa samim tim i za početak edukacije. Koordinator za nastavu u toj poslovnici će, nakon zvaničnog ostvarenja pomenutog uslova kreirati grupu, a u njoj može biti prisutno najviše 8 polaznika. U skladu sa pravilima, posle toga će definisati tačan datum početka, te odrediti i u kojim terminima će se grupni kurs i obuka za trajnu šminku usana organizovati, a svakako će precizirati i u skladu sa kakvom će dinamikom biti održavani časovi. Svakoga ko je izvršio prijavu, odnosno ko se upisao će obavestiti o tome na propisan način i zahtevati da se navedenih uputstava pridržava. Inače, ako neki kandidat ne bude mogao da se uklopi u navedene smernice, te možda želi da se nešto od toga promeni, mora znati da pravila po kojima se grupna edukacija organizuje to ne dopuštaju.

Svakako je mnogo slobodniji princip koji se primenjuje kada se sprovodi edukacija za samo jednu osobu, pa se obično za nju odlučuju kandidati koji nemaju mnogo slobodnog vremena na raspolaganju. Predviđeno je da se zajedno koordinator za nastavu, zatim profesor i polaznik, dogovaraju oko toga kog datuma će početi individualna edukacija, odnosno po kakvoj dinamici i u kojim terminima će časovi da budu organizovani. Princip koji se primenjuje kada se sprovodi individualna obuka i kurs za trajnu šminku usana je takav, da organizator zahteve pojedinca u najvećoj mogućoj meri ostvaruje.

Naročito je važno da se svako ko želi da stekne validan sertifikat prvo prijavi za praćenje nastave, a posle toga i da pristupi upisu, koji se obavlja uvek uz lično prisustvo kandidata.

Prijava se može izvršiti ili putem telefona određenog predstavništva navedene institucije ili ličnim dolaskom zainteresovanog, a svakako je moguće da to bude učinjeno i elektronski. Pojedinac je obavezan da zvanično ovlašćenom licu konkretnog predstavništva navede kako svoje ime i prezime, odnosno datum rođenja, tako i informacije za kontakt. Podrazumeva se da će biti na vreme obavešten svaki prijavljeni o svim onim dokumentima, koja ima obavezu da dostavi, kako bi mogao da bude upisan zvanično.

Moraju biti obavešteni svi koji žele da nastavu pohađaju i o izdavanju sertifikata i njegovom upisivanju u nekadašnje radne knjižice, budući da su zakonske odredbe po tom pitanju nedavno izmenjene. Reč je o tome da sertifikat, koji će ova specijalizovana obrazovna institucija izdati svakom pojedincu, treba da bude smatran kao zakonski važeći dokument, što podrazumeva da može ne samo da bude upisan u radni dosije pojedinca, već i korišćen kao apsolutno relevantan dokaz o osposobljenosti za bavljenje ovim poslom. A s obzirom na to da samo zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, po slovu zakona imaju pravo sertifikate da upisuju, to podrazumeva da svaki polaznik nakon njegovog zvaničnog sticanja, treba da odnese dokument i zahteva njegov upis. Isto tako je njemu dato pravo da posedovanje te diplome navede u svojoj radnoj biografiji, ali i da svakom potencijalnom poslodavcu, kao važeći dokaz dostavi taj dokument na uvid, kada bude konkurisao za posao.

Šta izučava kurs i obuka za trajnu šminku usana?

U toku početnog predavanja će polaznicima navedene edukacije biti ukazano na najčešće razloge, zbog kojih se pripadnice lepšeg pola odlučuju za ovu vrstu tretmana.

Kako je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs za trajnu šminku usana bude usmerena na praktičan rad, to znači da će prisutni odmah imati mogućnost da prezentovana teorijska znanja primene i tako nauče ovu tehniku da vrše, a u skladu sa pravilima.

Naravno da će im profesori objasniti i to korak po korak, na koji način navedena tehnika funkcioniše, te će im posebno ukazati i na razliku između nje i klasičnog tetoviranja, budući da ima sličnosti između njih.

Kandidati će saznati i na osnovu kojih parametara se vrši odabir nijanse koja će biti korišćena, ali i na koji način se koriguju usne primenom te tehnike, a da bi efekat bio zadovoljavajući. Svakako će im u tom segmentu edukacije obezbediti i primere, da bi mogli bolje da shvate kako se pravilno mora odabir izvršiti.

Podrazumeva se da će stručni kurs i obuka za trajnu šminku usana obraditi i vrlo važnu temu, a koja je vezana za korišćenje specijalnih alata i pribora, te će polaznici svakako naučiti samostalno da ih propisno koriste.

