Kurs i obuka za zavarivanje plazmom

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
05.04.2023.
Trajanje kursa:
300 radnih sati
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Pančevo, Paraćin, Pirot, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zemun, Zrenjanin

CENA: 15000 din

Opis kursa

Uzevši u obzir da se plazma karakteriše kao materija koja služi za prenošenje električne struje, te da je u pitanju materijal koji je jonizovan, to se ona vrlo često i sa velikim uspehom koristi i za proces zavarivanja. U većini slučajeva se zavarivanje plazmom poredi sa WIG zavarivanjem, odnosno elektrolučnim zavarivanjem volframovom elektrodom u zaštiti inertnih gasova, uzevši u obzir da između ova dva postupka postoji velika sličnost. A opet, sa druge strane kada se vrši ručno zavarivanje plazmom, ono takođe ima i dosta sličnosti sa elektrolučnim zavarivanjem tungstenovom elektrodom u zaštiti inertnih gasova, odnosno takozvanim TIG postupkom.

Da bi neka osoba mogla da obavlja proces zavarivanja plazmom, neophodno je da bude dobro upućena u detalje samog postupka, što će kroz kurs i obuku za zavarivanje plazmom u okviru poslovnica Akademije Oxford u Srbiji definitivno usavršiti. Nastava se sastoji od dva dela, teorijskog i praktičnog i namenjena je svim punoletnim kandidatima koji žele da steknu međunarodno priznat sertifikat i bave se ovim poslom, koji je kao i mnogi drugi koji su vezani za zavarivanje, vrlo tražen na svetskom tržištu rada. Uz to, svakako treba pomenuti i da je ovaj posao među bolje plaćenima, pa ni u kom slučaju ne čudi podatak što naša škola za zavarivanje plazmom ima sve veći broj polaznika.

Plan i program kursa i obuke za zavarivanje plazmom

Tokom trajanja teorijskog dela obuke, svi polaznici će se upoznati na prvom mestu sa pojmom i osobinama plazme, te samim postupkom zavarivanja njome. Takođe će naučiti i koji materijali mogu da se zavare na ovaj način, odnosno kolika treba da bude temperatura luka jonizovanog gasa, to jest plazme da bi sa njome moglo da se radi.

Svi polaznici kursa i obuke za zavarivanje plazmom će naučiti i koja je razlika između neprenosivog i prenosivog luka, odnosno kako se on formira i kakav provar nastaje primenom obe vrste luka.

Zatim sledi upoznavanje sa određivanjem odgovarajuće vrste struje i jačine napona, kako bi se načinio onaj luk plazme koji će na najbolji način zavariti željene delove. Podrazumeva se da škola za zavarivanje plazmom posvećuje punu pažnju i upućivanju kandidata u pravilno tumačenje simbola na nacrtima, jer svaki polaznik koji je sa uspehom završi, te položi završni ispit i stekne sertifikat koji se priznaje u mnogim zemljama sveta, zna potpuno samostalno i efikasno da proces zavarivanja plazmom primeni od prvog do poslednjeg koraka.

Jedna od najvećih prednost zavarivanja na ovaj način jeste mogućnost lakše regulacije ulaza toplote u komad koji se obrađuje, a najpre zahvaljući tome što je krutost luka plazme praktično idealna. Postoje i mnoge druge prednosti primene ovog postupka u zavarivanju, a najpre se misli na to što je mnogo lakše uvođenje dodatne žice ili šipke, ali i samo manevrisanje ručkom gorionika, uzevši u obzir da je rastojanje od mlaznice do komada koji se obrađuje između 5 i 12 milimetara. Brzina zavarivanja na ovaj način je znatno veća nego kod WIG zavarivanja, a uža je i zona uticaja toplote, ali je i sam postupak zavarivanja plazmom mnogo manje osetljiv na nepodudarnost u geometrijskom smislu, pa se iz tog razloga često može čuti da se ovaj proces može vrlo lako automatizovati, mada je uvek bolja varijanta da se vrši ručno.

Ali, kao i u svakom drugom procesu, tako su i u ovom prisutni nedostaci, stim što su oni ovde svedeni na minimum. Svi kandidati koji pohađaju obuku i kurs za zavarivanje plazmom će se, naravno upoznati i sa primećenim nedostacima ovog procesa. Kao primarni nedostatak se navodi cena opreme koja se koristi tokom zavarivanja plazmom, uzevši u obzir da važi za najskuplju opremu koja se koristi za zavarivanje, a i primetna je veća potrošnja inertnog gasa nego u nekim drugim procesima.

