Online kurs knjigovodstva - Poreski knjigovodja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 6/5/521, Novi Sad, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
28.09.2022.
Trajanje kursa:
4 meseca 24 sata putem interneta
Vreme održavanja:
poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Jagodina, Novi Sad, Subotica

30%
popust
CENA: 45500 din | Moguće je plaćanje na rate.
Cena bez popusta: 65000 din
Popust važi do: 30-11-2022

Opis kursa

Online kurs knjigovodstva poreski knjigovodja 

 13892177_1224941927526117_8865977487193128211_n

Online kurs  Poreski knjigovodja  je  kreiran po  pretežno kombinovanoj programskoj metodi (linearni i razgranati). Odnos nastavnika i učenika je u prvom delu nastave autoritativan a u drugom delu demokratski, što ima za cilj da se uspostavi i vertikalna i horizontalna komunikacija između mentora-nastavnika i polaznika.

  .https://onlinekursevi.rs/wp-content/uploads/2011/12/digitala_sazina_figuras_no_datoriem_0.jpg

Tip kursa: specijalistički 

Dobro nam došli

Izgled kursa 

Polaznik ima na svom nalogu : Edukacija iz oblasti :Obuhvata relevantne testove za polaganje specijalizacije za Revizore i Ovlašćene revizore   u Komori Ovlašćenih revizora 

 1. Edukacija poreska vezana za same vezbe

 2. Edukacija za polaganje 3 predmeta specijalističkog ispita za sticanje zvanja Revizor  uskladjeno sa programom Komore ovlašćenih revizora 

 3. Softversku aplikaciju sa dostupnom njigovodstvenom dokumentacijom po  knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.

 4. Mogućnost postavljanja pitanja mentoru putem imejla

Online kurs Edukacija

Na ovom kursu bićete osposobljeni

Na višem nivou vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu.Stičete specijalistička znanja iz spolnotrgovinske delatnosti  Vršiti plaćanja dinarska i devizna , obračunavati  kursne razlike, sastaviti platne liste i obračunavati zarade,  obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun uvoza i, da podnosite relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednoste, obrazac POPDV  kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, izradu  finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica za mikro i  mala  pravna lica i preduzetnike.

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24h dnevno 4 meseca .Sami polaznici određuju dinamiku ali rad mora biti kontinuiran.

Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su i video uputstva rađena na osnovu dokumentacije koji se obrađuje na krusu.

Osnovni moduli

Edukacija iz oblasti:

 1. poreske sisteme

 2. Poslovno pravo

 3. Menadzmenta

Knjigovodstveni poslovi koji se obradjuju:

 1. analitičko knjigovodstvo iz oblasti   trgovačke  delatnosti

 2. spoljnotrgovinsko  i devizno poslovanje;

 3. plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi ; dinarski i devizni

 4. finansijsko - dvojno knjigovodstvoi ,podnošenje potrebnih poreskih prijava

 5. izrada finansijskih izveštaja.

Nastava po segmentima:

 1. Upoznavanje sa  Zakonskom o računovodstvu sa regulativom:

 2. osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna –

Upoznavanje sa osnovama zakona o PDV i poreske prijave POPDV:

 1. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.

 2. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.

 3. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).

Finansijsko knjigovodstvo:

 1. .1 Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.

1.2  u vodjenju zaliha

 1. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.

Propisi evidentiranja kupaca i dobavljača

 1. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.

 2. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).

1.3 Osnovi zakona o porezima na dohodak gradjana i doprinosima za socijalno osiguranje

 1. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).

 2. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.

1.4 Osnovi zakona o spolnotrgovinskom i deviznom poslovanju

 1. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.

 2. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.

1.5 Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.

1.6 Primena pravilnika o kontnom okviru,tehnika i tehnologija i tehnika knjiženja  primenom  vodjenja ručnog knjigovodstva na putem aplikacije i to ;Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.

 1. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)

 2. Kontiranje podnete PPPDV-prijave izrada POPDV prijave

 3. Obračun i knjiženje rezultata.

 4. Izrada zaključnogh lista ručno;

 5.  izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja za mikro i mala preduzeća

 1.  Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;Izrada Poreskog bilansa

https://kurseviknjigovodstva.com/wp-content/uploads/2017/02/mail-150x150.jpg        https://kurseviknjigovodstva.com/wp-content/uploads/2011/12/STEKNITE-ODMAH-PRIMENLJIVO-ZNANJE-300x172-1-150x150.jpg

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.

 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.

 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.

 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.

 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.

 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).

 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.

 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).

 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave

 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.

 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.

 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.

 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.

 14. Primena pravilnika o kontnom okviru

 15. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.

 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih

 17. sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)

 18. Izrada najnovije prijave  POPDV

 19. Kontiranje podnete PPPDV-prijave

 20. Obračun i knjiženje rezultata.

 21. Izrada zaključnogh lista ručno; izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; gotovine Poreski bilans PDP

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obrađuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online-nastavnika.

Polaganje ispita

Polaganje kontrolnog ispita je online

Ispit traje 2 sata radi se online kod vaših kuća i besplatan je.

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com