Vrlo je važno da se taj postupak sprovodi u skladu sa pravilima, te da ne dolazi do grešaka, tako da je predviđeno nastavnim programom ove edukacije da prisutni saznaju i kako se mora postupati da bi klijent bio u potpunosti zadovoljan.

Bez obzira da li polaznici budu želeli da nastavu pohađaju individualno ili u grupi, biće im dozvoljeno u završnom delu da postave pitanja predavačima, a ukoliko im možda nešto nije bilo jasno.

Gde i u kojim terminima se održava obuka i kurs za trajnu šminku usana?

Tačna lokacija na kojoj će biti ova specijalizovana edukacija održana zavisi isključivo od toga u kom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford pojedinac izvrši prijavu i upis. Stvar je u tome da je predviđeno da kurs i obuka za trajnu šminku usana bude sprovedena u specijalizovanim salonima, sa kojima organizator ima potpisan ugovor o saradnji, pa shodno tome kandidati u trenutku upisa i dobijaju informacije o tačnoj lokaciji održavanja nastave.

A podaci o terminima, u kojima će časove pohađati će im biti na raspolaganju kada se budu opredelili između opcije da časove prate individualno ili u grupi.

Preciznije rečeno, obavezan je svaki pojedinac koji se odluči da nastavu pohađa samostalno, to jest u okviru individualne nastave, da detalje kao što su termini održavanja, dinamika i datum početka, potpuno samostalno definiše, sa jedne strane sa nadležnim profesorom i sa koordinatorom za nastavu, sa druge.

Suprotno od toga, grupna obuka i kurs za trajnu šminku usana se organizuje isključivo po smernicama koje navodi ovlašćeno lice i to onog predstavništva institucije organizatora, u kome polaznik bude izvršio zvaničan upis. Posle kreiranja grupe, a u kojoj se mora naći minimalan broj polaznika se određuje kako tačan datum početka grupne nastave, tako i dinamika održavanja časova, odnosno termini, pa pojedinci nakon toga dobijaju tačna obaveštenja. Važno je da oni imaju na umu da se po njihovom zahtevu promene nijednog segmenta ne smeju izvršiti, budući da su pravila po kojima se taj tip edukacije sprovodi, naročito strogo definisana.

Stručna obuka i kurs za trajnu šminku usana - trajanje

S obzirom na to da ukupan nastavni fond čini 8 časova, to je na nivou institucije organizatora predviđeno da kurs i obuka za trajnu šminku usana traje ukupno 4 dana. A kako dinamiku u tom slučaju mora da odredi Obrazovni centar Akademije Oxford, to će svakoga dana polaznici prisustvovati predavanjima koja će trajati po 2 časa, a sve to primarno važi za edukaciju koja se organizuje za više polaznika, to jest u grupi.

A samim tim što se nastava, koju bi trebalo samo jedna osoba da prati organizuje na drugačiji način, to se može dogoditi da individualna obuka i kurs za trajnu šminku usana traje nešto duže ili kraće od navedenog. Preciznije govoreći, tada će prijavljeni da se ne samo o dinamici održavanja časova, nego i o terminima, ali i o datumu početka, dogovoriti sa profesorom čija je dužnost individualnu nastavu da vodi, kao i sa onim licem, koje je u određenom predstavništvu institucije organizatora zvanično ovlašćeno za organizaciju nastave.

Koliko ukupno košta kurs i obuka za trajnu šminku usana?

Potrebno je da svako ko želi da se edukuje u ovoj oblasti, a nevezano za to da li ga interesuje grupna ili individualna obuka i kurs za trajnu šminku usana, izdvoji 500 evra, koliko edukacija ukupno košta.

Svakako je važno napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford svoje poslovanje bazira na primeni aktuelnih zakona. A budući da Zakon o deviznom poslovanju Republike Srbije navodi obavezu plaćanja u dinarima, to znači da će pojedinačni polaznici prilikom uplate dobiti informaciju o tome koliko navedeni iznos treba da plate, obračunato u nacionalnoj valuti. Predviđeno je da na sam dan kada se plaćanje vrši, u okviru konkretnog predstavništvo ove institucije, on dobije informaciju o tome, a obračun se vrši po važećem kursu evra za taj dan.

Takođe je vrlo važno da svi zainteresovani budu informisani da se kako individualni, tako i grupni kurs i obuka za trajnu šminku usana može platiti i na nekoliko rata, a precizne podatke o tome će dobiti od strane ovlašćenog lica konkretne poslovnice organizatora.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com