Kurs i obuka za terenskog komercijalistu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
24.02.2023.
Trajanje kursa:
300 radnih sati
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Online - putem interneta, Pančevo, Paraćin, Pirot, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zrenjanin

CENA: od 15000 din

Opis kursa

Bilo ko ko je u potrazi za poslom u današnje vreme, sigurno među mnogobrojnim oglasima primetio i da se vrlo često traže osobe koje su zainteresovane za posao terenskog komercijaliste. A velika je prednost ovog zanimanja u tome što kandidat obično nema fiksno određeno radno vreme, ali je isto tako i mana što obično radi na procenat, mada terenski komercijalista može sa svojim poslodavcem da sklopi i ugovor o radu pod drugim uslovima, te da se sa njim dogovori o fiksnoj zaradi i sličnim detaljima.

Svako ko je zainteresovan da nauči kako se postaje vrhunski terenski komercijalista je pozvan da pohađa obuku i kurs za terenskog komercijalistu, a koji u toku cele kalendarske godine i to u svim svojim poslovnicama u kojima postoji interesovanje organizuje Akademija Oxford. Naglašavamo i to da su za sprovođenje nastave zaduženi vrhunski stručnjaci u ovoj oblasti, koji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u obavljanju ovog posla, tako da će oni tokom održavanja nastave posebnu pažnju da obrate i na lično iskustvo koje su tokom vremena imali prilike da steknu i koje će svakako preneti svim polaznicima obuke.

Svakom pojedinačnom polazniku pružamo mogućnost i da odluči da li želi da predavanja pohađa u grupama ili mu više odgovara individualna i poluindividualna, to jest nastava online, a to se prvenstveno odnosi na teorijski deo ove obuke, uzevši u obzir da kurs i obuka za terenskog komercijalistu podrazumevaju kombinaciju teorijske i praktične nastave. Inače, teorijski deo obuke se obavlja u prostorijama naše poslovnice, odnosno preko interneta kod nastave online, a u zavisnosti od toga za koji tip nastave se polaznik odluči, dok se praktični deo odvija u onim kompanijama sa kojima mi, kao organizatori ovog kursa imamo potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Ipak, svaki polaznik ima mogućnost i da sam odluči u kojoj firmi će da pohađa praktičan deo nastave, ali iako će Akademija Oxford u tom slučaju da omogući potpisivanje ugovora sa tom kompanijom, ona svakako ne može da garantuje polazniku za kvalitet tog dela nastave.

Kod grupnih obuka nastava podrazumeva tačno određene termine i dinamiku, a grupe broj od četvoro do osmoro polaznika. Za individualnu i poluindividualnu obuku je specifično to što je prisutan i jedan, odnosno dva polaznika tokom časova, a termini i dinamika se definišu dogovorom između njega, to jest njih i profesora. Da bi bilo kom polazniku bilo omogućeno pohađanje obuke preko interneta, on mora da ispuni osnovni uslov koji podrazumeva posedovanje računara i stabilne internet veze.

Prilikom upisa, svaki polaznik je dužan da priloži ličnu kartu, kao i kopiju validnog dokumenta o stepenu obrazovanja, to jest kopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole. A od njega se zahteva da dostavi i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, kao i kopiju uverenja o državljanstvu, a koje nije starije od šest meseci.

Svaki polaznik koji bude pohađao obuku i kurs za terenskog komercijalistu po njenom završetku ima mogućnost da polaže završni ispit, a Akademija Oxford kao organizator ovog kursa svakom polazniku obezbeđuje literaturu iz koje on priprema za njegovo polaganje, to jest skriptu ili priručnik. Uslov da bi mu bilo omogućeno polaganje završnog ispita, jeste da je obavio stručnu praksu u trajanju od 300 i više sati, odnosno da može da dostavi potvrdu o radnom iskustvu u ovoj oblasti. A tu potvrdu polaznik dobija od firme koja se bavi specifičnom delatnošću, a u okviru koje on pohađa stručnu obuku. Polaganje završnog ispita podrazumeva dva dela, to jest pismeni i usmeni. U okviru pismenog dela je prisutno ukupno 12 pitanja, dok ih u usmenom delu ima tri.

Kada kandidat bude položio završni ispit, on će steći sertifikat i dodatak sertifikatu, a koji može da bude upisan u radnu knjižicu, ali od 01.01.2016. godine se upisivanje sertifikata vrši isključivo u elektronskom obliku i to samo preko Nacionalne službe za zapošljavanje. A to znači da samo kandidati koji se nalaze na evidenciji te službe, odnosno oni koji su nezaposleni mogu da odmah po sticanju i upišu ovaj sertifikat u radnu knjižici. Ali, ako obuku i kurs za terenskog komercijalistu pohađa lice koje je zaposleno i stekne ovaj sertifikat, onda taj kandidat ima pravo tek onog trenutka kada se bude ponovo našao na evidenciji NSZ - a da zahteva upisivanje ovog sertifikata.

