Online kurs knjigovodstva Poreski knjigovodja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 6/5/521, Novi Sad, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
29.06.2022.
Trajanje kursa:
4 meseca 24 sata putem interneta
Vreme održavanja:
poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Jagodina, Novi Sad, Subotica

30%
popust
CENA: 30800 din | Moguće je plaćanje na rate.
Cena bez popusta: 44000 din
Popust važi do: 31-08-2022

Opis kursa

 Online kurs samostalni knjigovođa - akademski 

Postanite vlasnik najvećeg potencijala u zvanju knjigovodja. Omogućite sebi da aktivno krojite svoju budućnost, imajući u rukama ovakav zanat u današnjem vremenu zlata vredan. Mi smo vaša podrška

  Mesta  odrzavanja kursa Putem interneta 4 meseca 24 sata 

Plaćanje: 

Cena kursa u   sa aciskim popustom od 30% i iznosi 30800,00
Plaćanje : mogućnost plaćanja na 4 rate, 

Cena IZRADE sertifikata sa prilogom o ostvarenim bodovima na ispitima je 4000,00 dinara

 24 sata online 4 meseca 

Kurs  online samostalni knjigovođa akademski  odvija se  vođenjem virtuelne firme preko aplikacije  Kurs je celovit i obuhvata poslove od dokumenta do finansiskih izveštaja ..Ovladavanjem potrebnog znanja za polaganje za sticanje znanja za polaganje za sertifikat Revizor kod Komore za ovlašćenih revizora Novo  POTREBNIH za  dobijanje dozvole  za otvaranje knjigovodstvene agencije ili produžewnja obavljanja od 01.01.2023 godine 

Učite od eksperata 

Autori  izvornog kursa samostalni knjigvovodja  su :

1. Nada Zlatković diplomirani ekonomista ;ovlašćeni revizor ;stečajni upravnik sa 35-godišnjim iskustvom u računovodstvu i kontroli

2. Jelena Bogdanović master strategiskog menadžmenta sa 15 godišnjim iskustvom u voddenju poslovnih knjiga i podnošenju finansiskih izveštaja i   autor kursa ovlašćeni knjigovodja 

Mentori :  Jelena Bogdanović 2. Nada Zlatković i

Sadržaj kursa : 

1.Likvidatura Poresko knjigovodstvo  Novi pravilnik o pdv ,izrada obrazaca PPPDV i POPDV 

2  analitika poslovne imovine i obaveza (osnovna sredstva,roba ,kupci i dobavljači )

2. Obračun amortizacije 

2.Obračun zarade 

3.  obračun spoljnotrgovinskog poslovanja  i  poresko knjigovodstvo  

2. Finansisko - sintetičko (glavna knjiga )knjigovodstvo ukupno 

3. izrada kompletnih  finansiskih izveštaja za mikro i mala preduzeća

4. obuka za polaganje za sticanje znanja za polaganje za sertifikat Revizor kod Komore za ovlašćenih revizora Novo 

Koja znanja stičete ?

Bićete osposobljeni voditi organizaciju knjigovodstva potraživanja, financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala i obveza. Voditi evidenciju kupaca i dobavljača (saldakonti kupaca i dobavljača. Sastaviti platne liste i obračunavati zarade ;Raditi obračun uvoza i izvoza. Vršiti devizna plaćanja i obračunavati kursne razlike. Kreirati poslovne knjige .Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost :poreza i doprinosa na zarade obračunati i kreirati poslovne knjige  imati znanja za izradu Financijskih Izvještaja za Preduzeća i Preduzetnike po Zakonima obveznike Srbije i standarda financijskog izvještavanja. Ovladavanjem potrebnog znanja za polaganje za sticanje znanja za polaganje za sertifikat Revizor kod Komore za ovlašćenih revizora Novo  POTREBNIH za  dobijanje dozvole  za otvaranje knjigovodstvene agencije ili produžewnja obavljanja od 01.01.2023 godine 

Koje  zakone ćete savladati ?

Zakon o 1. Računovodstvu  2. Zakon o radu,3. Zakon o pdvsa pravilnicima i podzakonskim aktim ZA POPDV   4. Zakon o porezu na dohodak gradjana 5. Zakon o socijalnim doprinosima 6. .Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju,7. carinski zakon i zakon o deviznom poslovanju. 8. Zakon o stečaju   privredna društva i preduzetnici  .Hartije od vrednosti MSFI 

Nastava se odvija po segmentima uz celo vreme praktično vodjenje virtuelne firme:

Moduli: za 20 knjigovodstvenih poslova koji se vrše krroz virtuelnu firmu

          Metod rada za kurs online samostalni knjigovođa-akademski 

Izgled aplikacije 

Teoretska edukacija:

1. Lekcije, testovi 

2. Vežbe aplikacija uputstva

LEKCIJE I TESTOVI 

1. Pravna i poreska regulativa po metodi    za polaganje za   3 ispita za ovlašćeni knjigovodja akademski 1.PORESKO I PRAVO 2 POSLOVNO PRAVO (sa testovima 

3..Izrada finansiskih izveštaja  i pitanja i testovi za polaganje ispita MSFI

Osnovni moduli

Lekcije sačinjenne tako da odgovaraju skraćenoj edukaciji za polaganje ispita za  ovlašćenog knjigovodju 

lDostupna je edukacija za sve zakodavne i poreske propise kroz savršeno uradjene lekcije prilagodjene potrebama korisnika.
Dostupni su testovi za proveru postignute edukacije pre svake vežbe.

Polaznik se stalno može vraćati na ranije lekcije ponovo raditi testove ispravljati vežbe nakon novih saznanja.

2. Vežbe aplikacija uputstva

Vežbe predstavljaju ONLINE ručno knjigovodstvo sa finansiskim izveštajima Ukupno 20 vežbi svaka vežba ima više podvežbi

Vežbe se rade na aplikacijama na računaru uz konstantno prisutna uputstva dostupna u vidokrugu korisnika i odražavaju online nastavnika. Uputstva su detaljna uz svaku vežbu ova aplikacija  . Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obradjuje po knjigovodstvenim propisima. Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.

Nastava po segmentima 

1. Lekcije i testovi 

Upoznavanje sa :

1-. poreskom i zakonskom regulativom

2. osnovnom knjigovodstvenom dokumentacujom  interna i eksterna - pojmovi kupac, dobavljač, kreditor,

3. poreska uprava, revizija.

2. Vezbe -Vodjenje virtuelne firme tehnika i tehnologija  (knjigovodstveni poslovi,knjigovodstvene operacije ,  

1. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
2. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
3. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.
4. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
5. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz knjigu izdatih računa (KIR).
6. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
7. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
8. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
9. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
10. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
11. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
12. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
13. Primena pravilnika o kontnom okviru
14. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
15. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
16. Izrada .podnošenje i knjiženje podnete POPDV-prijave ,

17. Obračun i knjiženje rezultata.

18. Izrada zaključnogh lista ručno;

19. izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički anex

 

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com