Tehnika poznata kao pudlovanje, odnosno tehnika zavarivanja utapanjem i takozvana tehnika ključaonice su osnovne vrste ovog načina zavarivanja sa kojima se upoznaju polaznici škole za zavarivanje plazmom. Nakon što se upoznaju sa svim segmentima oba postupka, kandidati će stečena znanja na pravi način da primene u okviru praktičnog dela nastave.

Akademija Oxford, kurs i obuku za zavarivanje plazmom organizuje u toku cele kalendarske godine, a prijavu je moguće izvršiti bilo kog dana kada su otvorene naše poslovnice. Da bi kandidat mogao da pohađa ovu obuku, jedini uslov koji neizostavno mora da ispuni, jeste da prema zakonima Republike Srbije bude punoletan, odnosno da ima najmanje 18 godina.

Škola za zavarivanje plazmom radi prema principima grupne nastave, ali primarno vodi računa o visokom kvalitetu obuke, tako da se nastava održava u manjim grupama. Nakon što se u jednoj od preko 20 naših poslovnica, koje se sem u Beogradu, Novom, Sadu, Jagodini i Nišu, nalaze i u mnogim drugim i manjim i većim gradovima, prijavi dovoljan broj zainteresovanih kandidata, te oformi grupa, priprema se precizan raspored koji donekle može da prati želje prijavljenih kandidata. Ukoliko se, pak dogodi da polaznik ni u kom slučaju ne može da uklopi svoje vreme u termine koji su određeni za nastavu, ima mogućnost da pohađa individualnu ili takozvanu nastavu u paru, odnosno poluindividualnu. Dovoljno je samo da nas obavesti o svojim zahtevima, kako bismo mogli da im izađemo u susret i omogućimo mu da pohađa nastavu u terminima koji mu odgovaraju.

Po uspešno savladanom teorijskom delu kursa i obuke za zavarivanje plazmom, polaznici su u obavezi da pohađaju praktičnu nastavu. Ovaj segment kursa se organizuje u onim firmama sa kojima Akademija Oxford sarađuje, a polaznici mogu i samostalno pronaći firmu u kojoj će izvršiti praksu u precizno određenom trajanju. U takvim situacijama, mi kao organizatori kursa, ne garantujemo za kvalitet takve vrste prakse.

Kome je obuka za zavarivanje plazmom namenjena?

Svako ko želi da se bavi ovim poslom, odnosno želi da stekne međunarodno priznat sertifikat koji će mu omogućiti da bude kvalifikovan zavarivač plazmom može da pohađa ovu obuku. Dobijanjem sertifikata koji je priznat na međunarodnom nivou mu se otvaraju mnoga vrata u poslovnom svetu, kako u našoj zemlji, tako i van njenih granica, pa će sigurno u relativno kratkom roku i da pronađe posao u ovoj struci.

Koliko traje kurs za zavarivanje plazmom?

Za tri meseca, koliko je nastavnim planom i programom predviđeno da traje obuka i kurs za zavarivanje plazmom, polaznici će pohađati ukupno 300 sati nastave.

Koja je cena obuke za zavarivanje plazmom?

Cena kursa i obuke za zavarivanje plazmom je po dogovoru, u zavisnosti od broja polaznika.

Priručnik, polaganje završnog ispita i izrada sertifikata i diploma su uračunati u cenu obuke, a nije uračunato pohađanje praktične nastave.

U slučaju da se kandidati odluče za pohađanje praktične nastave u onoj firmi sa kojom Akademija Oxford, kao organizator kursa i obuke za zavarivanje plazmom ostvaruje dugogodišnju saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 dinara (pa naviše) na mesečnom nivou.

A ako kandidat želi samostalno da odabere kompaniju u kojoj će vršiti praktičnu nastavu, dužan je da ispoštuje sve zahteve za dostavom dokumentacije organizatoru kursa. Cena ovakve vrste prakse nije u nadležnosti Akademije Oxford, koja takođe nije odgovorna za njen kvalitet.

Sva plaćanja u vezi sa ovom obukom se vrše u onoj poslovnici organizatora kursa, u okviru koje se i održava kurs i obuka zavarivanja plazmom.

Gde i kada se održava nastava?

Nastava se održava u toku cele kalendarske godine, a u onom gradu u kome se prijavi dovoljan broj zainteresovanih polaznika.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com