U obavezi smo da naglasimo i to da oni kandidati koji žele da obave praktičnu obuku kako bi položili ovaj ispit, a žive u mestu u kome ne postoji poslovnica Akademije Oxford imaju mogućnost da odaberu da samostalno pronađu firmu u kojoj će pohađati praktičnu nastavu, ali su dužni da o tome obaveste organizatora kursa, koji treba da im dostavi neophodnu dokumentaciju, odnosno da sa konkretnom firmom sklopi ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, kao i da im omogući da dobiju skripte i priručnike iz kojih će se pripremiti za polaganje završnog ispita. Nakon što završe pohađanje ove obuke, ovi polaznici polažu završni ispit, ali isključivo u najbližoj poslovnici Akademije Oxford.

Svaki polaznik koji ima želju da pohađa kurs i obuku za terenskog komercijalistu može da se lično prijave u bilo kojoj poslovnici organizatora i to svakoga dana u toku godine, a u radno vreme odabrane poslovnice. A ukoliko mu to ne odgovara, može da prijavu izvrši i putem telefona, kao i da na zvaničan mejl organizatora pošalje podatke koji su bitni za prijavu, a što osim imena i prezimena, uključuje i podatke za kontakt, odnosno tip obuke za koji je zainteresovan, kao i mnoge druge detalje koji su bitni.

Šta obuhvata kurs za terenskog komercijalistu?

Osoba koja je zaposlena na radnoj poziciji terenski komercijalista se susreće sa svim onim poslovima koji su zaduženja i komercijaliste koji radi u kancelariji, stim što on veći deo svojih zaduženja obavlja na terenu.

U suštini, terenski komercijalista se tretira kao spona između kupaca i dobavljača i ovo zanimanje spada u red izuzetno traženih na tržištu rada, uzevši u obzir da svaka firma nastoji da pronađe upravo ono rešenje za plasiranje svojih svoje robe ili usluga koje će biti i najprofitabilnije. Kurs i obuka za terenskog komercijalistu u potpunosti su okrenuti svim onim zaduženjima koja spadaju u oblast njegovog rada, tako da će se predavači fokusirati najpre na one detalje koji su vezani za pronalaženje novih kupaca konkretnog proizvoda, to jest korisnika usluga koje bi terenski komercijalista trebalo da plasira. Takođe, u domen njegovog posla spada i proširenje prodajne mreže, a što znači da će nastavni plan obuhvatiti i ovaj segment, ali isto tako je vrlo bitno da on održava kontakt sa postojećim kupcima, tako da će se u poseban deo nastave usmeriti i na tu vrstu kontakata.

Predavači će polaznike ove obuke upoznati i sa načinom realizacije različitih promotivnih aktivnosti, odnosno sa tim na koji način je najbolje da prate savremene trendove u konkretnoj oblasti. Važno naglasiti da osoba koja je zaposlena na ovom radnom mestu treba da vrši, pored ostalog i naplatu potraživanja, a što znači da će se tokom trajanja ovog kursa polaznici obučiti i za te poslove. Vrlo često se događa da kupci ne plaćaju u predviđenom roku, pa je neophodno da terenski komercijalista bude upoznat i sa različitim psihološkim profilima kupaca, odnosno sa adekvatnim radnjama koje treba primeniti ukoliko kupac odlaže plaćanje.

Uz to, profesori će im omogućiti i da savladaju veštine pregovaranja, a moramo da naglasimo i da se od svakog kandidata koga zanima kurs i obuka za terenskog komercijalistu u svakom slučaju očekuje da poseduje pregovaračke sposobnosti i to na visokom nivou, ali isto tako i da bude odgovoran i uporan. Trebalo bi da bude u potpunosti upoznat i spreman na uslove rada koje predviđa ovo radno mesto, a to se uglavnom odnosi na prekovremeni rad i rad, naravno na terenu.

Vrlo je važno da kandidati shvate koliko je bitno da oni budu upoznati do detalja sa konkretnim proizvodom ili uslugom koju žele da plasiraju, tako da će im predavači ukazati na šta tačno treba da obrate pažnju prilikom prezentovanja. Podrazumeva se da oni treba da budu upoznati sa cenom koju treba da omoguće potencijalnom kupcu, ali o tome će biti više detalja prilikom praktičnog dela, uzevši u obzir da je to ipak stvar dogovora između potencijalnog poslodavca i osobe zaposlene na radnom mestu terenski komercijalista.

