Kurs i obuka za EPP zavarivanje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
09.04.2023.
Trajanje kursa:
300 radnih sati
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zemun, Zrenjanin

CENA: 15000 din

Opis kursa

Jedna od vrsta elektrolučnog zavarivanja je poznata još i kao EPP zavarivanje, odnosno elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom ili jednostavno, zavarivanje pod praškom. Ovaj proces se primenjuje u mnogim sferama, a posebno je zanimljivo što je ova vrsta zavarivanja gotovo uvek automatizovana, te se u retkim slučajevima može sresti kao poluautomatizovani proces.

Upravo iz tog razloga je vrlo važno i da osoba koja vodi sam proces bude adekvatno obučena, te da poseduje validan sertifikat. A sve to dobijaju polaznici u okviru škole za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom Akademije Oxford. Nakon uspešnog završetka obuke, koja se sastoji od teorijskog i praktičnog dela, svi polaznici polažu završni ispit, nakon čega stiču sertifikate.

EPP zavarivanje se primenjuje za spajanje elemenata koji su izrađeni od bakra, ali i čelika i to kako nelegiranih, tako i nisko, odnosno visokolegiranih čeličnih materijala, koji su deblji od 2 milimetra. Takođe se vrlo često primenjuje i u onim situacijama kada je potrebno da se navare detalji.

Ono po čemu je još specifično zavarivanje pod praškom jeste i činjenica da se ovaj proces obavlja isključivo u horizontalnom položaju, a ako se i dogodi da je potrebno zavariti delove koji imaju oblik cilindra, koriste se specijalne mašine koje te delove, odnosno mesta koja treba zavariti dovode u odgovarajući položaj.

Prema ustaljenoj definiciji, elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom se karakteriše kao proces spajanja dva elementa uz pomoć metalne elektrode koja je prekrivena praškom, kao takozvanog dodatnog materijala. Potom se ta elektroda topi, a zahvaljujući toploti do čijeg oslobađanja dolazi u električnom luku, koji se formira između materijala koji se spaja i dodatnog materijala, to jest između osnovnog materijala i metalne elektrode.

Različiti se načini primenjuju u ovom procesu, sa ciljem postizanja veće brzine i većih opterećenja, a čemu se svakako posvećuje naročita pažnja u okviru kursa za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom.

Plan i program nastave za EPP zavarivanje
Kako je nastavni plan i program precizno određen, svi polaznici će na samom početku obuke dobiti sve precizne informacije o njemu, kao i priručnik, koji će im biti od velike pomoći tokom trajanja kursa, a koji je uračunat u cenu.

Polaznici se na prvom času upoznaju i sa osnovnim pojmovima koji se tiču ove vrste zavarivanja, kako bi mogli da nastave dalje sa predviđenim gradivom. Oni takođe dobijaju saznanja i o polju primene EPP zavarivanja, te o svim postojećim načinima za sprovođenje ovog procesa. A to znači da ih predavači podrobno upoznaju sa zavarivanjem žičanom ili trakastom elektrodom, ali i sa zavarivanjem dvojnom ili višestrukom elektrodom, odnosno sa načinom zavarivanja sa više žica, tačnije do njih 5. Naučiće i kako funkcioniše izbor žice i praška za zavarivanje, odnosno na koji način se oni usklađuju.

Osim što se elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom primenjuje u brodogradnji, njime se spajaju i čelične konstrukcije u oblasti mostogradnje, ali i velike cevi i kotlovi. Ono što će još polaznici kursa za EPP zavarivanje naučiti se odnosi na sam način funkcionisanja čitavog procesa, te će se upoznati i sa svim njegovim prednostima, ali i nedostacima. A osim izuzetno velike brzine zavarivanja, nepromenljivog kvaliteta, te odličnog izgleda mesta varenja, u prednosti još spada i činjenica da se maksimalno koristi energija, te da je otpadanje materijala svedeno na minimum. U nedostatke, na prvom mestu spada ograničena mogućnost manevrisanja, uzevši u obzir da se elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom vrši samo u jednom, horizontalnom položaju, ali i činjenica de je cena uređaja za ovu vrstu zavarivanja prilično visoka.

