Vebinar - Obuka za samostalno vođenje poslovnih knjiga

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
10.09.2022.
Trajanje kursa:
od 09:00 do 14:00
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 25000 din

Opis kursa

Vebinar - Obuka za samostalno vođenje poslovnih knjiga 

10.09. – 29.10.2022.

Obuka se održava subotom od 9 do 14 časova
Početak obuke:

VEBINAR
Uključenje sa predavačem u 9,00 sati.

ТЕМЕ:

1. Pojam, sadržina i ciljevi računovodstva
2. Knjigovodstvo, kao deo računovodstva
3. Sistem dvojnog knjigovodstva
4. Poslovne knjige i dokumentacija
5. Računovodstvena regulativa i računovodstvene evidencije
6. Poreski sistem i uticaj na poslovanje privrednog subjekta
7. Privredni subjekti i način vođenja knjiga u pojedinim privrednim subjektima
8. Poslovni procesi - knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih promena u zavisnosti od vrste delatnosti i organizacija dokumentacije i knjiženja
9. Platni promet
10. Spoljnotrgovinsko poslovanje
11. Bilansi i vrste bilansa
12. Bilans stanja - struktura i pojedine pozcije bilansa stanja i pravila vrednovanja
13. Bilans uspeha - struktura i pojedine pozicije bilansa uspeha i pravila vrednovanja
14. Popis i inventarisanje
15. Zarade i naknade zarada
16. Druga lična primanja
17. Godišnje prijave vezane za lična primanja
18. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo
19. Poreski bilans i poreska prijava za porez na dobit

PREDAVAČI I AUTORI OBUKE:

Vera Lončar, Nevena Petković i Dragana Marić
ACCOUNT DOO NOVI SAD

Obuka je namenjena:

Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.

Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji. Polaznicima je omogućen online pristup savremenom knjigovodstvenom internet programu SAOP miniMAX u kome se rade dodatne vežbe.

Cilj obuke: je da se polaznici upoznaju sa najvažnijim segmentima rada u računovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Raspored nastave: obezbeđuje potrebno vreme za samostalan rad i uspešno pripremanje ispita, koji se polaže po završetku obuke. Obuka ukupno traje 68 časova (52 časa teoretske nastave sa praktičnim vežbama+ 12 časova vežbi u knjigovodstvenom softveru online + 4 časa ispit za dobijanje sertifikata). Nastava se održava subotom u periodu od 09 do 14 časova.

Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup knjigovodstvenom programu miniMAX, prateće materijale, osveženje na pauzama, kao i sertifikat PKS o uspešno obavljenoj obuci za samostalno vođenje knjigovodstva, nakon položenog ispita.

Nakon završenog kursa polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i potrebno praktično znanje i veštine da:

  • formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine mikro i malih privrednih društava i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo),
  • razumeju i primenjuju osnovne poreske i finansijske propise,
  • izrade i podnesu poreske prijave za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, kao i PDV prijave,
  • vrše kontrolu zaključnog lista i samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne kompanije posebno za svakog polaznika), obračunaju porez na dobit, pripreme i podnesu poresku prijavu za porez na dobit, sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce finansijskih izveštaja.

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju. Po prijavi i evidentiranju polaznici na svoj mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima. Informaciju o načinu pristupanja dobićete putem mejla 9. septembra 2022. do kraja dana.

Pored navedenog programa, obuka u potpunosti pokriva delove 1.1. i 1.3. iz obrazovnog programa za sticanje profesionalnog zvanja “Računovođa”, kao i delove pojedinih segmenata obrazovnog programa za sticanje profesionalnog zvanja “Računovođa” i “ovlašćeni Računovođa”. Privredna komora Srbije organizuje specijalizovane seminare vezane za samo polaganje pojedinih ispita prema programu za sticanje profesionalnog zvanja “Računovođa” i “Ovlašćeni računovođa”

Kotizacija:
25.000,00 dinara bez PDV

 

Poslovna akademija PKS, Tel: (+381 ) 011/33 04 570
marija.boskovic@pks.rsedukacija@pks.rs / https://akademijapks.rs/

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com