Uzevši u obzir da svako ko je zaposlen na tom radnom mestu nailazi na mnogobrojne probleme ili u komunikaciji ili jednostavno naiđe na nezgodnog kupca, obuka i kurs za terenskog komercijalistu će posebnu pažnju posvetiti i rešavanju potencijalnih problema, odnosno adekvatnom odgovoru na prigovore kupaca. Od osobe koja je zaposlena na ovoj radnoj poziciji se često zahteva i da vrši analize podataka, kao i da priprema različite izveštaje za svoje nadređene, te da prati tržište, tako da će svi polaznici tokom trajanja nastave da se upoznaju i sa svim tim detaljima. Takođe, vrlo bitan segment koji predviđa nastavni plan i program ove obuke se odnosi i na praćenje poslovanja onih firmi koje se smatraju potencijalnim konkurentima, što znači da će svaki polaznik naučiti na šta treba da se fokusira prilikom takve vrste analize, a kako bi je uradio što bolje i brže.

Osim što se od osobe koja želi da se bavi ovim poslom, to jest koja je zainteresovana da pohađa obuku i kurs za terenskog komercijalistu zahteva upornost i pregovaračke sposobnosti, svaki zainteresovani polaznik bi trebalo i da bude spreman kako na rad u timu, tako i na samostalno delanje, ali mnogi poslodavci u oglase za ovaj posao stavljaju i da se od kandidata zahteva ne samo fizička izdržljivost, već bi trebalo i da je uporan, te da je sposoban da efikasno rešava sve potencijalne probleme, odnosno da bude analitičan.

Od dodatnih sposobnosti koje se stavljaju pred osobe zaposlene na ovoj radnoj poziciji često se navodi dobro poznavanje barem jednog stranog jezika i to najčešće engleskog, kao i poznavanje rada na računaru, dok se posedovanje vozačke dozvole B kategorije najčešće navodi kao prednost.

Kako se odvija nastava u okviru kursa za terenskog komercijalistu?

Uzevši u obzir da se obuka i kurs za terenskog komercijalistu odvijaju kao praktična i teorijska nastava, to se teorijski deo može pohađati u formi grupne i individualne, ali i poluindividualne i nastave onlajn.

Međutim, praktičan deo je specifičan u tom smislu što obično svaki kandidat pojedinačno pohađa ovaj deo obuke i to u onim kompanijama sa kojima organizator obuke, to jest Akademija Oxford ima poslovno - tehničku, te ima potpisan ugovor sa tom firmom. Takođe, svaki polaznik ima mogućnost i da potpuno samostalno pronađe kompaniju u kojoj želi da pohađa praktičan deo nastave, stim da u takvim situacijama Akademija Oxford ne snosi odgovornost za kvalitet praktičnog dela nastave, ali će sasvim sigurno tom kandidatu omogućiti svu potrebnu dokumentaciju koja je neophodna da bi bio potpisan ugovor između te kompanije i organizatora obuke, a kako bi kandidat mogao da pohađa baš u toj firmi praktičnu nastavu.

Što se tiče teorijskog dela, kao što smo naglasili svaki polaznik bira koji tip obuke će da pohađa, stim da se kod individualne i poluindividualne, kao i nastave putem interneta, on sa profesorom dogovara o terminima i o dinamici po kojoj će se nastava održavati. A da bi mogao da pohađa obuku i kurs za terenskog komercijalistu online on mora da ima sopstveni računar, ali se zahteva i da on sa internetom bude povezan preko stabilne konekcije. Kod grupne nastave se termini i dinamika jasno određuju, a grupe broje od najmanje četiri do najviše osam kandidata. U onim situacijama kada apsolutno svi polaznici koji su članovi konkretne grupe zahtevaju od koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici organizatora kursa da se izvrši promena termina, a za to postoje realni uslovi, izaćiće im se u susret, stim da se to ne može svrstati u često primenjivane zahteve.

Kome je kurs za terenskog komercijalistu namenjen?

Od kandidata koji žele da pohađaju obuku i kurs za terenskog komercijalistu se očekuje najpre da ispunjavaju neke uobičajene zahteve, a koji se uglavnom odnose na njihove osobine. Rekli bismo da je ovaj kurs namenjen svakome ko želi da stekne sertifikat za bavljenje ovim poslom, a kako bi unapredio svoju poslovnu karijeru.

Vrlo je važno da napomenemo da je osnovni uslov za upisivanje ove obuke završena osmogodišnja škola minimalno, a svaki polaznik je dužan da prilikom upisa donese relevantan dokaz o stečenom obrazovanju.

