Kurs i obuka za BB Glow tretman lica

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
06.04.2023.
Trajanje kursa:
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zrenjanin

CENA: na upit

Opis kursa

Kurs i obuka za BB Glow tretman lica

Ne očekuje se od zainteresovanih nikakvo posebno predznanje, pa je u tom smislu specijalizovana obuka i kurs za BB Glow tretman lica apsolutno svakome namenjena. Jedino je važno da žele da se upoznaju i teoretski i praktično sa ovim izuzetno interesantnim i trenutno vrlo aktuelnim kozmetičkim tretmanom.

S obzirom na to da je akcenat ove stručne edukacije stavljen prvenstveno na praksu, to moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford ima saradnju u svakom gradu, u kome ima poslovnicu sa najboljim kozmetičkim salonima, a koji već dugo godina posluju. pa u tom smislu garantuje za kvalitet praktičnog dela obuke.

Međutim, dostupna je i opcija da polaznik samostalno pronađe kozmetički salon, u kome će praktični deo ove edukacije da pohađa. Uzevši u obzir da institucij organizatora nije u tom slučaju upoznata sa načinom poslovanja konkretnog salona, to neće biti garantovano polaznicima ni za kvalitet praktičnog dela edukacije, a o tome će svako od njih na vreme i biti informisan.

U suštini je najbitnije da svi koji su zainteresovani za pohađanje ove stručne obuke izvrše prijavljivanje, a kojom prilikom moraju poštovati pravilnik navedene obrazovne institucije. Neophodno je da osim svog imena i prezimena, u prijavi navedu i broj telefona i datum rođenja, te da sve te informacije dostave ili na mail adresu ili da ih izdiktiraju nadležnima u konkretnom predstavništvu lično, odnosno preko telefona.

A sledeće što moraju znati kandidati jeste da je njihovo prisustvo obavezno u momentu kada bude bio vršen zvaničan upis. Prethodno će ih predstavnici institucije organizatora informisati o tome koja dokumenta će biti u obavezi prilikom upisivanja da dostave.

A kako postoji mogućnost da specijalizovani kurs i obuka za BB Glow tretman lica bude organizovan na tri načina, to podrazumeva da svaki kandidat bira hoće li nastavu pohađati u paru, u grupi ili samostalno. Inače teorijski deo ove edukacije može biti pohađan i na klasičan način, to jest u prostorijama izabrane poslovnice institucije organizatora, odnosno u specijalizovanom salonu ili putem računara, tako da kandidati između tih opcija treba i da se opredele.

Pravilnikom institucije organizatora je određeno da prilikom pohađanja individualne nastave svaki polaznik ima pravo da precizira sa predstavnicima pomenute obrazovne institucije kako će časovi biti održani. Jednostavno rečeno, on će u tom slučaju najpre sa predavačem, a potom i sa nadležnim koordinatorom za nastavu da se usaglasi najpre oko datuma početka individualne edukacije, a potom i oko termina u kojima će časovi da budu organizovani. Zatim je neophodno da definišu i koliko će ukupno trajati obuka, to jest da preciziraju kakva će dinamika biti poštovana prilikom sprovođenja časova.

Sve to isto će biti primenjeno i kada je u pitanju specijalizovani seminar za BB Glow tretman lica, koji se organizuje u formi poluindividualne nastave, a u kom slučaju dvoje kandidata moraju da prisustvuju i predavanjima i praktičnom delu obuke.

Uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i nastava za grupu polaznika, to mora biti predočeno svakom zainteresovanom na vreme da se od njega očekuje da bude strpljiv, pošto će tek naknadno biti informisan o datumu početka kursa. Naime, radi se o tome da ova obrazovna institucija predviđa prisustvo četvoro do osmoro ljudi u tom slučaju, pa je iznet i zvaničan zahtev da grupa od minimalnog broja osoba mora biti formirana. Dakle tek posle prijavljivanja najmanje četiri osobe u okviru dotične poslovnice, ovlašćeni koordinator za nastavu ima pravo da odluči kako će časovi biti organizovani. U suštini on definiše datum početka nastave u grupi, te odlučuje o dinamici sprovođenja časova i o tome u kojim će terminima oni da budu organizovani. A i pored toga on nema pravo da odluči koliko će ukupno da traje grupni kurs i obuka za BB Glow tretman lica, već je taj podatak dostupan svakom pojedinačnom kandidatu prilikom prijavljivanja, jer se on definiše od strane nadležnih i primenjuje se za svaku poslovnicu ove obrazovne institucije, to jest za svaku formiran u grupu. Nije dozvoljeno da bude promenjeno bilo šta od navedenog, pa će to biti posebno istaknuto svakom članu grupe.

Naveli smo ranije da sva tri tipa edukacije mogu biti organizovana na dva načina, to jest da teoretski deo kandidati mogu pohađati online ili u okviru jedne od poslovnica ove obrazovne institucije, kojom prilikom će biti primenjena pravila klasičnog tipa edukacije.

A da bi mogao bez ikakvih smetnji da pohađa nastavu onlajn, kandidat mora prvo osigurati stabilnu vezu sa internetom u izabranom prostoru i to u toku trajanja svakog predavanja, zatim mora instalirati prethodno definisanu vrstu softvera i na kraju mora koristiti sopstveni računar, čije karakteristike treba da budu u skladu sa zahtevima institucije organizatora. Podrazumeva se da će o svemu tome biti informisan polaznik na vreme, kako bi optimalne uslove za rad obezbedio. A ako ne bude bio u prilici da izvrši samostalno instalaciju programa ili ako mu nešto ne bude bilo jasno tokom trajanja predavanja, može kontaktirati nekoga od zaposlenih u IT sektoru konkretne poslovnice.

Iako je možda neobično, moramo napomenuti da ova edukacija može biti organizovana i u formi korporativne. A obzirom na to da određeni broj zaposlenih predavanja tada treba da pohađaju, to će organizator izaći u susret zahtevima predstavnika zainteresovane kompanije. Postoji mogućnost da teoretski deo edukacije bude organizovan i u okviru te kompanije, a isključivo onda kada budu ispunjeni propisani uslovi. Inače je pravilnikom konkretne obrazovne institucije predviđeno da se predstavnik jedne od poslovnica mora dogovoriti sa klijentom ne samo o mestu održavanja teorijskog dela nastave, već i o tome kog datuma bi trebalo da počne korporativna obuka i kurs za BB Glow tretman lica, te u kojim terminima će taj broj zaposlenih biti obavezni da pristupe časovima. Isto tako je pomenutim pravilnikom predviđeno da se oni usaglašavaju i oko rasporeda predavanja, to jest oko toga kakve će dinamika biti neizostavno poštovana kada budu časovi organizovani, što dovodi do određivanja trajanja nastave za zaposlene.

Stručna obuka i kurs za BB Glow tretman lica - nastavni program

S obzirom na to da je u pitanju jedan od trenutno najnovijih tretmana lica, to je izuzetno značajno da svaki polaznik bude upoznat sa činjenicom da se radi o potpuno bezbednom tretmanu, što će posebno biti naglašeno u toku uvodnog predavanja. A odmah zatim će svako ko bude pohađao specijalizovani seminar za BB Glow tretman lica dobiti informaciju i o tome u kojim slučajevima je preporučljivo da bude korišćen taj tretman. Profesor će objasniti i u kojoj meri se stimuliše koža u tom slučaju, te da li ovaj tretman ima uticaja na smanjenje određenih nedostataka na koži lica, kao što su tamni podočnjaci, različite vrste fleka i ožiljaka, kao i crvenilo.

Trebalo bi da predavač posle toga obavesti prisutne o rezultatima, koji se primećuju nakon izvršenog tretmana.

