Kurs i obuka - naučite osnove filmske šminke

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
20.04.2023.
Trajanje kursa:
76 sati
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zrenjanin

CENA: 15000 din

Opis kursa

Kurs i obuka - naučite osnove filmske šminke

Sama edukacija se organizuje u toku cele kalendarske godine, a prema jasno definisanom programu ove specijalizovane institucije. Shodno tome, zainteresovani ima pravo svakog radnog dana u vreme kada je izabrano predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford otvoreno da izvrši prijavu i to lično. Naravno, ima pravo i da osnovne informacije o sebi, kao što su datum rođenja, ime prezime i broj telefona pošalje ili na oficijelnu mejl adresu ili da ih zaposlenom izdiktira putem telefona.

Svakako je i postupak upisa definisan pravilnikom, tako da se zahteva obavezno prisustvo svakoga, koji je neposredno pre toga prema pravilima izvršio prijavu. Takođe će kandidati morati i da donesu određena dokumenta tada, a obaveštenja o detaljima će im biti dostupna u kratkom roku nakon zvaničnog prijavljivanja.

Ističemo da stručni seminar - naučite osnove filmske šminke podrazumeva kako praćenje teorijskog dela, odnosno predavanja u okviru poslovnica ove institucije, tako isto i praktičan rad.

Sa ciljem da apsolutno svakom polazniku obezbedi maksimalan kvalitet prakse, organizator sarađuje sa najpoznatijim pojedincima i grupama, koje su specijalizovane za pružanje ove usluge, tako da se na drugoj lokaciji praksa sprovodi.

Za oba segmenta ove edukacije važi pravilo da se mogu pohađati na jedan od dva načina, odnosno ili da ih kandidat može pratiti samostalno ili u grupi. Zato se i navodi da je neophodno u momentu zvaničnog upisa svako od njih jasno da naglasi koji tip nastave mu više odgovara, jer će tek tada moći da dobije detaljne podatke o načinu organizacije.

Dakle, kada koordinator za nastavu bude imao dovoljno prijavljenih u svojoj poslovnici, on će napraviti grupu i definisati ne samo tačan datum početka nastave, nego isto tako i termine održavanja i teorijskog i praktičnog dela edukacije, kao i tačno trajanje, budući da on određuje i prema kakvoj dinamici će se grupni kurs i obuka - naučite osnove filmske šminke organizovati. Svakako se izmene ne vrše, odnosno ne smeju se uzeti u obzir zahtevi pojedinaca vezano za to, jer je tako predviđeno važećim pravilnikom konkretne institucije.

Prisustvo samo jedne osobe je predviđeno tokom individualne edukacije, a u pitanju je najslobodniji mogući način organizacije. Ustvari, datum početka individualne nastave, kao i dinamiku održavanja što predavanja, što praktičnog dela, ali i termine će odrediti prijavljeni polaznik, a zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica pomenute institucije i sa onim stručnjakom, u čijoj nadležnosti je vođenje konkretnog tipa edukacije.

Onaj kandidat, koji ima otvoren radni dosije u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a istovremeno ispunjava sve zakonom propisane uslove, može izvršiti njegov upis prema aktuelnim pravilima. Takođe se podrazumeva da taj dokument ima pravo da navede u svojoj radnoj biografiji, odnosno da ga na uvid podnese svakom potencijalno budućem poslodavcu.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - naučite osnove filmske šminke?

Vrlo je važno da osoba koja želi da pohađa stručni seminar sazna koja je osnovna razlika između klasične šminke i ove, što znači da će uvodno predavanje tome primarno biti i posvećeno. Kada će polaznici saznati i na koji način se filmska šminka razvijala, odnosno koja je njena osnovna svrha. Posebno će im biti naznačeno i po čemu se filmska šminka razlikuje u odnosu na onu, koje je okarakterisan akao scenska, neće biti predstavljena osnovna pravila koja su na filmu aktualna, a kada je u pitanju šminkanje.

Trebalo bi da profesori upoznaju prisutne i sa osnovama anatomije, što će im biti od velike koristi ukoliko žele da ovaj posao na najbolji mogući način obavljaju.

Bitno je pomenuti i to daće specijalizovana obuka i kurs akcenat staviti na brojne situacije koje su važne za ovu oblast, a u smislu da će prisutnima biti objašnjeno na koji način se moraju prikazati rane različitih vrsta, odnosno šta je potrebno učiniti da bi one izgledale što uverljivije.

