Kurs klasične relaksacione masaže

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
SEDIŠTE: Save Kovačevića 3 br.5, Novi Sad, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
40 časova
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Novi Sad

CENA: 10000 din

Opis kursa

 

KURS RELAKSACIONE MASAŽE

(40 časova / I-A1 STEPEN)

I-A1 KURS KLASIČNE RELAKSACIONE MASAŽE

Ukupno: 40 ČASOVA

PRAKTIČNI DEO KURSA:

(30 ČASOVA) Uključujena je kompletna relaks masaža celog tela kao i parcijalne relaks masaže(svih pojedinih delova tela). Uče se osnovne tehnike švedske masaže i osnovi antistres tehnika. Na kursu se uče i osnove masažne terapije i osnove kompleksnih (antistres, terapeutska, sportska, MLD) masaža, kao i uvod u I-B i I-C nivo.

Osim osnovne obuke uči se i opremanje salona za masažu, osnove korišćenja i odabira baznih i aromatičnih ulja i njihovo korišćenje u relaks masaži, priprema masera (fizička, mentalna i energetska), osnove body-mechanic tehnike (pravilnog držanja tela za vreme masaže), odabir kreveta za masažu i njihovo podešavanje, itd.

U TEORIJSKOM DELU  KURSA:

(10 časova) Uči se detaljna funkcionalna i deskriptivna (klinička) anatomija sa osnovama opšte fiziologije i patofiziologije (uzroci nastanka bolesti lokomotornog sistema i patologija stresnog sindroma). Uče se i etika masažne prakse, izrada kartona klijenata, bazični zdravstveni testovi i pregled, osnove korišćenja ulja u masaži, te uvod u wellness menadžment i marketing.

U kurs je uključen:

- Udžbenik relaks masaže (teorija masaže);
- Praktikum relaks masaže (detaljni redosled pokreta za svaki deo tela posebno, i telo u celini);
- Priručnik relaks masaže (metodika i obuka primenjenih hvatova na određenim regijama tela, praktični zadaci, bazična dijagnostika)

 - Udžbenik opšte sistemske i deskriptivne anatomije

- Priručnik bazične palpatorne anatomije

 

PRAKSA:

Stažiranje u trajanju od 3 ili 6 meseci. Obratiti se mentoru za prijavljivanje u grupe za stažiranje. Stažiranje se organizuje 2 (do 4) puta godišnje, podučava se rad sa pravim klijentima uz prisustvo mentora.

CENA: 10.000 DIN

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com