Škola za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom sve svoje polaznike upoznaje sa načinom funkcionisanja samog procesa, odnosno sa svim segmentima sa kojima moraju da budu upoznati, kako bi maksimalno kvalitetno i profesionalno, ali i potpuno samostalno mogli da izvrše sve što je potrebno da ovaj proces protekne bez ikakvih poteškoća.

Sva znanja koja polaznici steknu u okviru teorijskog dela kursa za EPP zavarivanje će primeniti u praksi, koju su dužni da obave, kako bi mogli da izađu na završni ispit. Što se tiče praktičnog dela obuke, nju kandidati mogu da imaju u firmama sa kojima Akademija Oxford ima saradnju, ako tako žele, a mogu i da sami izaberu kompaniju u kojoj će vršiti praksu. Ono što je vrlo važno u tom slučaju da znaju, jeste da mi kao organizatori obuke ne odgovaramo ni za kvalitet, a ni za cenu tako pohađane prakse, jer ona isključivo zavisi od dogovora koji postignu kandidat i nadležni radnik u okviru te firme.

Obuka za zavarivanje pod praškom se obavlja u toku cele godine i to prema pravilima grupne nastave. A kako Akademija Oxford posebno vodi računa da svim polaznicima ponudi vrhunski kvalitet obuke, po najpristupačnijim uslovima, to se i ovaj kurs odvija u manjim grupama. Kada se u jednoj od naših poslovnica, koje se za sada nalaze na preko 20 lokacija u celoj zemlji, prijavi dovoljan broj polaznika, svi oni se na dogovoren način obaveštavaju o terminima kada će biti održana predavanja.

Svaki kandidat koji ne želi da pohađa nastavu u grupi ili mu, jednostavno ne odgovaraju termini kada se ona održava, ima mogućnost da pohađa takozvanu nastavu jedan na jedan ili nastavu u paru, odnosno individualnu ili poluindividualnu.

Kome je obuka za EPP zavarivanje namenjena?
Da bi neko mogao da pohađa kurs za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom, osim želje da savlada ovu materiju i obaveze da se prijavi u jednoj od naših poslovnica, mora da bude punoletan, odnosno da ima navršenih 18 godina. To je, ujedno i jedini uslov koji kandidati neizostavno moraju da ispune, da bi upisali našu školu za EPP zavarivanje.

Koliko traje kurs za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom?
Nastavni plan i program obuke za zavarivanje pod praškom podrazumeva 300 sati obuke, a ukupno vreme njenog trajanja je 3 meseca.

Koja je cena obuke za EPP zavarivanje?
Ukupna cena kursa za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom je po dogovoru.

Navedena cena, osim priručnika uključuje i polaganje završnog ispita i izradu sertifikata i diploma, a u cenu nije uključeno izvođenje praktične nastave. U zavisnosti od toga za koju od ponuđenih varijanti se kandidati odluče, zavisiće i cena. Ako žele da praktičnu nastavu pohađaju u onim firmama sa kojima organizator kursa ima saradnju, cena se kreće od 50 € na mesečnom nivou. A u slučaju da žele da sami odaberu firmu u kojoj će imati praksu, cenu će sigurno dobiti direktno u toj firmi, stim što svaki kandidat mora da zna da Akademija Oxford ne odgovara za kvalitet takve prakse, te nema nikakvog uticaja na njenu cenu.

U onoj poslovnici u kojoj pohađaju kurs za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom, kandidati i vrše sve vrste plaćanja.

Mesto i vreme održavanja obuke
U svakoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se prijavi dovoljan broj zainteresovanih kandidati se odvija obuka za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom. Najpre se priprema raspored održavanja predavanja, uzevši u obzir da se on donekle može modifikovati u skladu sa njihovim zahtevima, a zatim se i svi prijavljeni obaveštavaju o terminima.

Kada je u pitanju individualna, odnosno poluindividualna obuka, polaznici imaju mnogo veću slobodu, tako da uz suglasnost profesora odlučuju kada će se odvijati nastava i kojim tempom.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com