Kurs i obuka za MIG zavarivanje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
07.04.2023.
Trajanje kursa:
300 radnih sati
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zemun, Zrenjanin

CENA: 15000 din

Opis kursa

Argon ili helijum, odnosno mešavina gasova koji imaju njima slične osobine se svrstavaju u gasove koji su poznati kao inertni. Oni se, između ostalog koriste u okviru procesa zavarivanja koje je pontao kao MIG zavarivanje (Metal Inertni Gas). U ovom postupku se za elektrolučno zavarivanje koristi topljiva elektrodna žica, a kako mogu da se koriste i inertni i aktivni gasovi, to se i sam postupak, ali i polje njegove primene razlikuje. Pa, osim MIG zavarivanja postoji i MAG, što je skraćeno od Metal Aktivni Gas, a reč je o elektrolučnom zavarivanju u zaštiti aktivnog gasa.

Iako obuka za MIG zavarivanje spada u red kompleksnijih, činjenica je da ovaj postupak ima izuzetno široku oblast primene, a što u praktičnom smislu znači da postoji velika potreba za radnicima koji su kvalifikovani za obavljanje ovog posla. Svakako, tome treba dodati i podatak da je kurs za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova vrlo posećen ne samo u okviru Akademije Oxford, već i na globalnom nivou, jer je i ovaj radni profil, kao i mnogi drugi koji se odnose na zavarivanje i lemljenje dosta tražen na svetskom tržištu rada, a često se navode pristojne mesečne sume koje kvalifikovani MIG zavarivač može da zaradi u pojedinim zemljama. Takođe je vrlo važno i da svaki polaznik koji želi da pohađa školu za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova zna da po uspešnom završetku kursa, polaže završni ispit, te stiče sertifikat koji je priznat u Srbiji, ali i u mnogim drugim zemljama u svetu.

MIG zavarivanje ima brojne prednosti, u odnosu na druge vrste postupaka, ali i nedostatke. Sem velike brzine topljenja i zavarivanja, u prednosti se ubraja i činjenica da se elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova može primenjivati u različitim položajima, te da se za klasičan način ovog zavarivanja ne zahteva ulaganje velike količine novca. A u nedostatke se, osim grešaka koje se vrlo često mogu javiti na samom početku procesa zavarivanja, ubrajaju i različite komplikacije koje mogu da se dogode ukoliko se proces odvija na otvorenom prostoru, uzevši u obzir da strujanje vazduha može naročito da ima negativan uticaj na učinak ove vrste zavarivanja.

Program nastave škole za MIG zavarivanje
Ne treba zaboraviti podatak da se elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova primenjuje u različitim sferama, a sem u metalnoj industriji, ovaj tip zavarivanja se koristi i kod motornih vozila, plovnih objekata, posuda pod pritiskom, te za zavarivanje različitih vrsta metalnih konstrukcija. Upravo iz tog razloga je kurs za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova usmeren na sve oblasti u okviru kojih ovaj postupak nalazi primenu.

Svi profesori škole za MIG zavarivanje Akademije Oxford osim visokih stručnih kvalifikacija, poseduju i sasvim dovoljan nivo iskustva. Upravo iz tog razloga, sa sigurnoću možemo da kažemo da će svaki polaznik obuke biti i više nego zadovoljan kvalitetom nastave, ali i njenom cenom, te može biti siguran da će predavači dati sve od sebe da upute polaznike u sva ona znanja koja će im biti od koristi kada budu samostalno obavljali posao za koji se školuju, što i jeste osnovni cilj ovog kursa.

Osim što se polaznici obuke upoznaju sa osnovnim principima koje podrazumeva elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova, oni uče i o osobinama inertnih gasova, te načinima njihovog ponašanja u okviru ovog procesa. Takođe, nastavnim planom i programom je predviđeno i pažljivo upoznavanje svih kandidata koji pohađaju ovaj kurs sa sistemom zaštite i bezbednosti na radu, uzevši u obzir da nestručnim ponašanjem i nepoznavanjem pravila vezanih za bezbednost, ovaj proces može da ima posledice i po radnike i po okolinu. Iako argon, koji se vrlo često primenjuje u ovom procesu, ne spada u red otrovnih gasova, činjenica je da se događa da ukoliko se koristi u zatvorenoj prostoriji, lako može da dovede do smanjenja koncentracije kiseonika, pa je vrlo važno da kandidati koji pohađaju obuku za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova budu do tančina upoznati sa pravilnom upotrebom boca u kojima se nalazi argon, ali i sa pravilnim odabirom gasa, uzevši u obzir da se najčešće koristi argon kvaliteta C, dok se onaj B kvaliteta koristi samo u određenim slučajevima.