Od prijavljenih polaznika se očekuje dobro znanje engleskog jezika, a poželjno je da poseduju znanja rada na računaru, te da imaju vozačku dozvolu B kategorije, što će mu znatno olakšati pronalaženje posla nakon sticanja ovog sertifikata.

Koliko traje obuka za terenskog komercijalistu?

Redovnim nastavnim planom je određeno da obuka i kurs za terenskog komercijalistu traju ukupno tri meseca, stim što se od kandidata zahteva da za to vreme odradi 300 radnih sati prakse.

Ali, oni polaznici koji žele da ovu obuku pohađaju svakog dana u nedelji i to u trajanju od po 8 sati, mogu da završe celokupan kurs i za dva meseca.

Moramo da naglasimo i to da kod teorijskog dela, budući da kandidat bira da li pohađa grupnu, online, individualnu ili poluindividualnu nastavu, termini i dinamika isključivo zavise od toga za koju vrstu obuke se on bude odlučio.

Koja je cena obuke i kursa za terenskog komercijalistu?

Da ne bi bilo zabune, polaznici moraju znati da kurs i obuka za terenskog komercijalistu podrazumeva teorijski i praktičan deo, stim da se odvojeno plaćaju oba dela.

Gde i kada se održavaju kurs i obuka za terenskog komercijalistu?

Kao što smo već imali prilike da navedemo, obuka i kurs za terenskog komercijalistu su sačinjeni iz dva dela, odnosno teorijskog i praktičnog.

Teorijski deo se održava u poslovnicama Akademije Oxford, a polaznici imaju mogućnost i da nastavu prate preko svog računara, ukoliko je on spojen stabilnom vezom sa internetom, to jest mogu da je pohađaju onlajn. Takođe, teorijski deo podrazumeva i rad u grupama, a koje čini od četvoro do osmoro polaznika, stim da su termini u ovom slučaju jasno određeni. Svi oni polaznici koje zanima upravo ova vrsta nastave moraju da sačekaju da se u određenoj poslovnici organizatora prijavi minimalno 4 polaznika, a kako bi nastava mogla da bude organizovana, to jest kako bi se formirala jedna grupa. Posle toga će svi prijavljeni biti obavešteni kako o terminima, tako i o tačnom datumu kada ova vrsta obuke počinje.

Kod poluindividualne i individualne nastave se svaki polaznik ponaosob dogovara sa svojim profesorom i to ne samo o datumu kada će obuka i kurs za terenskog komercijalistu da počne, nego i o svim ostalim detaljima, a prvenstveno o terminima.

Kada je reč o praktičnom delu ove obuke, polaznici imaju mogućnost da odaberu da li žele da je pohađaju u onim firmama sa kojima mi već imamo potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, a kada Akademija Oxford kao organizator ovog kursa apsolutno stoji iza kvaliteta praktičnog dela nastave. A isto tako im se nudi mogućnost i da oni lično odaberu kompaniju u kojoj žele da pohađaju praksu, stim da moraju znati da mi tada ne možemo da snosimo nikakvu odgovornost u vezi kvaliteta takve vrste prakse. U slučaju da se odlučite za drugu varijantu, neophodno je da nas o tome obavestite, kako bi smo vam dostavili svu potrebnu dokumentaciju koja je važna za potpisivanje ugovora o saradnji sa tom kompanijom, jer je to osnovni uslov da u okviru nje obavljate praksu.

Dodatne napomene:

 • osim lične karte, polaznici prilikom upisa moraju da dostave i relevantan dokaz o školskoj spremi (kopija svedočanstva osnovne škole ili kopija diplome srednje škole), ali i kopiju krštenice i kopiju uverenja o državljanstvu i to koje nije starije od šest meseci
 • polaznici koji se prijavljuju samo za proveru znanja moraju da dostave potvrdu o uspešno savladanoj obuci bez ugovora sa Akademijom Oxford i to original, kao i da izvrše prijavu završnog ispita, odnosno da urade završni test, te da prilože zapisnik i svu dokumentaciju koja je navedena kao obavezna
 • u cenu je uračunata skripta za pripremu završnog ispita, a zatim i njegovo polaganje, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu
 • pohađanje praktične nastave se naplaćuje odvojeno od teorijskog dela
 • sva plaćanja polaznici vrše direktno u onoj poslovnici u kojoj se prijavljuju, to jest u kojoj pohađaju teorijski deo nastave
 • u toku cele kalendarske godine, direktno u poslovnicama Akademije Oxford je moguće izvršiti prijavljivanje za obuku i kurs za terenskog komercijalistu, a zainteresovani polaznici mogu da se prijave i putem telefona, kao i preko mejla

Cena kursa i obuke za terenskog komercijalistu je 15,000 RSD
U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com