Online kurs Ovlašćeni knjigovođa – kontrolor

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 6/5/521, Novi Sad, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
27.09.2023.
Trajanje kursa:
3+1 mesec gratis
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta

CENA: 42000 din
Cena bez popusta: 60000 din
Popust važi do: 30-11-2023

Opis kursa

Online kurs Ovlašćeni knjigovođa – kontrolor

Online kurs Ovlašćeni knjigovođa je logičan nastavak online kursa za sertifikat samostalni knjigovodja

Ukupno trajanje - 5 meseci (4+1);

Tip kursa: Klasičan; cena kursa 60000,00 plaćanje na 4 mesečne rate

Za vreme akcijskih popusta plaćanje moguće:

 • Obuka: 100 % Praktičan;

Akcijske cene : oktobar

 • Ovlašćeni knjigovodja

42000,00 30% na osnovnu cenu

 • Ovlašćeni akademski trajanje 7 meseci

51000,00 30% na osnovnu cenu

Ukupno glavnih vežbi 20; svaka vežba ima 3-5 podovežbi (operacija)!

Provere se vrše nakon uradjenih grupa vežbi i to:

 • Prva provera nakon vežbe 8 za grupu vežbi od 1 - 8;
 • Druga provera nakon vežbe 9 za od 5-9;
 • Treća provera nakon vežbe 12 za vežbe 10 do 12;
 • Četvrta provera nakon vežbe 16 za vežbe od 13 do 16;
 • Peta provera nakon vežbe 20 za vežbe od 16 do 20;

Nakon odrađenih 20 vežbi, pristupa se izradi finansijskih izveštaja po uputstvima nastavnika i materijala i skripti za izradu i to:

I Izrada finansijskih izveštaja: BU,BS,Bilans promena na kapitalu;bilans tokova hotovine ,napomene uz finansijski izveštaj na osnovu odrađenog bruto bilansa, nakon čega nastavnik vrši kontrolu rada.

II kontrola rada.

III Izrada Poreskog bilansa PB1 i Poreske prijave poreza na dobit obrazac: (PDP), knjiženje poreskih razlika kontrola rada.

Cena kursa za studente koji su završili online kurs samostalni sa popustom za polaznik koji su završili naš kurs samostalni knjigovodja online

Ispit se polaže online, traje 1 sat i besplatan je.
Predmeti :
1. Pravna i poreska regulativa ( Kontrolna pitanja )
2. tehnologija i tehnika knjiženja(Kontrolna pitanja )
3. Kniženje na knjigovodstvenom programu Billans na računaru
4.Izrada finansiskih izveštaja (ručna izrada bilansa virtuelne firme )
Cena sertifikata sa prilogom o ostvarenim bodovima na ispitima je 4500,00 dinara a se
Ispit traje 1 sat radi se online kod vaših kuća i besplatan je.

Plaćanje: na 4 rata

Nastava po modulima:

 1. Računovodstvene politike za srednja preduzeća
 2. Početno stanje,knjiženje
 3. Nabavka osnovnih sredstava bez naknade-knjiženj;
 4. Nabavka osnovnih sredstava iz lizinga-knjiženje;
 5. Obračun računovodstvene amortizacije -knjiženje;
 6. Lizing poslovi knjiženje obračuna plaćanja - isplata rata;
 7. Nabavka robe u maloprodaji;
 8. Knjiženje kroz KPR broj 1;
 9. Maloprodaja prodaja-knjiženje;
 10. Knjiženje kroz knjigu KIR br1;
 11. Podnošenje poreske prijave za prvi period - knjiženje;
 12. Obuhvatanje obaveza i potraživana sa početnim stanjem;
 13. Tekući računi
 14. Plaćanje i naplata po osnovu Ugovora o kompenzaciji, Cesiji, Asignaciji (alternativni oblici plaćanja;
 15. Blagajna pazara (uplata isplata);
 16. Primljeni i dati avansi (naplata, plaćanje);
 17. Obračuni, isplata i podnošenje prijava za zarade i naknade zarada -knjiženje;
 18. Obračun isplata i podnošenje prijava po osnovu ugovora o delu i autorskim ugovorima -knjiženje;
 19. Proizvodnja bez klase 9 (dorada i obrada) -knjiženje
 20. Poslovi REEXPORTA zakonodavna regulativa devizna plaćanja - knjiženje;
 21. Obrazac 70, Devizni tekući račun -knjiženje;
 22. Kupo-prodaja deviza;
 23. Knjiženje Rexporta u KPR 2, KIR2;
 24. Podnošenje i knjiženje PPPDV za drugi poreski period-knjiženje;
 25. Obračun kursnih razlika i valutnih klauzula - knjiženje;
 26. Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja-knjiženje;
 27. Manjak opreme -knjiženje;
 28. Knjiženje manjkova osnovnih sredstava kroz knjigu Kir 3;
 29. Podnošenje PPPDV za treći period -knjiženje;
 30. Obračun poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika;
 31. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 32. Izrada poreskog bilansa i Poreske prijave poreza na dobit pravnih lica

Metod rada

Online kurs ovlašćeni knjigoivodja se sastoji iz :

 1. lekcije i testovi (teoretska edukacija )
 2. Vežbe svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu i podvežbe (operacije poslova)
 3. Izrada finansijskih izveštaja (Bilans Uspeha; Bilans Stanja; Statistički izveštaj;Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu)

Ispit:

Ručno knjigovodstvo (online aplikacija Ovlašćeni knjigovođa): 60 poena;

Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava: 40 poena.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com