Vrlo je važno i da se polaznici upoznaju sa različitim načinima prenosa dodatnog materijala, odnosno sa adekvatnim odabirom i primenom vrsta lukova. Ovaj proces se uglavnom koristi ua proces sastavljanja svih metala, osim čelika, ali i materijala od aluminijuma i nekih drugih vrsta metala.

Takođe se upoznaju i sa različitim vrstama elektrodnih žica koje se koriste za zavarivanje, uzevši u obzir da se njihov prečnik razlikuje u zavisnosti od toga šta se njima zavaruje. Osim toga, u toku obuke za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova, polaznici se upoznaju i sa različitim izvorima struje, te načinom adekvatnog odabira izvora za MIG zavarivanje, ali i sa svim komponentama uređaja za zavarivanje, odnosno načinom njihovog funkcionisanja.

Vrlo važan segment ovog kursa jeste i upoznavanje, to jest pravilna primena osnovnih parametara MIG zavarivanja, što podrazumeva prilagođavanje jačine struje, odabir pravilnog napona luka i brzine dotura žice, te njenog prečnika, nagiba i dužine slobodnog dela, odnosno odabir najboljeg mogućeg položaja zavarivanja, vrste i protoka zaštitnog gasa.

Škola za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova je završni deo obuke usmerila na upoznavanje kandidata sa podešavanjima MIG aparata, kako bi mogli da naučeno primene u okviru praktičnog dela. Kako ovi aparati, koji se koriste u savremenom procesu, poseduju vrlo precizne i pregledne upravljačke table, to je i čitav postupak podešavanja znatno olakšan, a svi kandidati od predavača dobijaju jasne smernice na koji način se vrši podešavanje apsolutno svih parametara.

Po završetku teorijskog dela ove obuke, polaznici su dužni i da obave praktičan deo i to u tačno određenom trajanju. U principu, Akademija Oxford svim polaznicima nudi mogućnost da imaju praksu u onim kompanijama sa kojima sarađuje, ali imaju i drugu mogućnost, koja podrazumeva da sami pronađu firmu u kojoj će pohađati praktičan deo obuke. Ukoliko se kandidat odluči za drugu varijantu, najvažnije je da zna da organizator kursa ne može da garantuje za kvalitet tako pohađane prakse, kao i da nema apsolutno nikakve veze sa cenom prakse, već se ona dogovora između odabrane kompanije i samog polaznika.

Svi kandidati koji žele da pohađaju kurs za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova mogu da se prijave u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford i to tokom cele godine. Nastava se najčešće odvija kao grupna, a radi se u manjim grupama, jer se tako čuva visok kvalitet obuke koji je jedan od primarnih ciljeva našeg poslovanja. Individualna i poluindividualna nastava se može organizovati na zahtev onih klijenata kojima ne odgovoraju termini grupne nastave ili sam princip rada u grupi.

Kome je kurs za MIG zavarivanje namenjen?
Svi zainteresovani kandidati, koji žele da steknu međunarodno važeći sertifikat da su specijalizovani za MIG zavarivanje, to mogu da učine po završetku kursa za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova Akademije Oxford.

Jedini uslov koji moraju da ispune se odnosi na njihovu starost, budući da samo kandidati koji imaju navršenih 18 godina mogu da pohađaju pomenutu obuku.

Koliko traje obuka za MIG zavarivanje?
Prema važećem nastavnom planu i programu, kurs za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova ukupno traje 3 meseca, a polaznici za to vreme imaju 300 sati nastave.

Koja je cena obuke za MIG zavarivanje?
U cenu ove obuke je uračunat priručnik, ali i polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata i diploma.

Sa druge strane, u cenu kursa nije uračunata praktična nastava, koja može da se sprovede na dva načina. Ukoliko se kandidat odluči da praksu obavi u jednoj od mnogih kompanija sa kojima sarađuje Akademija Oxford, cena se kreće od 50 € (pa naviše), a u slučaju da želi samostalno da pronađe firmu u kojoj će obavljati praksu, organizator kursa nema nikakvog uticaja na njen kvalitet i cenu, uzevši u obzir da se cena dogovora između kandidata i te firme.

Ukupna cena kursa za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova je po dogovoru.

Sve obaveze koje polaznici imaju u vezi sa plaćanjem se vrše u onoj poslovnici u kojoj se vrši i obuka.

Vreme i mesto održavanja kursa za MIG zavarivanje
Kako je najčešći vid održavanja ove vrste obuke grupna nastava, to se po formiranju grupe od dovoljnog broja zainteresovanih polaznika, svi oni obaveštavaju na dogovoren način o terminima održavanja časova.

Što se tiče individualne i poluindividualne nastave, polaznici se direktno dogovaraju sa profesorima o terminima, tako da imaju mnogo veću slobodu. Dovoljno je samo da na vreme obaveste predstavnika Akademije Oxford u svom gradu, kako bi se ovaj vid obuke organizovao u što kraćem roku.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com