Kao što smo već pomenuli, u pitanju je prilično nov tretman na tržištu, pa iz tog razloga postoje i određene zablude, koje se plasiraju. Upravo o njima će govoriti predavač nakon toga, a kako bi omogućio prisutnima da razumeju sve benefite koje takva vrsta tretmana lica može da ponudi.

Naučiće svako ko bude pohađao ovu edukaciju i kakva se vrsta fluida koristi prilikom sprovođenja ovog tretmana. Takođe će biti govora i o serumu, koji se koristi sa ciljem podmlađivanja kože, a svakako će specijalizovana obuka i kurs za BB Glow tretman lica prisutnima ponuditi objašnjenja i u vezi sa samim tretmanom.

Nakon svega toga će profesor demonstrirati kako bi trebalo tretman da funkcioniše u praksi, a posebno će obratiti pažnju na greške koje mnogi čine prilikom njegovog izvršenja. Samim tim što će predstaviti i različite greške, on će ukazati prisutnima i na to šta je potrebno da učine tokom svog rada, da bi takve greške izbegli, to jest da bi celokupan tretman izvršili maksimalno korektno.

U toku praktičnog dela, koji takođe obuhvata specijalizovani kurs, predviđeno je da svaki kandidat dobije mogućnost da u praksi pokaže u kojoj je meri shvatio ono o čemu je profesor pre toga govorio, odnosno što je objasnio prilikom predstavljanja samog tretmana.

Ova interaktivna edukacija u potpunosti je prilagođena potrebama polaznika, tako da bi nakon završetka svako od njih trebalo da je osposobljen da taj tretman u praksi samostalno izvrši i to bez ikakve greške. Podrazumeva se da za vreme trajanja nastave svaki polaznik ima dozvolu da postavi pitanje predavaču u vezi sa bilo kojom temom, koju nije u potpunosti razumeo.

Specijalizovani seminar za BB Glow tretman lica - lokacija i vreme organizacije nastave

Kada budu vršili prijavljivanje za pohađanje ove stručne edukacije svi pojedinačni polaznici će biti u obavezi da obaveste zaposlene u okviru prethodno izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford najpre o tome gde im odgovara da stručna obuka i kurs za BB Glow tretman lica bude organizovana, a zatim i na koji način.

Vrlo je važno napomenuti i to da će svako od njih dobiti precizne informacije o tome da se u zvaničnoj ponudi navedene obrazovne institucije nalazi kako mogućnost pohađanja nastave na klasičan način, tako isto i nastava online. A pravilnikom je predviđeno da se i jedan i drugi tip edukacije mogu organizovati kako u formi poluindividualne i grupne nastave, tako isto i za samo jednog kandidata, kojom prilikom će biti organizovan individualni tip edukacije.

Uzevši u obzir da se u ponudi ove obrazovne institucije sve te opcije nalaze, potpuno je jasno zbog čega se od svakog pojedinačnog polaznika očekuje da izabere gde će pohađati predavanja i prema kom principu.

Posebno ističemo da pomenuta obrazovna institucija posluje na više od 35 lokacija na teritoriji Republike Srbije. A u okviru apsolutno svake poslovnice može biti prema klasičnom principu organizovana nastava. Dovoljno je da zainteresovani polaznik pronađe poslovnicu koja se nalazi u njegovom gradu, to jest koja mu je najbliža, pa da u njoj i pohađa na klasičan način časove.

