Online kurs knjigovodstva - Poreski knjigovodja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 6/5/521, Novi Sad, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
27.09.2023.
Trajanje kursa:
4 meseca 24 sata putem interneta bez ograničenja
Vreme održavanja:
poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Jagodina, Novi Sad, Subotica

30%
popust
CENA: 45500 din | Moguće je plaćanje na rate.
Cena bez popusta: 65000 din
Popust važi do: 30-11-2023

Opis kursa

Online kurs knjigovodstva poreski knjigovodja 

 13892177_1224941927526117_8865977487193128211_n

Online kurs  Poreski knjigovodja  je  kreiran po  pretežno kombinovanoj programskoj metodi (linearni i razgranati). Odnos nastavnika i učenika je u prvom delu nastave autoritativan a u drugom delu demokratski, što ima za cilj da se uspostavi i vertikalna i horizontalna komunikacija između mentora-nastavnika i polaznika.

  .https://onlinekursevi.rs/wp-content/uploads/2011/12/digitala_sazina_figuras_no_datoriem_0.jpg

Tip kursa: specijalistički 

Dobro nam došli

Izgled kursa 

Polaznik ima na svom nalogu : Edukacija iz oblasti :Obuhvata relevantne testove za polaganje specijalizacije za Revizore i Ovlašćene revizore   u Komori Ovlašćenih revizora 

 1. Edukacija poreska vezana za same vezbe

 2. Edukacija za polaganje 4 predmeta specijalističkog ispita za sticanje zvanja Revizor  uskladjeno sa programom Komore ovlašćenih revizora I 4 predmeta za specijalistički ispit u zvanju Samostalni  računovodja pri Savezu računovodja 

 3. Softversku aplikaciju sa dostupnom njigovodstvenom dokumentacijom po  knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.

 4. Mogućnost postavljanja pitanja mentoru putem imejla

Online kurs Edukacija

Na ovom kursu  vi stičete teoriska  specijalistička znanja  iz :

Prava za računovodje 

Poslovnih sistema 

Teorije i principi računovodstva 

MSFI

Finansijski Menadzment privrednih Društva 

Primena na knjigovodsrveno evidentiranje preko vodjenja virtuelne firme 

Na višem nivou vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu.Stičete specijalistička znanja iz spolnotrgovinske delatnosti  Vršiti plaćanja dinarska i devizna , obračunavati  kursne razlike, sastaviti platne liste i obračunavati zarade,  obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun uvoza i, da podnosite relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednoste, obrazac POPDV  kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, izradu  finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica za mikro i  mala  pravna lica i preduzetnike.

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24h dnevno 4 meseca .Sami polaznici određuju dinamiku ali rad mora biti kontinuiran.

Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su i video uputstva rađena na osnovu dokumentacije koji se obrađuje na krusu.

Osnovni moduli

Edukacija iz oblasti:

 1. poreske sisteme

 2. Poslovno pravo

 3. Menadzmenta

Knjigovodstveni poslovi koji se obradjuju:

 1. analitičko knjigovodstvo iz oblasti   trgovačke  delatnosti

 2. spoljnotrgovinsko  i devizno poslovanje;

 3. plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi ; dinarski i devizni

 4. finansijsko - dvojno knjigovodstvoi ,podnošenje potrebnih poreskih prijava

 5. izrada finansijskih izveštaja.

Nastava po segmentima:

 1. Upoznavanje sa  Zakonskom o računovodstvu sa regulativom:

 2. osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna –

Upoznavanje sa osnovama zakona o PDV i poreske prijave POPDV:

 1. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.

 2. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.

 3. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).

Finansijsko knjigovodstvo:

 1. .1 Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.

1.2  u vodjenju zaliha

 1. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.

Propisi evidentiranja kupaca i dobavljača

 1. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.

 2. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).

1.3 Osnovi zakona o porezima na dohodak gradjana i doprinosima za socijalno osiguranje

 1. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).

 2. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.

1.4 Osnovi zakona o spolnotrgovinskom i deviznom poslovanju

 1. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.

 2. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.

1.5 Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.

1.6 Primena pravilnika o kontnom okviru,tehnika i tehnologija i tehnika knjiženja  primenom  vodjenja ručnog knjigovodstva na putem aplikacije i to ;Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.

 1. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)

 2. Kontiranje podnete PPPDV-prijave izrada POPDV prijave

 3. Obračun i knjiženje rezultata.

 4. Izrada zaključnogh lista ručno;

 5.  izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja za mikro i mala preduzeća

 1.  Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;Izrada Poreskog bilansa

https://kurseviknjigovodstva.com/wp-content/uploads/2017/02/mail-150x150.jpg        https://kurseviknjigovodstva.com/wp-content/uploads/2011/12/STEKNITE-ODMAH-PRIMENLJIVO-ZNANJE-300x172-1-150x150.jpg

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.

 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.

 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.

 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.

 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.

 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).

 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.

 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).

 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave

 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.

 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.

 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.

 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.

 14. Primena pravilnika o kontnom okviru

 15. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.

 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih

 17. sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)

 18. Izrada najnovije prijave  POPDV

 19. Kontiranje podnete PPPDV-prijave

 20. Obračun i knjiženje rezultata.

 21. Izrada zaključnogh lista ručno; izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; gotovine Poreski bilans PDP

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obrađuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online-nastavnika.

Polaganje ispita

Polaganje kontrolnog ispita je online

Ispit traje 2 sata radi se online kod vaših kuća i besplatan je.

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com