Online kurs - Poreski računovođa

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 6/5/521, Novi Sad, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
26.09.2023.
Trajanje kursa:
6 meseci korišćenje online aplikacije 24 sata dnevno
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta

30%
popust
CENA: 65000 din
Cena bez popusta: 92900 din
Popust važi do: 30-11-2023

Opis kursa

Online kurs Poreski knjigovodja je kreiran po pretežno kombinovanoj programskoj metodi (linearni i razgranati). Odnos nastavnika i učenika je u prvom delu nastave autoritativan a u drugom delu demokratski, što ima za cilj da se uspostavi i vertikalna i horizontalna komunikacija između mentora-nastavnika i polaznika.

Izgled kursa

Polaznik ima na svom nalogu :

 1. Edukacija poreska vezana za same vezbe

 2. Edukacija za polaganje 6 predmeta specijalističkog ispita za sticanje zvanja ovlašćeni revizor po program Komore ovlašćenih revizora 

 1. Softversku aplikaciju za obuku za   Ovlašćenog računovodja  knjigovodju-akademski , sa dostupnom njigovodstvenom dokumentacijom po najnovijim   knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.

 2. Mogućnost postavljanja pitanja mentoru putem imejla

Online kurs Edukacija

Edukacija iz oblasti :Obuhvata relevantne testove za polaganje specijalizacije za Revizore i Ovlašćene revizore   u Komori Ovlašćenih revizora 

 1. poreske sisteme 

 2. Poslovno pravo za računovodje 

 3. Okvir za finansijsko izveštavanje i MSFI

 4. Finansijski menadzment

 5. Metodologija revizije  
 6. Teorija Revizije  

 

Primena znanja kroz vodjenje virtuelne firme za velika preduzeća sa specifičnim promenama 

Na višem nivou vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu.Stičete specijalistička znanja iz spolnotrgovinske delatnosti  Vršiti plaćanja dinarska i devizna  i alternativna plaćanja , obračunavati  i knjižiti  kursne  i valutne razlike  , sastaviti platne liste i obračunavati zarade,  obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun specijalnih vrsta spoljnotrgovinskih poslova a i, da podnosite relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednoste, obrazac POPDV  kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, izradu  finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica za mikro i  velika   pravna lica

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su UPUTSTVAa rađena na osnovu dokumentacije koja su projektovana i  se obrađuje na krusu.

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sata  6 meseci  polaznici određuju dinamiku ali  rada po utvrdjenom planu .Rad  mora biti kontinuiran.

Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

Nastava po modulima

 1. Primena računovodstvene politike za velika i srednja preduzeća 

 2. Prenos početnog stanja 

 3. Nabavka i Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja- amortizacija osnovnih sredstava (15 osn sredstava)

 4. analitičko knjigovodstvo iz oblasti   maloprodaje i proizvodne delatnosti

 5. Maloprodaja i blagajničko poslovanje 

 6. Lizing poslovi 

 7. Obračun i isplata obračunatih zarada i naknada zarada sa podnošenjem relevantnih poreskih prijava 

 8. Obračun i isplata ugovorenih nakanada (autorski ugovori i slični poslovi 

 9. Plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi ; dinarski i devizni

 10. Alternativna plaćanja putem cesija i asignacija 

 11. Proizvodna delatnost  -FINANSIJSKO bez klase 9

 12. Avansna plaćanja 

 13. Obračun spoljnotrgovinskih specijalnih  poslova 

 14. Finansijsko - dvojno knjigovodstvoi MSFI

 15. podnošenje potrebnih poreskih prijava

 16. Obračun poreza na dodatu vrednost i podnošenje PPDV I POPDV 

 17. Utvrdjivanje manjkova i viškova 

 18. Izrada elaborata o popisu 

 19.  Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički  Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu

 20. Knjiženje obračuna računovodstvene i poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika 

 21. Izrada i podnošenje priajave za porez na dobit 

Ispit: traje 3 sata i besplatan je 

Izrada sertifikata košta 5000,00

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com