Druga opcija koja se nalazi u ponudi podrazumeva organizaciju nastave online. U tom slučaju će polaznik biti u obavezi da predavanjima pristupa uz korišćenje sopstvenog računara. A da bi specijalizovani kurs i obuka za BB Glow tretman lica bez ikakvih smetnji bio organizovan i tom prilikom, potrebno je najpre da bude korišćen kompjuter odgovarajućih performansi, zatim da za sve vreme trajanja nastave bude dostupna stabilna veza sa internetom i da kandidat samostalno instalira tačno definisanu vrstu programa. Informacije o postupku instalacije softvera će polaznicima biti na vreme date, a od njih se svakako očekuje da kroz celokupan postupak prođu potpuno samostalno. Tim zadužen za pružanje tehničke podrške je dostupan u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, pa se upravo tim stručnjacima polaznici i mogu obratiti ako ne uspeju da instaliraju softver sa uspehom ili ako budu naišli na bilo kakav problem za vreme trajanja nastave.

S obzirom na to da se i onlajn edukacija i klasična mogu organizovati za grupu polaznika, tako isto i za samo jednog kandidata i za dvoje njih u isto vreme, to se očekuje da svaki prijavljeni kandidat odabere da li će nastavu pohađati u grupi ili u formi individualne, odnosno poluindividualne. A kada to bude saopštio zaposlenima u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora, dobiće i detaljne informacije o načinu sprovođenja časova.

Između četvoro i osmoro ljudi treba da prisustvuje nastavi u grupi, a da bi njen kvalitet bio održan. Iz tog razloga je upravo i iznet zahtev institucije organizatora da grupa od četiri kandidata najmanje u okviru jedne od poslovnica mora biti formirana, kako bi specijalizovani seminar za BB Glow tretman lica uopšte mogao da bude na taj način organizovan. Samim tim i ne postoji mogućnost da prijavljeni dobije informaciju o tome kog datuma će grupna obuka početi, pošto to isključivo zavisi od broja zainteresovanih, odnosno prijavljenih. U momentu kada budu vršili prijavu će kandidati dobiti informaciju o tome koliko će nastava trajati, s obzirom na to da nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije imaju obavezu samo to unapred da definišu. A pošto u okviru konkretne poslovnice bude oformljena grupa od najmanjeg broja članova, koordinator će biti dužan da odredi kako datum početka nastave, isto tako i u kojim će terminima časove polaznici pohađati i kakva će dinamika u konkretnom slučaju da bude poštovana. Naravno da će o svemu tome biti članovi te grupe obavešteni na propisani način i u propisanom roku, uz obaveznu napomenu da se njihovi zahtevi vezano za izmene ma kog segmenta ne smeju prihvatiti, pošto je tako pravilnikom institucije organizatora određeno.

A ako neko bude želeo predavanja da pohađa samostalno, na raspolaganju mu je individualni tip edukacije. Pre nego što objasnimo na koji način će biti u tom slučaju nastava organizovana, moramo napomenuti i to da poluindividualna obuka, kada dvoje polaznika predavanja pohađaju, podrazumeva potpuno isti princip organizacije. Zapravo je predviđeno da se u dogovoru sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim licem odabranog predstavništva institucije organizatora moraju polaznici dogovoriti o detaljima u vezi sa sprovođenjem časova. Uz to što će definisati kog datuma bi trebalo da počne nastava u paru ili ona, koja je poznata kao „ jedan na jedan “, njihova je obaveza da se dogovore i o svemu ostalom. A to znači da će se usaglasiti o principu sprovođenja predavanja, pa će samim tim definisati i koliko bi ukupno trebalo nastava da traje, te će zajedno odlučiti o datumu početka obuke i o tome u kojim će terminima jedan ili dvoje polaznika časove da pohađaju.

