Vebinar - Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
28.02.2023.
Trajanje kursa:
8 časova, od 09.00 do 16.00 sati
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 8400 din

Opis kursa

VEBINAR - PROIZVODNJA SA STANOVIŠTA KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA I ISKAZIVANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

28. februar 2023. godine
od 09.00 do 16.00 sati

VEBINAR - Uključenje sa predavačem u 9,00 sati


ТЕМЕ:

 • Pojam proizvodnje i tok dokumentacije (Radni nalog>trebovanje>proizvodnja>dostavnica>gotov proizvod)
 • Proizvodni program, normativi i sastavnice
 • Poreski aspekt,  zakonska i interna regulativa i MRS 2 - Zalihe
 • Zalihe materijala – način vođenja, utrošci i vrednovanje
 • Nedovršena  proizvodnja i zalihe gotovih proizvoda
 • Evidencije i knjiženja poslovnih događaja u proizvodnom procesu i prodaji gotovih proizvoda
 • Računovodstvo troškova i učinaka – klasa 9 i upravljačko računovodstvo
 • Raspored troškova po mestima i nosiocima
 • Obračun  troškova po aktivnostima (ABC metod)
 • Raspored troškova u subjektima koji istovremeno obavljaju  proizvodnu i trgovinsku delatnost
 • Vođenje gotovih proizvoda po planskim i stvarnim cenama koštanja
 • Obračun proizvodnje, kalkulacije  i formiranje stvarne cene koštanja i odstupanja od planske cene
 • Popis gotovih proizvoda i knjiženje rezultata popisa
 • Finansijski izveštaji u proizvodnom privrednom subjektu
 • Uticaj  na bilans uspeha i bilans stanja sa stanovišta trgovinske i proizvodne delatnosti
 • Bilans uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva
 • Praktičan primer i vežbe

Cilj seminara:  

 je da se polaznici kroz praktične vežbe i primere upoznaju i ovladaju tehnikama:

 • knjiženja poslovnih događaja vezanih za proizvodnju
 • upravljanja i planiranja troškova, kao i sistema obračuna troškova
 • sastavljanja bilansa uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva
 • utvrđivanja razlike između cene koštanja gotovog proizvoda i komercijalne cene koštanja
 • vrednovanja i iskazivanja efekata proizvodnje u finansijskim izveštajima
 • kontrole  i provere finansijskih izveštaja u proizvodnom privrednom subjektu.

PREDAVAČ:

Vera Lončar

ACCOUNT DOO NOVI SAD

Seminar je namenjen:

 • Menadžerima
 • Kontrolorima
 • Računovođama
 • i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti evidentiranja, praćenja i analize proizvodnje

Polaznici dobijaju:

 • materijal sa primerima i vežbama,
 • šablone za obračun proizvodnje u excel-u,
 • osveženje na pauzama,
 • sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju. Po prijavi i evidentiranju polaznici na svoj mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima. Informaciju o načinu pristupanja dobićete putem mejla 27. februara 2023. godine do kraja dana.

 

 

Privredna komora Srbije, Resavska 15
Tel:(+381 11) 3300 992, 4149 496
zoran.milicevic@pks.rs, edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com