Isto tako će kandidati biti upoznati sa materijalima i priborom koji se u filmskoj industriji za šminkanje najčešće koristi. Ne samo da će polaznici ove edukacije naučiti kako se izrađuju rane na različitim delovima tela, nego će saznati i kako bi trebalo da postupe ukoliko postoji potreba da bude prikazana neka posekotina, odnosno prelom kosti ili krvarenje.

Kako se u filmovima koji spadaju u naučnu fantastiku, ali i u onima koji su akcioni ili pripadaju nekom drugom žalbu mogu primetiti i povrede glumaca koje nastaju u požaru ili nekoj eksploziji, to znači da će stručni kurs i obuka da se pozabavi i tom temom. Podrazumeva se da će svi prisutni naučiti i šta se koristi od alata, odnosno materijala tom prilikom, ali će biti reči i o postupku šminkanja kada je potrebno napraviti recimo ranu od metka.

Kako je u pitanju osnovni nivo edukacije, nije predviđeno da se profesori rasplinjuju i na nešto kompleksnija zadatke, već bi trebalo prisutnima da pruže osnovna znanja u ovoj oblasti, a koje će oni kasnije ukoliko to budu želeli moći da nadograde. Svakako će biti u prilici da koriste osnovne tehnike ovog tipa šminkanja, jer će pohađati i teorijski i praktični deo nastave.

Na kojoj lokaciji i kada se organizuje stručna obuka i kurs - naučite osnove filmske šminke?

Kako je ponuda Obrazovnog centra Akademije Oxford takva da je zainteresovanima ponuđen izbor između praćenja nastave u grupi i sasvim samostalno, tako je i jasno da informacije o terminima u kojima se sprovodi stručni kurs i obuka - naučite osnove filmske šminke oni dobijaju pošto odaberu konkretni tip edukacije.

Unapred je određeno da polaznici imaju obavezu ne samo da pohađaju predavanja, već i praktičnu nastavu, a koja se organizuje isključivo u prostorijama poslovnih partnera institucije organizatora, koji zapošljavaju i lica specijalizovana za bavljenje ovim zanimanjem.

U prostorijama pomenute institucije, a koje se nalaze u velikom broju gradova Republike Srbije će biti organizovan teorijski deo, tako da će polaznici predavanja pohađati u propisno opremljenom prostoru.

Budući da se specijalizovani seminar - naučite osnove filmske šminke može pratiti ili u formi individualne ili grupne nastave, naročito je važno da u momentu upisa svaki prijavljeni jasno navede koja od ponuđenih varijanti mu više odgovara.

Predviđen je i minimalan broj polaznika potreban za sprovođenje edukacije u grupi, te se baš to i smatra zvaničnim zahtevom za početak te vrste nastave. Jednostavnije govoreći, neophodno je da toliko kandidata najmanje u jednoj od poslovnica izvrše prijavu za praćenje nastave u grupi, posle čega bi trebalo koordinator tog predstavništva da definiše svaki detalj koji je vezan za organizaciju takvog tipa seminara. A uz to što će odrediti precizno datum početka, definisaće i dinamiku sprovođenja kako predavanja, tako isto i praktične nastave, ali i tačne termine u kojima će svaki segment biti održan. Naročito je važno da svaki prijavljeni bude obavešten da se radi o izuzetno strogim pravilima, te da čak i uz njegov zahtev za promenom ma kog segmenta, do toga ne sme da dođe, pošto pravilnik ove institucije to ne predviđa.

Uzevši u obzir da samo jedna osoba prisustvuje individualnoj nastavi, to je i prisutan visok nivo fleksibilnosti. Naime, individualna obuka i kurs - naučite osnove filmske šminke će biti organizovan u terminima koje će definisati polaznik, ovlašćeno lice organizatora i predavač. Takođe je neophodno da se oni dogovore i o datumu početka, kao i o trajanju same edukacije, odnosno o tačnim terminima u kojima će biti održana kako predavanja, tako isto i praktični deo.

Koliko prema programu treba da traje seminar - naučite osnove filmske šminke?
O preciznom rasporedu ukupnog broja časova edukacije će polaznici, koji se opredele da je prate u grupi biti informisani nakon zvaničnog prijavljivanja najmanjeg broja polaznika, koji je predvidjen za ovaj tip nastave. Svi prijavljeni polaznici će o svim detaljima, pa i dinamike održavanja biti obavešteni od strane zvanično ovlašćenog lica tog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Moramo istaći i to da se individualni kurs i obuka - naučite osnove filmske šminke prema drugačijim pravilima organizuje, tako da o dinamici, odnosno o rasporedu predviđenog broja časova treba da se dogovore sa jedne strane ovlašćeni predstavnik određene poslovnice i profesor, a sa druge polaznik.

Trajanje: 76 sati

Cena: 15,000 RSD

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com