Na osnovu zahteva nadležnih u nekoj kompaniji može da bude organizovan i korporativni kurs i obuka za BB Glow tretman lica. Uzevši u obzir da isključivo određeni broj zaposlenih te kompanije treba tada predavanja da pohađaju, organizator maksimalno izlazi u susret zahtevima klijenta. U tom smislu navodimo da će se direktor zainteresovane firme dogovoriti direktno sa ovlašćenim licem u prethodno odabranom predstavništvu pomenute obrazovne institucije kako o lokaciji održavanja časova, tako isto i o svemu ostalom. Ako postoji potreba da nastava bude organizovana u okviru tog preduzeća, nema razloga da ta promena ne bude dozvoljena, ali isključivo ukoliko klijent sve propisane uslove za nesmetani rad obezbedi. Inače će te predstavnik institucije organizatora i zainteresovane firme dogovoriti i o tome kog datuma bi trebalo korporativni kurs da počne, a definisaće i termine sprovođenja časova za zaposlene i dinamiku. Upravo zato što oni treba da se usaglase i oko tačnog rasporeda časova, odlučiće i o tome koliko bi trebalo nastava u konkretnom slučaju da traje ukupno. Sve to će zatim na propisani način biti prosleđeno onim radnicima tog preduzeća, koji treba korporativni tip nastave da prave.

Stručni kurs i obuka za BB Glow tretman lica - trajanje

Potrebno je da svaki pojedinačni polaznik, odnosno fizičko lice koje želi da pohađa stručni seminar za BB Glow tretman lica, u trenutku zvaničnog prijavljivanja naglasi zaposlenima u okviru jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford na koji način želi nastavu da pohađa. Prethodno će svako od njih dobiti informaciju o tome da ova obuka može biti organizovana kako u formi poluindividualne i individualne, tako isto i za grupu polaznika.

Naročito je važno da svaki pojedinačni polaznik u momentu kada vrši prijavu odluči koja mu opcija najviše odgovara, jer od toga između ostalog zavisi i koliko će dugo nastavu pohađati, pošto se primenjuju drugačija pravila organizacije.

Ukoliko je odluka kandidata da časove pohađa samostalno imaće dozvolu i da se sa predstavnicima institucije organizatora dogovori o tome koliko će ona trajati, odnosno na koliko dana će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen u tom slučaju. Sem toga, profesor i koordinator za nastavu će se sa tim polaznikom dogovoriti i o datumu početka individualnog kursa, ali i o tome u kojim će terminima časovi da budu organizovani, te svakako o tome koliko će ukupno nastava trajati.

Mada dvoje polaznika treba da pohađaju poluindividualnu nastavu, predviđeno je pravilnikom institucije organizatora da budu poštovana potpuno istovetna pravila kao i kada je u pitanju individualna obuka i kurs za BB Glow tretman lica. Zato i napominjemo da će svako od njih naknadno dobiti informacije o tome koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u paru.

Prilikom organizacije ove stručne obuke za grupu polaznika će biti primenjena potpuno drugačija pravila, a koja su u velikoj meri strožija. Naime, radi se o tome da isključivo nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije u tom slučaju imaju i pravo i obavezu da odrede koliko će edukacija trajati. Upravo iz tog razloga i naglašavamo da će 6 časova zvaničnog nastavnog programa tom prilikom da bude raspoređeno na 4 dana. A dodatno će biti informisan svaki član grupe kog datuma će početi obuka, kao i o tome u kojim će terminima časovi da budu održani i kako će biti raspoređeni, uzevši u obzir da se prvo zahteva formiranje grupe od četiri člana najmanje.

Vlasnici ili direktorki bilo koje kompanije, odnosno njeni nadležni predstavnici imaju pravo da zahtevaju organizaciju nastave namenjene zaposlenima. S obzirom na to da se korporativni tip edukacije organizuje shodno zahtevima klijenta, to se primenjuju prilično slobodna pravila organizacije. Biće dozvoljeno nadležnima u okviru konkretnog preduzeća da u dogovoru sa predstavnikom jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije precizno definišu koliko će korporativni tip nastave da traje, jer je predviđeno da se oni dogovaraju i o tome na koji način će biti raspoređen ukupan broj časova, koji je predviđen nastavnim programom. Zato i naglašavamo da će radnici te kompanije naknadno da dobiju informacije o tome koliko će ukupno u tom slučaju da traje kurs.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com